{Bruce Willis

Bruce Willis

Tên khai sinh: Bruce Willis

Tên Khác: Walter Bruce Willis

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sinh: M?

Chiều cao: 1.83m

Vai diễn đáng chú ý:

Bruce Willis sinh ngày 19 tháng 3 n?m 1955, là m?t di?n viên M?, ông ?ã s?m ngày b?c l? tài n?ng di?n xu?t c?a mình, ông ghi danh vào m?t nhóm k?ch và tham gia trong các v? k?ch c?a sinh viên khi theo h?c ??i h?c Monkler. Bruce Wills ?ã b?t ??u s? nghi?p c?a mình trong các nhà hát nh? và tham gia ?óng vai ph?, ông ?ã v??t qua 3000 ?ng viên trong cu?c th? vai ?? dành vai chính trong phim Moolighting. Bruce Wills r?t h?p v?i vai ng??i hùng có máu hài h??c, d??ng nh? anh sinh ra là ?? ?óng nh?ng vai ki?u ?ó, nh?ng nh?ng vai hành ??ng anh tham gia c?ng không kém ph?n h?p d?n. Bruce Wills ngày càng ??a nâng tên tu?i c?a mình b?ng cách th? hi?n tài n?ng di?n xu?t và kh?ng ??nh mình qua t?ng vai di?n. Nh?ng n?m 90,ông x?p th? 22 trong cu?c bình ch?n Top 100 ngôi sao c?a m?i th?i ??i do T?p chí Anh Empire t? ch?c. Có th? nói, nh?ng vai anh hùng b?n súng, l?n l?n trong bùn ?? chi?n th?ng cái ác là tôn ch? ?i?n ?nh c?a tài t? cao 1m83 và thu?n tay trái này. N?m 1997 ông ??ng sáng l?p công ty nhà hát phi l?i nhu?n nh?m phát tri?n tài n?ng tr? c?a sân kh?u. Trong nh?ng th?p niên cu?i th? k? 20 ông càng ch?ng t? mình h?n b?ng cách ??a ra k? n?ng di?n xu?t và có th? tham gia các th? lo?i phim v?i nhi?u tính cách khác nhau. Ngoài thành công trong s? nghi?p di?n viên ông còn t?a sáng tên tu?i c?a mình trong làng gi?i trí âm nh?c và c?ng ??t ???c thành công l?n khi cho ra ??i r?t nhi?u album ??u g?t hái ???c thành công l?n.
Phim Bruce Willis


Bạn Đã Xem Chưa ?

Đế Vương Công Lược

93 view

20/?? Tập
Jikan No Shihaisha

122 view

13/13 Tập
Chaos Child

65 view

12/12 Tập
Zoku Owarimonogatari

57 view

6/6 Tập
Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

31 view

Full
Mobile Suit Gundam: Twilight Axis

39 view

6/6 Tập
Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

20 view

03/?? Tập
Seikaisuru Kado

128 view

12/12 Tập
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

57 view

12/12 Tập
Nisekoi Ss2

129 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

233 view

52/52 Tập
Kamen Rider Zero-One

31 view

45/45 Tập