{Christian Bale

Christian Bale

Tên khai sinh: Christian Bale

Tên Khác: Christian Charles Philip Bale

Ngày sinh: 30.1.1974

Nơi sinh: Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, United Kingdom

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Christian Bale sinh ngày 30 tháng 1 n?m 1974 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Christian Bale b?t ??u tham gia di?n xu?t t? n?m lên 9 tu?i trong m?t m?c qu?ng cáo ng? c?c ? Anh,và ??c bi?t Christian Bale ???c bi?t ??n v?i r?t nhi?u tài l? anh có th? s? d?ng nhi?u gi?ng nói cho nhi?u vai di?n khác nhau, có l? vì t? nh? Christian Bale ?ã s?ng nhi?u n?i ? Anh, B? ?ào Nha và M?, tr??c khi thành công phim Batman anh ch? tham gia ?óng nh?ng phim nh? không chính quy. Christian Bale hóa thân thành công r?t nhi?u vai di?n t? m?t k? tâm th?n b?n ho?n ??n nh?ng vai ng??i hùng trong phim hành ??ng và ???c ?ánh r?t cao kh? n?ng di?n xu?t này c?a anh và tr??c ?ó anh c?ng t?ng tr?i qua m?t kho?ng th?i gian dài trong ngành ?i?n ?nh ?? có m?t s? nghi?p t?a sáng. L?n ??u tiên Christian Bale ra m?t khán gi? là n?m 1987 trong phim ?? Ch? M?t Tr?i. Vai di?n c?c k? thành công và ?n t??ng ??n m?c H?i ??ng phê bình phim Qu?c gia c?a M? ?ã ph?i ??t riêng m?t gi?i th??ng Di?n xu?t xu?t s?c nh?t c?a m?t thi?u niên ?? trao cho Christian Bale. ?úng ra trong kho?ng th?i gian ?ó anh ?ã ??t ???c r?t nhi?u thành công và s? n?i ti?ng nh?ng anh ?ã b? l? r?t nhi?u vai di?n và ch? tham gia ?óng nh?ng vai nh?. Mãi ??n n?m 2000 anh m?i chính th?c tr? l?i v?i làng ?i?n ?nh và thu hút l?i s? quan tâm c?a khán gi? nh?ng ng??i yêu ?i?n ?nh trên toàn th? gi?i. Trong nam ?ó anh ?ã nh?n vai k? tâm th?n h?t s?c b?nh ho?n này ?ã ?em ??n cho Bale vô s? l?i ng?i khen t? nh?ng nhà phê bình ?i?n ?nh danh ti?ng nh?t th? gi?i. Và ?ây c?ng là b??c ngo?t then ch?t ??a Christian Bale quay l?i và ghi tên mình vào danh sách các di?n viên hàng ??u c?a Hollywood. ?? ??t ???c thành công nh? ngày hôm nay anh ?ã ph?i hy sinh và c? g?ng r?t nhi?u, có khi vì vai di?n bu?c lòng anh ph?i làm cho mình t?ng cân ho?c xu?ng cân m?t cách nhanh ch?ng có khi lên xu?ng kho?ng 30kg và nh?ng l?n ?ó vai di?n c?a anh ???c ?ánh giá r?t cao và ?em l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng ng??i hâm m?. N?m 2011Christian Bale ?ã b?t khóc sau khi giành ???c gi?i Nam di?n ph? su?t s?c nh?t t?i l? trao gi?i Oscar
Phim Christian Bale


Bạn Đã Xem Chưa ?

Madan no Ou to Vanadis BD

242 view

13/13 Tập
Ao Haru Ride - Live Action

5 view

Full
Non Non Biyori Ss1

86 view

12 Tập + OVA
Youjo Senki

29 view

12/12 Tập
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

46 view

12/12 Tập
Trinity Seven: Eternity Library & Alchemic Girl

49 view

Movie
B-project: Kodou Ambitious

56 view

12/12 Tập
Jikan No Shihaisha

54 view

13/13 Tập
Nyanko Days

37 view

12/12 Tập
Tenshi No 3p!

115 view

12/12 Tập
Atom: The Beginning

38 view

12/12 Tập
Konbini Kareshi

88 view

12/12 Tập