{Chung Gia Hân

Chung Gia Hân

Tên khai sinh: Chung Gia Hân

Tên Khác: Linda

Ngày sinh: 9.4.1984

Nơi sinh: Canada

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Chung Gia Hân là di?n viên c?a H?ng Kông, cô sinh ngày 9 tháng 4 n?m 1984. Chung Gia Hân c?ng tác v?i hãng TVB tho?t ??u m?i vào ngh? cô ph?i tr?i qua r?t nhi?u gian nan và c?c kh? b?i cô sinh ra và l?n lên ? Canada, sau này cô m?i tr? v? H?ng Kông tham gia làng gi?i trí. Lúc ??u cô ?óng phim r?t t?, cách di?n xu?t và gi?ng nói quá y?u ?t. Nh?ng d?n sau này cô ?ã khác ph?c ???c nh??c ?i?m c?a mình, ?ã c?ng c? tinh th?n có nh?ng b??c ti?n xa h?n trong làng gi?i trí. Và bây gi? tên tu?i c?a Chung Gia Hân ngày càng ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n. N?m 2004 cô ??t gi?i quán quân cu?c thi Hoa h?u qu?c t?. Cô ???c cho là ng??i may m?n nh?t trong 3 n?m cô ?ã nh?n ???c l?i m?i ?óng phim v?i nh?ng vai di?n n?ng ký.Càng ngày cô càng n?i ti?ng và là g??ng m?t di?n viên sáng giá c?a H?ng Kông khi?n cho nhi?u di?n viên khác th?m ao ??c cô ?úng là m?t ng??i r?t may m?n. ? ?ài TVB, Chung Gia Hân n?i ti?ng là cô gái ngoan, ???c m?i ng??i công nh?n: tính cách h?n nhiên, ngây th? không b? “bi?n ch?t” sau khi b??c vào làng gi?i trí. “Tôi luôn nh?c nh? b?n thân ph?i c?nh giác, th??ng xuyên trò chuy?n v?i cha m? qua m?ng internet, nên ?ã có th? t? mình ??ng v?ng. Hàng ngày cha m? khuyên r?n tôi không ???c u?ng r??u, ?i ch?i ?êm, quen b?n bè tùy ti?n, nh?t nh?t tôi ??u nghe theo, vì m?t ng??i ch?p nh?n s? nh??ng nh?n thì có th? làm cho t?t c? s? vi?c tr? nên t?t ??p h?n”.Chung Gia Hân không ch?i b? b?n thân mình là m?t ng??i mang ??y tham v?ng cô còn ph?i ti?n xa h?n n?a. Ngoài s? nghi?p là m?t di?n viên, Chung Gia Hân còn tham gia làm m?t ca s?. Cô b?t ??u theo ?u?i nghi?p ca hát n?m 2008, cô luôn luôn phát tri?n mình trên c? 2 l?nh v?c...
Phim Chung Gia Hân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Demi-chan Wa Kataritai

265 view

12/12 Tập + Ova
Shingeki No Bahamut: Genesis

259 view

12/12 Tập
To Love-ru Darkness 2nd Bd - Season 4

398 view

14/14 tập + OVA
Rewrite: Moon And Terra

627 view

11/11 Tập
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

741 view

26/26 Tập
To Love-ru Trouble - Season 1

356 view

26/26 Tập
Nisekoi Ss2

257 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayukihime

268 view

12/12 Tập
One Room 2nd Season

182 view

12/?? Tập
Chain Chronicle: Short Animation

126 view

8/8 OVA
Yuru Yuri Nachuyachumi! Plus

150 view

2/2 Tập
Violet Evergarden Special

99 view

Full