{Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Tên khai sinh: Arnold Schwarzenegger

Tên Khác: Arnold Schwarzenegger

Ngày sinh: 30.7.1947

Nơi sinh: Thal bei Graz, Steiermark, Áo

Chiều cao: 1.86m

Vai diễn đáng chú ý: ng??i máy trong phim K? H?y Di?t

Arnold Schwarzenegger là m?t di?n viên ?i?n ?nh c? b?p n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh Hollywood. Ông sinh ngày 30 tháng 7 n?m 1947 t?i Steiermark, m?t thành ph? c?a n??c Áo. Arnold t? nh? ?ã t?p th? hình vào lúc ông 15 tu?i, và trong 5 n?m ti?p theo ông t?p luy?n và ti?n b? không ng?ng. Vào n?m ông ? tu?i 20 thì ông ?ã ?o?t danh hi?u Mr.Universe trong môn th? hình và ??ng th?i ??t 7 danh hi?u Mr.Olympia.Cho t?i nay thì Arnold v?n là m?t ng??i c?c k? quan tr?ng trong b? môn th? hình dù r?ng ông ?ã b??c sang ?? tu?i không còn phù h?p v?i môn th? thao này.Arnold b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình vào n?m 1970, lúc này ông tham gia b? phim Hercules. Nh?ng nh?ng ng?n cách v? m?t ngôn ng? và cách phát âm ti?ng M? c?a ông chính là v?t c?n l?n nh?t trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a ông, nh?ng không vì th? mà ông t? b? ni?m ?am mê c?a mình. Và s? thành công c?ng ??n v?i ông vào n?m 1982, lúc này ông ???c m?i tham gia b? phim Conan the Barbarian, b? phim thành công r?c r? và doanh thu t? các phòng vé l?n bán b?ng ??a t?ng cao không ng?.Sau ?ó ông ti?p t?c thành công cùng v?i series phim K? H?y Di?t, b? phim ???c ??o di?n tài n?ng James Cameron dàn d?ng.Ngoài s? nghi?p ?i?n ?nh thì ông còn là m?t nhân v?t chính tr? c?a ??ng C?ng Hòa, và nh?m ch?c th?ng ??c bang California t? n?m 2003 ??n n?m 2011. 

Phim Arnold Schwarzenegger


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Kaikou

38 view

Full 12/12 Tập VietSub
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

1313 view

26/26 Tập
Haikyuu!!

1932 view

25/25 Tập
K: Seven Stories Movie 6 - Circle Vision ~ Nameless Song

41 view

Movie
Youkai Watch

314 view

Full 26/26 Tập VietSub
Golden Kamuy

39 view

Full 12/12 Tập VietSub
Killing Bites

45 view

Full 12/12 Tập VietSub
Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season - Sunny Day

30 view

HD VietSub
OVERLORD III

572 view

13/13 Tập
Blue Dragon

1774 view

51/51 Tập
Mộng Tháp – Tuyết Mê Thành

39 view

Full 12/12 Tập VietSub
Tachibanakan Triangle

47 view

Full 12/12 Tập VietSub