{Brad Pitt

Brad Pitt

Tên khai sinh: Brad Pitt

Tên Khác: William Bradley Pitt

Ngày sinh: 18.12.1963

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Brad Pitt là m?t di?n viên, nhà s?n xu?t phim ng??i M?, anh sinh ngày 18 tháng 12 n?m 1963.  Anh l?n lên trong gia ?ình không ai làm ngh? thu?t nh?ng ???c s? ?ng h? h?t mình c?a gia ?ình, gia ?ình anh luôn c?u nguy?n và ??ng sau l?ng ?ng h? anh. Brad Pitt ???c bình ch?n là m?t trong nh?ng ng??i ?àn ông h?p d?n nh?t th? gi?i, Brad nh?n ???c ba ?? c? cho gi?i Oscar và nh?n ???c m?t gi?i qu? c?u vàng. B??c ??u s? nghi?p c?a anh là m?t con s? 0, ?? có ti?n ?óng h?c phí và trang tr?i h?c phí anh ?ã ph?i làm r?t nhi?u ngh? khi m?i ??n Los Angeles t? làm di?n viên qu?n chúng ??n m?c áo thú nh?i bong và k? c? ??a ?ón nh?ng cô v? n? thoát y... B??c ??u ??n v?i ngh? Brad Pittlàm ng??i m?u qu?ng cáo qu?n Jean và c?ng nh? ?óng qu?ng cáo anh ???c các nhà làm phim chú ý ??n. Anh b?t ??u s? nghi?p di?n xu?t v?i t? cách là m?t khách m?i trên phim truy?n hình c?ng nh? phim dài t?p. N?m 1989 là m?t n?m ?áng nh? nh?t c?a anh vì n?m ?ó ?ã ??a anh t? màn ?nh nh? sang màn ?nh r?ng.Dennis Hopper, di?n viên lão thành ?óng chung v?i Pitt trong b? phim True Romance, ?ã d? ?oán v? anh: “Brad Pitt s? n?i ti?ng vì anh ta sinh ra là ?? làm di?n viên. Tôi ?ã xem Kalifornia, anh ta di?n r?t tuy?t v?i” Th?t s? ?úng nh? v?y, Pitt tr? thành di?n viên n?i ti?ng ? Hollywood m?t n?m sau ?ó, v?i vai “ma cà r?ng. Anh nh?n ???c r?t nhi?u gi?i th??ng, sau gi?i sau gi?i nam di?n viên h?p d?n  nh?t là gi?i nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t và ??nh ?i?m là gi?i Oscar. Brad Pitt luôn ch? m?t vai di?n tâm ??c nh?t ?? có th? th? hi?n mình t?t h?n. Không ch? có ??c m? là m?t di?n viên anh còn có m?t ??c m? là tr? thành m?t ca s? nh?c s?, ngay t? nh? ??c m? ?ó ?ã hi?n h?u trong anh.
Phim Brad Pitt


Bạn Đã Xem Chưa ?

Toaru Majutsu No Index Ii

387 view

24/24 Tập
Sakurada Reset

275 view

24/24 Tập
Tales Of Zestiria The X

400 view

12/12 Tập
Nobunaga No Shinobi

1204 view

26/26 Tập
New Game Ss2

266 view

12/12 Tập
Toàn Chức Cao Thủ 2

106 view

12/12 Tập
Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

755 view

13/13 Tập
The Idolmaster Cinderella Girls Gekijou

340 view

09/?? Tập
Jojos Bizarre Adventure

485 view

26/26 Tập
Working!! Ss4

432 view

13/13 Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

412 view

12/12 Tập + OVA
5-toubun No Hanayome ∬

100 view

03/12 Tập