{Adam Sandler

Adam Sandler

Tên khai sinh: Adam Sandler

Tên Khác: Adam Richard Sandler

Ngày sinh: 9.9.1966

Nơi sinh: New York

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Adam Sandler sinh ngày 9 tháng 9 n?m 1966, anh là m?t di?n viên, ca s?, nh?c s? và là m?t nhà s?n xu?t phim n?i ti?ng M?. Anh ???c sinh ra trong m?t gia ?ình do thái, khi anh 5 tu?i gia ?ình ?ã chuy?n ??n s?ng ? Manchester, New Hampshire. Và ??n n?i ?ây anh ?ã th? hi?n ???c n?ng khi?u làm m?t di?n viên nh?t là bên khía c?nh hài. Anh t?t nghi?p khoa ngh? thu?t n?m 1988 t?i tr??ng ??i h?c ?ây c?ng là n?i anh tr?i nghi?m s? hài h??c c?a mình. Sander bi?u di?n trong câu l?c b? hài khi anh m?i ch? 17 tu?i. Anh ???c danh hài Dennis Miller ?ánh giá cao khi vô tình xem màn bi?u di?n c?a anh t?i Los Angeles. Miller ?ã ?? ngh? anh tham gia ch??ng trình Saturday Night Live (SNL) do Lorne Miachaels làm nhà s?n xu?t. ??n n?m 1990, Sandler ???c SNL ch?n làm ng??i vi?t k?ch b?n và n?m ti?p theo anh ???c ch?n làm di?n viên chính, ??ng th?i t?o tên tu?i b?ng vi?c th? hi?n bài hát c?a show có tên The Chanukah Song. Sandler tham gia b? phim ?i?n ?nh ??u tiên. Anh có m?t phong cách r?t khù kh? ngô nghê gây hài h??c th? nh?ng trong Billy Madison và Happy Gilmore thì phong cách ?ó không ???c ?ánh giá cao. M?c dù b? phê bình nh?ng sao m?t lo?t phim ti?p theo anh ???c khen ng?i và ???c ?ánh giá r?t cao, và m?i ng??i cho r?ng tài n?ng c? anh ?ã phí ph?m qua nh?ng b? phim có nh?ng k?ch b?n d? t?. N?m 1999 Sandler ?ã thành l?p m?t hãng phim riêng và cho ra hàng lo?t nh?ng phim hài, nh?ng phim anh cho ra ???c khán gi? ?ng h? r?t nhi?t tình m?c dù các nhà phê bình ?ánh giá không cao và cho r?ng anh là m?t tên h? vô duyên nh?ng nh?ng phim ?ó ??t doanh thu r?t cao. .Adam Sandler v?i v? chân ch?t, phong cách khù kh? nh? b??c l?c vào ch?n l? v?n ?em l?i môt phong cách không gi?ng ai. Và t?t nhiên, kèm theo ?ó là nh?ng tràng c??i thú v? t? phía khán gi?. ?ó, chính là thành công nh?t c?a chàng khù kh? ??n t? New Hampshire này
Phim Adam Sandler


Bạn Đã Xem Chưa ?

One Room Third Season

158 view

12/12 Tập
Nagi No Asukara

172 view

26/26 Tập
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E

377 view

12/12 Tập
Super Lovers Ss2

147 view

10/10 Tập
Fuuka

171 view

12/12 Tập
Piano no Mori (2018)

76 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

460 view

52/52 Tập
Gin No Guardian

165 view

12/12 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

93 view

13/13 Tập
Gabriel Dropout

207 view

12/12 Tập +2 OVA
Nisekoi - False Love

359 view

20/20 Tập
FAIRY TAIL OVA 4

102 view

1 Tập