{Amber Heard

Amber Heard

Tên khai sinh: Amber Heard

Tên Khác: Amber Laura Heard

Ngày sinh: 22.4.1986

Nơi sinh: Austin, Texas, US

Chiều cao: N/A

Vai diễn đáng chú ý: N/A

Amber Heard sinh ra và l?n lên t?i Austin, Texas. Cha cô, ông David, là m?t nhà th?u và m? cô là Paige (nh? danh Parsons) là m?t nhà nghiên c?u internet. Vào lúc tu?i 16, ng??i b?n thân nh?t c?a cô qua ??i trong m?t tai n?n xe h?i và vào lúc 17 tu?i cô b? h?c và ??n New York ?? b?t ??u m?t s? nghi?p trong vai trò c?a m?t ng??i m?u sau ?ó cô d?n ??n Los Angeles ?? tham gia công vi?c di?n xu?t.Cô t?ng ti?t l? gây s?c khi kh?ng ??nh r?ng Tôi là ng??i ??ng tính và công khai tay trong tay v?i ng??i tình ??ng gi?i Tasya van Ree t?i bu?i d? ti?c k? ni?m 25 n?m thành l?p t? ch?c Glaad (Gay And Lesbian Alliance Against Defamation)

Phim Amber Heard


Bạn Đã Xem Chưa ?

Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

40 view

12/12 Tập
B-project: Kodou Ambitious

58 view

12/12 Tập
Rewrite

93 view

13/13 Tập
Gin No Guardian

75 view

12/12 Tập
Shingeki No Kyojin Ss2

54 view

12/12 Tập
Kakegurui

119 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium 2 Specials

79 view

4/7 Tập
Isshuukan Friends Specials

29 view

05/12 Tập
To Be Hero

45 view

12/12 Tập
Prism Ark

45 view

12/12 Tập + Special
Nana Maru San Batsu

330 view

12/12 Tập
Monster Strike

26 view

23/51 Tập