{Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Tên khai sinh: Arnold Schwarzenegger

Tên Khác: Arnold Schwarzenegger

Ngày sinh: 30.7.1947

Nơi sinh: Thal bei Graz, Steiermark, Áo

Chiều cao: 1.86m

Vai diễn đáng chú ý: ng??i máy trong phim K? H?y Di?t

Arnold Schwarzenegger là m?t di?n viên ?i?n ?nh c? b?p n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh Hollywood. Ông sinh ngày 30 tháng 7 n?m 1947 t?i Steiermark, m?t thành ph? c?a n??c Áo. Arnold t? nh? ?ã t?p th? hình vào lúc ông 15 tu?i, và trong 5 n?m ti?p theo ông t?p luy?n và ti?n b? không ng?ng. Vào n?m ông ? tu?i 20 thì ông ?ã ?o?t danh hi?u Mr.Universe trong môn th? hình và ??ng th?i ??t 7 danh hi?u Mr.Olympia.Cho t?i nay thì Arnold v?n là m?t ng??i c?c k? quan tr?ng trong b? môn th? hình dù r?ng ông ?ã b??c sang ?? tu?i không còn phù h?p v?i môn th? thao này.Arnold b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình vào n?m 1970, lúc này ông tham gia b? phim Hercules. Nh?ng nh?ng ng?n cách v? m?t ngôn ng? và cách phát âm ti?ng M? c?a ông chính là v?t c?n l?n nh?t trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a ông, nh?ng không vì th? mà ông t? b? ni?m ?am mê c?a mình. Và s? thành công c?ng ??n v?i ông vào n?m 1982, lúc này ông ???c m?i tham gia b? phim Conan the Barbarian, b? phim thành công r?c r? và doanh thu t? các phòng vé l?n bán b?ng ??a t?ng cao không ng?.Sau ?ó ông ti?p t?c thành công cùng v?i series phim K? H?y Di?t, b? phim ???c ??o di?n tài n?ng James Cameron dàn d?ng.Ngoài s? nghi?p ?i?n ?nh thì ông còn là m?t nhân v?t chính tr? c?a ??ng C?ng Hòa, và nh?m ch?c th?ng ??c bang California t? n?m 2003 ??n n?m 2011. 

Phim Arnold Schwarzenegger


Bạn Đã Xem Chưa ?

Alice To Zouroku

11 view

12/12 Tập
Pandora Hearts

88 view

25/25 Tập
Isshuukan Friends

56 view

12/12 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Bd

123 view

12/12 Tập + OVA
Sakurasou No Pet Na Kanojo

350 view

24/24 Tập
Akibas Trip

50 view

13/13 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

34 view

12/20 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Live Action

14 view

Movie
Kuzu No Honkai

88 view

12/12 Tập
Netsuzou Trap

99 view

12/12 Tập
Skirt No Naka Wa Kedamono Deshita

152 view

12/12 Tập
Boku Dake Ga Inai Machi

55 view

12/12 Tập