{Ashton Kutcher

Ashton Kutcher

Tên khai sinh: Ashton Kutcher

Tên Khác: Christopher Ashton Kutcher

Ngày sinh: 7.2.1978

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Ashton Kutcher là m?t di?n viên, nhà s?n xu?t, ng??i m?u th?i trang, di?n viên hài M? n?i ti?n, anh sinh ngày 7 th1ng 2 n?m 1978. Ashton Kutcher ???c nuôi d??ng trong m?t gia ?ình công giáo b?o th?. Tu?i th? c?a Ashton Kutcher r?t nhàm chán anh không mu?n ??c m? gì trong khi gia ?ình nghèo khó và túng thi?u l?i thêm m?t ng??i em m?t b?nh tim hi?m nghèo. Th?i niên thi?u anh ?ã t?ng có ý ngh? t? sát  vì không mu?n ??i m?t v?i hoàn c?nh gia ?ình và không mu?n nhìn th?y ng??i em b?nh t?t m?i khi lên c?n ?au. N?m Ashton Kutcher 16 tu?i, b? m? anh ly d?. Trong th?i gian này, Ashton Kutcher ?ã t?ng ??t nh?p vào chính tr??ng h?c c?a mình ?? tr?m ti?n song anh ?ã b? phát hi?n và b? qu?n thúc trong ba n?m cùng 180 gi? lao ??ng công ích. H?u qu? là anh b? b?n gái b? r?i, b? t?y chay ? tr??ng trung h?c và m?t su?t h?c b?ng vào ??i h?c. N?m 1996, Ashton Kutcher ghi danh h?c ngành Sinh hóa t?i m?t tr??ng ??i h?c ? Iowa ?? sau khi ra tr??ng có th? ch?a b?nh tim cho em trai mình. Th? nh?ng, trong th?i gian theo h?c ? ?ây, Ashton Kutcher ?ã t?ng b? ?u?i kh?i nhà tr? vì quá ?n ào và “hoang dã”. N?m 97 anh tham gia cu?c thi ng??i m?u và ??t gi?i và c?ng t? ?ó anh b?t ??u theo ?u?i gi?c m? ??i ??i trên ??t n??c NewYork. V?i m?t g??ng m?t ngây th? ?a nhìn, chi?u cao lý t??ng và mái tóc nâu, Ashton d? dàng ???c nh?n vào m?t công ty ng??i m?u và liên t?c xu?t hi?n t?i các sàn di?n th?i trang danh ti?ng t?i Milan, Paris…??ng th?i c?ng là ng??i m?u qu?ng cáo qu?n jean cho Calvin Klein…Sau m?t n?m ??n New York Ashton Kutcher ?ã phát tri?n ??c m? c?a mình ??n xa h?n anh tham gia ?óng nhi?u phim truy?n hình và c?ng ?? l?i m?t ?n t??ng r?t sâu s?c. M?t di?n viên tr? ??y tri?n v?ng ngay l?p t?c anh tham gia phim màn ?nh r?ng, nh?ng ch? là nh?ng vai di?n nh?. không h?i ai có ngo?i hình c?ng có th? thành công trong làng ?i?n ?nh hollywood, v?n may không ??n v?i Ashton Kutcher anh ?ánh m?t r?t nhi?u vai di?n mà còn là nh?ng vai chính quan tr?ng.
Phim Ashton Kutcher


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ano Natsu De Matteru

126 view

12/12 Tập + Special
Non Non Biyori Repeat

474 view

12 Tập + OVA
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

142 view

Movie
Hitorijime My Hero

335 view

12/12 Tập
Nyanko Days

352 view

12/12 Tập
Chaos Child

226 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium Ss2

232 view

13/13 Tập
Re:creators

294 view

22/22 Tập
Dragon Ball Z - Movies

404 view

9/9 Tập
Yuru Yuri

274 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium

279 view

13/13 Tập
Shingeki No Kyojin Ss2

198 view

12/12 Tập