{Châu Ki?t Luân

Châu Ki?t Luân

Tên khai sinh: Châu Ki?t Luân

Tên Khác: Jay Chou, Chu ??ng

Ngày sinh: 18.1.1979

Nơi sinh: Lâm Kh?u, huy?n ?ài B?c, ?ài Loan,Trung Hoa Dân qu?c

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý: Kung Fu Bóng R?

B??c ?i vào di?n xu?t ???c xem nh? là m?t b??c ?i không t??ng cho Châu. Giáo viên anh v?n c?a anh ?ã ngh? r?ng anh ch? có kh? n?ng ?óng m?t s? ít nhân v?t, và ??o di?n c?a T?m tr?o Châu Ki?t Luân (Hidden Track, 2003) ?ã nói r?ng tính cách cá nhân c?a Châu s? không giúp Châu tr? thành m?t di?n viên chuyên nghi?p. Trong n?m 2005, Châu vào vai chính trong b? phim Initial D v?i hai m?c ?ích: Kh?i ??u s? nghi?p di?n viên, và gia t?ng danh ti?ng c?a mình v?i các khán gi? Nh?t. B? phim ???c vi?t d?a trên m?t b? truy?n cùng tên, trong ?ó Châu Ki?t Luân vào vai Fujiwara Takumi, m?t tay ?ua xe có tài n?ng, ng??i hi?m khi bi?u l? c?m xúc c?a mình. M?t s? ng??i xem phê bình di?n xu?t ôn hòa c?a anh, trong khi nhi?u ng??i khác c?m th?y r?ng anh ?ã di?n xu?t r?t t? nhiên, nh?ng ch? vì tính cách nh?ng v?t khá gi?ng b?n thân anh. Tài n?ng di?n xu?t c?a Châu ?ã giúp anh giành ???c gi?i Di?n viên m?i xu?t s?c nh?t t?i Gi?i Kim Mã và Gi?i th??ng ?i?n ?nh H?ng Kông. Châu tham gia m?t vai ph? trong b? phim bom t?n n?m 2006, Hoàng Kim Giáp và ?ã gây ???c r?t nhi?u s? chú ý v?i các nhà phê bình Trung Qu?c. S? tham gia c?a Châu trong b? phim này ???c công b? trong m?t bu?i h?p báo riêng v?i bu?i h?p báo c?a Châu Nhu?n Phát, C?ng L?i và các di?n viên khác. Châu th? hi?n nhân v?t Hoàng t? Jai, m?t hoàng t? tham v?ng và c?ng là m?t v? t??ng c?a quân ??i Hoàng gia v?i tính cách t??ng tr?ng cho "Hi?u", m?t trong nh?ng ph?m ch?t c? ?i?n Trung Hoa. Hoàng Kim Giáp ???c công chi?u trên kh?p th? gi?i, ?ây là l?n ??u tiên khán gi? B?c M? bi?t ??n Châu v?i t? cách m?t di?n viên ?i?n ?nh. Di?n xu?t c?a Châu ???c gi?i phê bình Trung Qu?c ?ánh giá có c? "thi?u tính ph?c t?p" cho ??n "có th? ch?p nh?n ???c"nh?ng l?i ???c tán d??ng nhi?t li?t t? nh?ng khán gi? ph??ng Tây. V?i vai di?n trong Hoàng Kim Giáp, Châu ???c ?? c? di?n viên ph? hay nh?t trong Gi?i th??ng ?i?n ?nh H?ng Kông. Trong b? phim n?m 2008, Kung Fu Dunk, Châu vào vai m?t võ sinh Kung Fu. B? phim có doanh thu h?n 100 tri?u t? (kho?ng 14.7 tri?u USD). Châu th? hi?n nhân v?t Kato trong The Green Hornet, ??o di?n b?i Michel Gondry và phát hành tháng 1 n?m 2011, sau khi di?n viên H?ng Kông Châu Tinh Trì rút kh?i dàn di?n viên chính. B? phim thu ???c 228 tri?u USD trên toàn th? gi?i. MTV Networks';;; NextMovie.com named him one of the ';;;Breakout Stars to Watch for in 2011

Phim Châu Ki?t Luân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Naruto Shippuuden

15100 view

500/500 Tập
FAIRY TAIL OVA 4

318 view

1 Tập
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

2058 view

26/?? Tập
Working!! Ss2

727 view

13/13 Tập
OVERLORD SPECIALS

464 view

09/?? Tập
K Project

50 view

13/13
Đấu Phá Thương Khung Phần 1

29 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Fuuka

778 view

12/12 Tập
Toàn Chức Cao Thủ 2

240 view

12/12 Tập
Rewrite

562 view

13/13 Tập
Jojo No Kimyou Na Bouken: Diamond Wa Kudakenai

1443 view

39 Tập Phần 4
Shingeki No Kyojin Ss2

419 view

12/12 Tập