{Ashton Kutcher

Ashton Kutcher

Tên khai sinh: Ashton Kutcher

Tên Khác: Christopher Ashton Kutcher

Ngày sinh: 7.2.1978

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Ashton Kutcher là m?t di?n viên, nhà s?n xu?t, ng??i m?u th?i trang, di?n viên hài M? n?i ti?n, anh sinh ngày 7 th1ng 2 n?m 1978. Ashton Kutcher ???c nuôi d??ng trong m?t gia ?ình công giáo b?o th?. Tu?i th? c?a Ashton Kutcher r?t nhàm chán anh không mu?n ??c m? gì trong khi gia ?ình nghèo khó và túng thi?u l?i thêm m?t ng??i em m?t b?nh tim hi?m nghèo. Th?i niên thi?u anh ?ã t?ng có ý ngh? t? sát  vì không mu?n ??i m?t v?i hoàn c?nh gia ?ình và không mu?n nhìn th?y ng??i em b?nh t?t m?i khi lên c?n ?au. N?m Ashton Kutcher 16 tu?i, b? m? anh ly d?. Trong th?i gian này, Ashton Kutcher ?ã t?ng ??t nh?p vào chính tr??ng h?c c?a mình ?? tr?m ti?n song anh ?ã b? phát hi?n và b? qu?n thúc trong ba n?m cùng 180 gi? lao ??ng công ích. H?u qu? là anh b? b?n gái b? r?i, b? t?y chay ? tr??ng trung h?c và m?t su?t h?c b?ng vào ??i h?c. N?m 1996, Ashton Kutcher ghi danh h?c ngành Sinh hóa t?i m?t tr??ng ??i h?c ? Iowa ?? sau khi ra tr??ng có th? ch?a b?nh tim cho em trai mình. Th? nh?ng, trong th?i gian theo h?c ? ?ây, Ashton Kutcher ?ã t?ng b? ?u?i kh?i nhà tr? vì quá ?n ào và “hoang dã”. N?m 97 anh tham gia cu?c thi ng??i m?u và ??t gi?i và c?ng t? ?ó anh b?t ??u theo ?u?i gi?c m? ??i ??i trên ??t n??c NewYork. V?i m?t g??ng m?t ngây th? ?a nhìn, chi?u cao lý t??ng và mái tóc nâu, Ashton d? dàng ???c nh?n vào m?t công ty ng??i m?u và liên t?c xu?t hi?n t?i các sàn di?n th?i trang danh ti?ng t?i Milan, Paris…??ng th?i c?ng là ng??i m?u qu?ng cáo qu?n jean cho Calvin Klein…Sau m?t n?m ??n New York Ashton Kutcher ?ã phát tri?n ??c m? c?a mình ??n xa h?n anh tham gia ?óng nhi?u phim truy?n hình và c?ng ?? l?i m?t ?n t??ng r?t sâu s?c. M?t di?n viên tr? ??y tri?n v?ng ngay l?p t?c anh tham gia phim màn ?nh r?ng, nh?ng ch? là nh?ng vai di?n nh?. không h?i ai có ngo?i hình c?ng có th? thành công trong làng ?i?n ?nh hollywood, v?n may không ??n v?i Ashton Kutcher anh ?ánh m?t r?t nhi?u vai di?n mà còn là nh?ng vai chính quan tr?ng.
Phim Ashton Kutcher


Bạn Đã Xem Chưa ?

Vatican Kiseki Chousakan

86 view

12/12 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata Flat

108 view

11/11 Tập
Saiyuuki Reload Blast

119 view

12/12 Tập
Re:zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

136 view

25/25 Tập
Kakegurui××

26 view

24 phut
Brothers Conflict

165 view

12/12 Tập
Dragon Ball Super

590 view

99/?? Tập
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

121 view

12/12 Tập
Gakuen Babysitters

24 view

2018
Fairy Tail Ova 2

28 view

1 Tập
Akagami No Shirayukihime

106 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

161 view

13/13 Tập