{Ashton Kutcher

Ashton Kutcher

Tên khai sinh: Ashton Kutcher

Tên Khác: Christopher Ashton Kutcher

Ngày sinh: 7.2.1978

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Ashton Kutcher là m?t di?n viên, nhà s?n xu?t, ng??i m?u th?i trang, di?n viên hài M? n?i ti?n, anh sinh ngày 7 th1ng 2 n?m 1978. Ashton Kutcher ???c nuôi d??ng trong m?t gia ?ình công giáo b?o th?. Tu?i th? c?a Ashton Kutcher r?t nhàm chán anh không mu?n ??c m? gì trong khi gia ?ình nghèo khó và túng thi?u l?i thêm m?t ng??i em m?t b?nh tim hi?m nghèo. Th?i niên thi?u anh ?ã t?ng có ý ngh? t? sát  vì không mu?n ??i m?t v?i hoàn c?nh gia ?ình và không mu?n nhìn th?y ng??i em b?nh t?t m?i khi lên c?n ?au. N?m Ashton Kutcher 16 tu?i, b? m? anh ly d?. Trong th?i gian này, Ashton Kutcher ?ã t?ng ??t nh?p vào chính tr??ng h?c c?a mình ?? tr?m ti?n song anh ?ã b? phát hi?n và b? qu?n thúc trong ba n?m cùng 180 gi? lao ??ng công ích. H?u qu? là anh b? b?n gái b? r?i, b? t?y chay ? tr??ng trung h?c và m?t su?t h?c b?ng vào ??i h?c. N?m 1996, Ashton Kutcher ghi danh h?c ngành Sinh hóa t?i m?t tr??ng ??i h?c ? Iowa ?? sau khi ra tr??ng có th? ch?a b?nh tim cho em trai mình. Th? nh?ng, trong th?i gian theo h?c ? ?ây, Ashton Kutcher ?ã t?ng b? ?u?i kh?i nhà tr? vì quá ?n ào và “hoang dã”. N?m 97 anh tham gia cu?c thi ng??i m?u và ??t gi?i và c?ng t? ?ó anh b?t ??u theo ?u?i gi?c m? ??i ??i trên ??t n??c NewYork. V?i m?t g??ng m?t ngây th? ?a nhìn, chi?u cao lý t??ng và mái tóc nâu, Ashton d? dàng ???c nh?n vào m?t công ty ng??i m?u và liên t?c xu?t hi?n t?i các sàn di?n th?i trang danh ti?ng t?i Milan, Paris…??ng th?i c?ng là ng??i m?u qu?ng cáo qu?n jean cho Calvin Klein…Sau m?t n?m ??n New York Ashton Kutcher ?ã phát tri?n ??c m? c?a mình ??n xa h?n anh tham gia ?óng nhi?u phim truy?n hình và c?ng ?? l?i m?t ?n t??ng r?t sâu s?c. M?t di?n viên tr? ??y tri?n v?ng ngay l?p t?c anh tham gia phim màn ?nh r?ng, nh?ng ch? là nh?ng vai di?n nh?. không h?i ai có ngo?i hình c?ng có th? thành công trong làng ?i?n ?nh hollywood, v?n may không ??n v?i Ashton Kutcher anh ?ánh m?t r?t nhi?u vai di?n mà còn là nh?ng vai chính quan tr?ng.
Phim Ashton Kutcher


Bạn Đã Xem Chưa ?

Shin Koihime Musou [ss2]

1 view

12/12 Tập
Tamako Love Story

46 view

Movie
One Room 2nd Season Special

3 view

1 Tập
Hiyokoi

119 view

Full
Thần Vô Gia Cư [ss2]

19 view

13/13 Tập + OVA
Seiren

75 view

12/12 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

30 view

Trailer ( Lina )
Sin: Nanatsu No Taizai

59 view

12/12 Tập
Tsuki Ga Kirei

29 view

12/12 Tập
Dragon Ball Z - Movies

53 view

9/9 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

59 view

7/7 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

33 view

22/22 Tập