{Brad Pitt

Brad Pitt

Tên khai sinh: Brad Pitt

Tên Khác: William Bradley Pitt

Ngày sinh: 18.12.1963

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Brad Pitt là m?t di?n viên, nhà s?n xu?t phim ng??i M?, anh sinh ngày 18 tháng 12 n?m 1963.  Anh l?n lên trong gia ?ình không ai làm ngh? thu?t nh?ng ???c s? ?ng h? h?t mình c?a gia ?ình, gia ?ình anh luôn c?u nguy?n và ??ng sau l?ng ?ng h? anh. Brad Pitt ???c bình ch?n là m?t trong nh?ng ng??i ?àn ông h?p d?n nh?t th? gi?i, Brad nh?n ???c ba ?? c? cho gi?i Oscar và nh?n ???c m?t gi?i qu? c?u vàng. B??c ??u s? nghi?p c?a anh là m?t con s? 0, ?? có ti?n ?óng h?c phí và trang tr?i h?c phí anh ?ã ph?i làm r?t nhi?u ngh? khi m?i ??n Los Angeles t? làm di?n viên qu?n chúng ??n m?c áo thú nh?i bong và k? c? ??a ?ón nh?ng cô v? n? thoát y... B??c ??u ??n v?i ngh? Brad Pittlàm ng??i m?u qu?ng cáo qu?n Jean và c?ng nh? ?óng qu?ng cáo anh ???c các nhà làm phim chú ý ??n. Anh b?t ??u s? nghi?p di?n xu?t v?i t? cách là m?t khách m?i trên phim truy?n hình c?ng nh? phim dài t?p. N?m 1989 là m?t n?m ?áng nh? nh?t c?a anh vì n?m ?ó ?ã ??a anh t? màn ?nh nh? sang màn ?nh r?ng.Dennis Hopper, di?n viên lão thành ?óng chung v?i Pitt trong b? phim True Romance, ?ã d? ?oán v? anh: “Brad Pitt s? n?i ti?ng vì anh ta sinh ra là ?? làm di?n viên. Tôi ?ã xem Kalifornia, anh ta di?n r?t tuy?t v?i” Th?t s? ?úng nh? v?y, Pitt tr? thành di?n viên n?i ti?ng ? Hollywood m?t n?m sau ?ó, v?i vai “ma cà r?ng. Anh nh?n ???c r?t nhi?u gi?i th??ng, sau gi?i sau gi?i nam di?n viên h?p d?n  nh?t là gi?i nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t và ??nh ?i?m là gi?i Oscar. Brad Pitt luôn ch? m?t vai di?n tâm ??c nh?t ?? có th? th? hi?n mình t?t h?n. Không ch? có ??c m? là m?t di?n viên anh còn có m?t ??c m? là tr? thành m?t ca s? nh?c s?, ngay t? nh? ??c m? ?ó ?ã hi?n h?u trong anh.
Phim Brad Pitt


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thở Giữa Lưng Chừng Núi Phú Sĩ (Phần 1)

38 view

Full 12/12 Tập VietSub
One Room

601 view

12/12 Tập
K: Seven Stories Movie 2: Side: Blue - Tenrou No Gotoku

58 view

Movie
Hajimete No Gal

756 view

10/10 Tập
Little Witch Academia 2017

817 view

25/25 Tập
Asagao to Kase-san

29 view

Full 1/1 Tập VietSub
Đại Chiến Người Khổng Lồ (Phần 3)

38 view

Full 22/22 Tập VietSub
Aikatsu Stars! Movie

212 view

Movie
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

321 view

1 Tập
Otome Wa Boku Ni Koishiteru: Futari No Elder

31 view

Full 3/3 Tập VietSub
kyoukai No Rinne Ss3

606 view

13/?? Tập
One Room 2nd Season Special

197 view

1 Tập