{Châu H?i My

Châu H?i My

Tên khai sinh: Châu H?i My

Tên Khác: Hoi Mei

Ngày sinh: 6.12.1966

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.6m

Vai diễn đáng chú ý: Bao Xiruo trong phim Anh Hùng X? ?iêu

Khi cô còn bé, s?c kh?e r?t y?u, nh?ng trong lòng luôn ??c m? ???c ?i du l?ch, lúc ?ó, ?? giúp con gái kh?e m?nh và t? tin h?n, b? cô ?ã bí m?t n?p ??n cho con gái tham gia m?t cu?c thi s?c ??p. S? h?u nét ??p kh? ái và d?u dàng, Châu H?i My tham gia cu?c thi Hoa h?u Hong Kong n?m 1985. Tuy không ?o?t gi?i nh?ng v? ??p c?a cô ???c các ??o di?n chú ý. N?m 1985, Châu H?i My ?ã kh?i ??u ngh? di?n v?i vai ph? D??ng C?u Mu?i trong phim "D??ng Gia T??ng" c?a TVB. N?m 1986, cô b?t ??u ???c giao các vai trong phim "Kim Bái Phong Vân" (vai Th??ng Kim Châu); "??nh m?nh", "Tri?u phú l?u manh", "Võ lâm truy?n k?"... B??c sang th?p niên 90, Châu H?i My ti?p t?c làm m?a làm gió trên màn ?nh v?i nhi?u b? phim, trong ?ó có "Kim sinh vô h?i" (vai Th?m V?n Ý) Sau ?ó là phim "M?c ??i Hoàng Tôn" (vai Nh? Ý) và ???c khán gi? h?t s?c ái m?. Nh?ng vai di?n c?a cô trong quãng th?i gian này g?m D??ng Bát Mu?i (phim "Tr? v? th?i ch?a c??i" - n?m 1990), An T?nh (phim "C??i ng?o tr??c ngày mai" - n?m 1990), Nguy?n Hy Linh (phim "K? l?a ??o trung th?c" - n?m 1993)... và ??c bi?c là vai di?n ?n t??ng A Th? (phim "M?i tình n?ng th?m" - n?m 1995). N?m 1996, Châu H?i My r?i Hãng Truy?n hình TVB b?t ??u cu?c ??i làm ngh? thu?t c?a m?t di?n viên t? do. Cô sang Nh?t và ???c khán gi? ? ?ây yêu thích. N?m 1997, Châu tr? l?i Hong Kong, cô nh?n l?i m?i c?a TVB xu?t hi?n trong hai phim: "??i náo Qu?ng X??ng Long" và "Bí m?t c?a trái tim". Sau ?ó, Hãng Truy?n hình ATV ?ã ?? ngh? cô xu?t hi?n cùng ?ào ??i V? trong phim "Tung hoành t? h?i". ?ây là b? phim ??nh cao c?a hãng ATV, ?ã ?ánh b?i các phim TVB phát sóng cùng th?i gian Cô ???c khán gi? bi?t ??n qua các phim nh? M?t ??i hoàng tôn, ??i náo Qu?ng X??ng Long (hay còn g?i là cây dù ma) v?i vai Ti?u Phù Dung, M?i tình n?ng th?m, Bí m?t c?a trái tim... B? phim m?i nh?t H?i My tham gia là D??ng môn n? t??ng (The Lady Generals of Yang Family), ?óng cùng Tr??ng Bá Chi, L?u Hi?u Khánh ??n nay, tuy m?i l?n xu?t hi?n c?a cô không còn r?m r? nh? x?a nh?ng s?c quy?n r? c?a m?t nhan s?c còn mãi v?i th?i gian c?ng nh? tài n?ng di?n xu?t ?ang ??t ??n ?? chín c?a ngh? nghi?p

Phim Châu H?i My


Bạn Đã Xem Chưa ?

FAIRY TAIL OVA 4

38 view

1 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

443 view

1 Tập
Madan no Ou to Vanadis BD

346 view

13/13 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo Bd

102 view

10/10 Tập
Gin No Guardian

107 view

12/12 Tập
One Room Third Season

41 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

59 view

12/12 Tập
Ranpo Kitan: Game Of Laplace

62 view

11/11 Tập
Yuru Yuri Ss2

70 view

12/12 Tập
Nisekoi Ss2

125 view

12/12 Tập
Yama No Susume Ss3

2 view

13/13 Tập
Kemono Friends

101 view

12/12 Tập