{Bruce Willis

Bruce Willis

Tên khai sinh: Bruce Willis

Tên Khác: Walter Bruce Willis

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sinh: M?

Chiều cao: 1.83m

Vai diễn đáng chú ý:

Bruce Willis sinh ngày 19 tháng 3 n?m 1955, là m?t di?n viên M?, ông ?ã s?m ngày b?c l? tài n?ng di?n xu?t c?a mình, ông ghi danh vào m?t nhóm k?ch và tham gia trong các v? k?ch c?a sinh viên khi theo h?c ??i h?c Monkler. Bruce Wills ?ã b?t ??u s? nghi?p c?a mình trong các nhà hát nh? và tham gia ?óng vai ph?, ông ?ã v??t qua 3000 ?ng viên trong cu?c th? vai ?? dành vai chính trong phim Moolighting. Bruce Wills r?t h?p v?i vai ng??i hùng có máu hài h??c, d??ng nh? anh sinh ra là ?? ?óng nh?ng vai ki?u ?ó, nh?ng nh?ng vai hành ??ng anh tham gia c?ng không kém ph?n h?p d?n. Bruce Wills ngày càng ??a nâng tên tu?i c?a mình b?ng cách th? hi?n tài n?ng di?n xu?t và kh?ng ??nh mình qua t?ng vai di?n. Nh?ng n?m 90,ông x?p th? 22 trong cu?c bình ch?n Top 100 ngôi sao c?a m?i th?i ??i do T?p chí Anh Empire t? ch?c. Có th? nói, nh?ng vai anh hùng b?n súng, l?n l?n trong bùn ?? chi?n th?ng cái ác là tôn ch? ?i?n ?nh c?a tài t? cao 1m83 và thu?n tay trái này. N?m 1997 ông ??ng sáng l?p công ty nhà hát phi l?i nhu?n nh?m phát tri?n tài n?ng tr? c?a sân kh?u. Trong nh?ng th?p niên cu?i th? k? 20 ông càng ch?ng t? mình h?n b?ng cách ??a ra k? n?ng di?n xu?t và có th? tham gia các th? lo?i phim v?i nhi?u tính cách khác nhau. Ngoài thành công trong s? nghi?p di?n viên ông còn t?a sáng tên tu?i c?a mình trong làng gi?i trí âm nh?c và c?ng ??t ???c thành công l?n khi cho ra ??i r?t nhi?u album ??u g?t hái ???c thành công l?n.
Phim Bruce Willis


Bạn Đã Xem Chưa ?

Otome Wa Boku Ni Koishiteru - Tình Yêu Thời Con Gái

34 view

Full 12/12 Tập VietSub
Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

843 view

12/12 Tập
Nhất Nhân Chi Hạ Phần 2

33 view

Full 24/24 Tập VietSub + Thuyết Minh
Yuru Yuri Ss3

1058 view

12/12 Tập
Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season - Sunny Day

30 view

HD VietSub
Vũ Canh Kỷ (Phần 4)

7 view

Tập 21 VietSub + Thuyết Minh
FAIRY TAIL OVA 5

338 view

1 Tập
Thở Giữa Lưng Chừng Núi Phú Sĩ (Phần 1)

38 view

Full 12/12 Tập VietSub
18if

475 view

13/13 Tập
One Room

601 view

12/12 Tập
High School Dxd

37 view

Full 12/12 Tập VietSub
Người Kế Vị Phần 1

40 view

Full 24/24 Tập VietSub + Thuyết Minh