{Châu H?i My

Châu H?i My

Tên khai sinh: Châu H?i My

Tên Khác: Hoi Mei

Ngày sinh: 6.12.1966

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.6m

Vai diễn đáng chú ý: Bao Xiruo trong phim Anh Hùng X? ?iêu

Khi cô còn bé, s?c kh?e r?t y?u, nh?ng trong lòng luôn ??c m? ???c ?i du l?ch, lúc ?ó, ?? giúp con gái kh?e m?nh và t? tin h?n, b? cô ?ã bí m?t n?p ??n cho con gái tham gia m?t cu?c thi s?c ??p. S? h?u nét ??p kh? ái và d?u dàng, Châu H?i My tham gia cu?c thi Hoa h?u Hong Kong n?m 1985. Tuy không ?o?t gi?i nh?ng v? ??p c?a cô ???c các ??o di?n chú ý. N?m 1985, Châu H?i My ?ã kh?i ??u ngh? di?n v?i vai ph? D??ng C?u Mu?i trong phim "D??ng Gia T??ng" c?a TVB. N?m 1986, cô b?t ??u ???c giao các vai trong phim "Kim Bái Phong Vân" (vai Th??ng Kim Châu); "??nh m?nh", "Tri?u phú l?u manh", "Võ lâm truy?n k?"... B??c sang th?p niên 90, Châu H?i My ti?p t?c làm m?a làm gió trên màn ?nh v?i nhi?u b? phim, trong ?ó có "Kim sinh vô h?i" (vai Th?m V?n Ý) Sau ?ó là phim "M?c ??i Hoàng Tôn" (vai Nh? Ý) và ???c khán gi? h?t s?c ái m?. Nh?ng vai di?n c?a cô trong quãng th?i gian này g?m D??ng Bát Mu?i (phim "Tr? v? th?i ch?a c??i" - n?m 1990), An T?nh (phim "C??i ng?o tr??c ngày mai" - n?m 1990), Nguy?n Hy Linh (phim "K? l?a ??o trung th?c" - n?m 1993)... và ??c bi?c là vai di?n ?n t??ng A Th? (phim "M?i tình n?ng th?m" - n?m 1995). N?m 1996, Châu H?i My r?i Hãng Truy?n hình TVB b?t ??u cu?c ??i làm ngh? thu?t c?a m?t di?n viên t? do. Cô sang Nh?t và ???c khán gi? ? ?ây yêu thích. N?m 1997, Châu tr? l?i Hong Kong, cô nh?n l?i m?i c?a TVB xu?t hi?n trong hai phim: "??i náo Qu?ng X??ng Long" và "Bí m?t c?a trái tim". Sau ?ó, Hãng Truy?n hình ATV ?ã ?? ngh? cô xu?t hi?n cùng ?ào ??i V? trong phim "Tung hoành t? h?i". ?ây là b? phim ??nh cao c?a hãng ATV, ?ã ?ánh b?i các phim TVB phát sóng cùng th?i gian Cô ???c khán gi? bi?t ??n qua các phim nh? M?t ??i hoàng tôn, ??i náo Qu?ng X??ng Long (hay còn g?i là cây dù ma) v?i vai Ti?u Phù Dung, M?i tình n?ng th?m, Bí m?t c?a trái tim... B? phim m?i nh?t H?i My tham gia là D??ng môn n? t??ng (The Lady Generals of Yang Family), ?óng cùng Tr??ng Bá Chi, L?u Hi?u Khánh ??n nay, tuy m?i l?n xu?t hi?n c?a cô không còn r?m r? nh? x?a nh?ng s?c quy?n r? c?a m?t nhan s?c còn mãi v?i th?i gian c?ng nh? tài n?ng di?n xu?t ?ang ??t ??n ?? chín c?a ngh? nghi?p

Phim Châu H?i My


Bạn Đã Xem Chưa ?

Em Gái Tôi Là Ma Vương (Phần 1)

22 view

Full 12/12 Tập VietSub
Golden Kamuy 2nd Season

7 view

Full 12/12 Tập VietSub
Nisekoi - False Love

604 view

20/20 Tập
Yami Shibai 4th Season

8 view

Full 13/13 Tập VietSub
Thủ Lĩnh Thẻ Bài

7 view

Full 70/70 Tập Lồng Tiếng
Thất Hình Đại Tội (Phần 2)

11 view

Full 24/24 Tập VietSub
Omoide No Marnie

157 view

Movie
Katsugeki/touken Ranbu

402 view

13/13 Tập
Violet Evergarden Special

127 view

Full
Donten ni Warau Gaiden 3: Ouka, Tenbou no Kakehashi

17 view

Movie
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan

372 view

13/13 Tập
Fairy Tail Movie Houou No Miko

260 view

Full Movie 1