{Bruce Willis

Bruce Willis

Tên khai sinh: Bruce Willis

Tên Khác: Walter Bruce Willis

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sinh: M?

Chiều cao: 1.83m

Vai diễn đáng chú ý:

Bruce Willis sinh ngày 19 tháng 3 n?m 1955, là m?t di?n viên M?, ông ?ã s?m ngày b?c l? tài n?ng di?n xu?t c?a mình, ông ghi danh vào m?t nhóm k?ch và tham gia trong các v? k?ch c?a sinh viên khi theo h?c ??i h?c Monkler. Bruce Wills ?ã b?t ??u s? nghi?p c?a mình trong các nhà hát nh? và tham gia ?óng vai ph?, ông ?ã v??t qua 3000 ?ng viên trong cu?c th? vai ?? dành vai chính trong phim Moolighting. Bruce Wills r?t h?p v?i vai ng??i hùng có máu hài h??c, d??ng nh? anh sinh ra là ?? ?óng nh?ng vai ki?u ?ó, nh?ng nh?ng vai hành ??ng anh tham gia c?ng không kém ph?n h?p d?n. Bruce Wills ngày càng ??a nâng tên tu?i c?a mình b?ng cách th? hi?n tài n?ng di?n xu?t và kh?ng ??nh mình qua t?ng vai di?n. Nh?ng n?m 90,ông x?p th? 22 trong cu?c bình ch?n Top 100 ngôi sao c?a m?i th?i ??i do T?p chí Anh Empire t? ch?c. Có th? nói, nh?ng vai anh hùng b?n súng, l?n l?n trong bùn ?? chi?n th?ng cái ác là tôn ch? ?i?n ?nh c?a tài t? cao 1m83 và thu?n tay trái này. N?m 1997 ông ??ng sáng l?p công ty nhà hát phi l?i nhu?n nh?m phát tri?n tài n?ng tr? c?a sân kh?u. Trong nh?ng th?p niên cu?i th? k? 20 ông càng ch?ng t? mình h?n b?ng cách ??a ra k? n?ng di?n xu?t và có th? tham gia các th? lo?i phim v?i nhi?u tính cách khác nhau. Ngoài thành công trong s? nghi?p di?n viên ông còn t?a sáng tên tu?i c?a mình trong làng gi?i trí âm nh?c và c?ng ??t ???c thành công l?n khi cho ra ??i r?t nhi?u album ??u g?t hái ???c thành công l?n.
Phim Bruce Willis


Bạn Đã Xem Chưa ?

Working!! Ss2

324 view

13/13 Tập
Henkei Shoujo

168 view

3/?? Tập
Shingeki No Bahamut: Virgin Soul

232 view

24/24 Tập
Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

93 view

03/?? Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

796 view

25/25 Tập
Fairy Tail Ova 2

362 view

1 Tập
Sword Art Online: Extra Edition

126 view

Movie
Yuru Yuri Ss3

684 view

12/12 Tập
Vua Hải Tặc

10541 view

957/??? Tập
Sword Art Online: Alicization

371 view

24/24 Tập
Gabriel Dropout

368 view

12/12 Tập +2 OVA
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

162 view

13/13 Tập