{Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Tên khai sinh: Arnold Schwarzenegger

Tên Khác: Arnold Schwarzenegger

Ngày sinh: 30.7.1947

Nơi sinh: Thal bei Graz, Steiermark, Áo

Chiều cao: 1.86m

Vai diễn đáng chú ý: ng??i máy trong phim K? H?y Di?t

Arnold Schwarzenegger là m?t di?n viên ?i?n ?nh c? b?p n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh Hollywood. Ông sinh ngày 30 tháng 7 n?m 1947 t?i Steiermark, m?t thành ph? c?a n??c Áo. Arnold t? nh? ?ã t?p th? hình vào lúc ông 15 tu?i, và trong 5 n?m ti?p theo ông t?p luy?n và ti?n b? không ng?ng. Vào n?m ông ? tu?i 20 thì ông ?ã ?o?t danh hi?u Mr.Universe trong môn th? hình và ??ng th?i ??t 7 danh hi?u Mr.Olympia.Cho t?i nay thì Arnold v?n là m?t ng??i c?c k? quan tr?ng trong b? môn th? hình dù r?ng ông ?ã b??c sang ?? tu?i không còn phù h?p v?i môn th? thao này.Arnold b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình vào n?m 1970, lúc này ông tham gia b? phim Hercules. Nh?ng nh?ng ng?n cách v? m?t ngôn ng? và cách phát âm ti?ng M? c?a ông chính là v?t c?n l?n nh?t trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a ông, nh?ng không vì th? mà ông t? b? ni?m ?am mê c?a mình. Và s? thành công c?ng ??n v?i ông vào n?m 1982, lúc này ông ???c m?i tham gia b? phim Conan the Barbarian, b? phim thành công r?c r? và doanh thu t? các phòng vé l?n bán b?ng ??a t?ng cao không ng?.Sau ?ó ông ti?p t?c thành công cùng v?i series phim K? H?y Di?t, b? phim ???c ??o di?n tài n?ng James Cameron dàn d?ng.Ngoài s? nghi?p ?i?n ?nh thì ông còn là m?t nhân v?t chính tr? c?a ??ng C?ng Hòa, và nh?m ch?c th?ng ??c bang California t? n?m 2003 ??n n?m 2011. 

Phim Arnold Schwarzenegger


Bạn Đã Xem Chưa ?

Netsuzou Trap

467 view

12/12 Tập
kyoukai No Rinne Ss3

305 view

13/?? Tập
Aho Girl

757 view

12/12 Tập
Uta No Prince Sama Ss1

350 view

13/13 Tập
Haikyu!! 3rd Season

183 view

10/10 Tập
Sakurasou No Pet Na Kanojo

980 view

24/24 Tập
Super Lovers

223 view

10/10 Tập
Tsugumomo

251 view

12/12 Tập
Isshuukan Friends

293 view

12/12 Tập
Katsugeki/touken Ranbu

296 view

13/13 Tập
The Idolmaster Cinderella Girls Gekijou

340 view

09/?? Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

202 view

12/12 Tập