{Christian Bale

Christian Bale

Tên khai sinh: Christian Bale

Tên Khác: Christian Charles Philip Bale

Ngày sinh: 30.1.1974

Nơi sinh: Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, United Kingdom

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Christian Bale sinh ngày 30 tháng 1 n?m 1974 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Christian Bale b?t ??u tham gia di?n xu?t t? n?m lên 9 tu?i trong m?t m?c qu?ng cáo ng? c?c ? Anh,và ??c bi?t Christian Bale ???c bi?t ??n v?i r?t nhi?u tài l? anh có th? s? d?ng nhi?u gi?ng nói cho nhi?u vai di?n khác nhau, có l? vì t? nh? Christian Bale ?ã s?ng nhi?u n?i ? Anh, B? ?ào Nha và M?, tr??c khi thành công phim Batman anh ch? tham gia ?óng nh?ng phim nh? không chính quy. Christian Bale hóa thân thành công r?t nhi?u vai di?n t? m?t k? tâm th?n b?n ho?n ??n nh?ng vai ng??i hùng trong phim hành ??ng và ???c ?ánh r?t cao kh? n?ng di?n xu?t này c?a anh và tr??c ?ó anh c?ng t?ng tr?i qua m?t kho?ng th?i gian dài trong ngành ?i?n ?nh ?? có m?t s? nghi?p t?a sáng. L?n ??u tiên Christian Bale ra m?t khán gi? là n?m 1987 trong phim ?? Ch? M?t Tr?i. Vai di?n c?c k? thành công và ?n t??ng ??n m?c H?i ??ng phê bình phim Qu?c gia c?a M? ?ã ph?i ??t riêng m?t gi?i th??ng Di?n xu?t xu?t s?c nh?t c?a m?t thi?u niên ?? trao cho Christian Bale. ?úng ra trong kho?ng th?i gian ?ó anh ?ã ??t ???c r?t nhi?u thành công và s? n?i ti?ng nh?ng anh ?ã b? l? r?t nhi?u vai di?n và ch? tham gia ?óng nh?ng vai nh?. Mãi ??n n?m 2000 anh m?i chính th?c tr? l?i v?i làng ?i?n ?nh và thu hút l?i s? quan tâm c?a khán gi? nh?ng ng??i yêu ?i?n ?nh trên toàn th? gi?i. Trong nam ?ó anh ?ã nh?n vai k? tâm th?n h?t s?c b?nh ho?n này ?ã ?em ??n cho Bale vô s? l?i ng?i khen t? nh?ng nhà phê bình ?i?n ?nh danh ti?ng nh?t th? gi?i. Và ?ây c?ng là b??c ngo?t then ch?t ??a Christian Bale quay l?i và ghi tên mình vào danh sách các di?n viên hàng ??u c?a Hollywood. ?? ??t ???c thành công nh? ngày hôm nay anh ?ã ph?i hy sinh và c? g?ng r?t nhi?u, có khi vì vai di?n bu?c lòng anh ph?i làm cho mình t?ng cân ho?c xu?ng cân m?t cách nhanh ch?ng có khi lên xu?ng kho?ng 30kg và nh?ng l?n ?ó vai di?n c?a anh ???c ?ánh giá r?t cao và ?em l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng ng??i hâm m?. N?m 2011Christian Bale ?ã b?t khóc sau khi giành ???c gi?i Nam di?n ph? su?t s?c nh?t t?i l? trao gi?i Oscar
Phim Christian Bale


Bạn Đã Xem Chưa ?

Super Lovers Ss2

57 view

10/10 Tập
Vatican Kiseki Chousakan

87 view

12/12 Tập
Gintama 2017

120 view

12/12 Tập
Masamune-kun No Revenge

123 view

12/12 Tập
Ano Natsu De Matteru

35 view

12/12 Tập + Special
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

151 view

10/10 Tập + OVA
Tây Hành Kỷ

92 view

38/38 Tập
Saiyuuki Reload Blast

119 view

12/12 Tập
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

31 view

04/?? Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

109 view

7/7 Tập
Boku No Hero Academia Ss2

114 view

25/25 Tập
Uta No Prince Sama Legend Star

119 view

13/13 Tập