{Châu H?i My

Châu H?i My

Tên khai sinh: Châu H?i My

Tên Khác: Hoi Mei

Ngày sinh: 6.12.1966

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.6m

Vai diễn đáng chú ý: Bao Xiruo trong phim Anh Hùng X? ?iêu

Khi cô còn bé, s?c kh?e r?t y?u, nh?ng trong lòng luôn ??c m? ???c ?i du l?ch, lúc ?ó, ?? giúp con gái kh?e m?nh và t? tin h?n, b? cô ?ã bí m?t n?p ??n cho con gái tham gia m?t cu?c thi s?c ??p. S? h?u nét ??p kh? ái và d?u dàng, Châu H?i My tham gia cu?c thi Hoa h?u Hong Kong n?m 1985. Tuy không ?o?t gi?i nh?ng v? ??p c?a cô ???c các ??o di?n chú ý. N?m 1985, Châu H?i My ?ã kh?i ??u ngh? di?n v?i vai ph? D??ng C?u Mu?i trong phim "D??ng Gia T??ng" c?a TVB. N?m 1986, cô b?t ??u ???c giao các vai trong phim "Kim Bái Phong Vân" (vai Th??ng Kim Châu); "??nh m?nh", "Tri?u phú l?u manh", "Võ lâm truy?n k?"... B??c sang th?p niên 90, Châu H?i My ti?p t?c làm m?a làm gió trên màn ?nh v?i nhi?u b? phim, trong ?ó có "Kim sinh vô h?i" (vai Th?m V?n Ý) Sau ?ó là phim "M?c ??i Hoàng Tôn" (vai Nh? Ý) và ???c khán gi? h?t s?c ái m?. Nh?ng vai di?n c?a cô trong quãng th?i gian này g?m D??ng Bát Mu?i (phim "Tr? v? th?i ch?a c??i" - n?m 1990), An T?nh (phim "C??i ng?o tr??c ngày mai" - n?m 1990), Nguy?n Hy Linh (phim "K? l?a ??o trung th?c" - n?m 1993)... và ??c bi?c là vai di?n ?n t??ng A Th? (phim "M?i tình n?ng th?m" - n?m 1995). N?m 1996, Châu H?i My r?i Hãng Truy?n hình TVB b?t ??u cu?c ??i làm ngh? thu?t c?a m?t di?n viên t? do. Cô sang Nh?t và ???c khán gi? ? ?ây yêu thích. N?m 1997, Châu tr? l?i Hong Kong, cô nh?n l?i m?i c?a TVB xu?t hi?n trong hai phim: "??i náo Qu?ng X??ng Long" và "Bí m?t c?a trái tim". Sau ?ó, Hãng Truy?n hình ATV ?ã ?? ngh? cô xu?t hi?n cùng ?ào ??i V? trong phim "Tung hoành t? h?i". ?ây là b? phim ??nh cao c?a hãng ATV, ?ã ?ánh b?i các phim TVB phát sóng cùng th?i gian Cô ???c khán gi? bi?t ??n qua các phim nh? M?t ??i hoàng tôn, ??i náo Qu?ng X??ng Long (hay còn g?i là cây dù ma) v?i vai Ti?u Phù Dung, M?i tình n?ng th?m, Bí m?t c?a trái tim... B? phim m?i nh?t H?i My tham gia là D??ng môn n? t??ng (The Lady Generals of Yang Family), ?óng cùng Tr??ng Bá Chi, L?u Hi?u Khánh ??n nay, tuy m?i l?n xu?t hi?n c?a cô không còn r?m r? nh? x?a nh?ng s?c quy?n r? c?a m?t nhan s?c còn mãi v?i th?i gian c?ng nh? tài n?ng di?n xu?t ?ang ??t ??n ?? chín c?a ngh? nghi?p

Phim Châu H?i My


Bạn Đã Xem Chưa ?

To Love-ru Darkness 2nd - Season 4

43 view

14/14 Tập + OVA
Onegai Twins

600 view

12/12 Tập + OVA
Dragon Ball Kai 2014

199 view

61/61 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

132 view

10/10 Tập
Knight's & Magic

91 view

13/13 Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

23 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku

138 view

52/52 Tập
Date A Live: Encore Ova

25 view

01/01 Tập
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

34 view

Movie
Kakegurui

118 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

85 view

12/12 Tập
Prison School Bd

88 view

12/12 Tập + OVA