{Chung Gia Hân

Chung Gia Hân

Tên khai sinh: Chung Gia Hân

Tên Khác: Linda

Ngày sinh: 9.4.1984

Nơi sinh: Canada

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Chung Gia Hân là di?n viên c?a H?ng Kông, cô sinh ngày 9 tháng 4 n?m 1984. Chung Gia Hân c?ng tác v?i hãng TVB tho?t ??u m?i vào ngh? cô ph?i tr?i qua r?t nhi?u gian nan và c?c kh? b?i cô sinh ra và l?n lên ? Canada, sau này cô m?i tr? v? H?ng Kông tham gia làng gi?i trí. Lúc ??u cô ?óng phim r?t t?, cách di?n xu?t và gi?ng nói quá y?u ?t. Nh?ng d?n sau này cô ?ã khác ph?c ???c nh??c ?i?m c?a mình, ?ã c?ng c? tinh th?n có nh?ng b??c ti?n xa h?n trong làng gi?i trí. Và bây gi? tên tu?i c?a Chung Gia Hân ngày càng ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n. N?m 2004 cô ??t gi?i quán quân cu?c thi Hoa h?u qu?c t?. Cô ???c cho là ng??i may m?n nh?t trong 3 n?m cô ?ã nh?n ???c l?i m?i ?óng phim v?i nh?ng vai di?n n?ng ký.Càng ngày cô càng n?i ti?ng và là g??ng m?t di?n viên sáng giá c?a H?ng Kông khi?n cho nhi?u di?n viên khác th?m ao ??c cô ?úng là m?t ng??i r?t may m?n. ? ?ài TVB, Chung Gia Hân n?i ti?ng là cô gái ngoan, ???c m?i ng??i công nh?n: tính cách h?n nhiên, ngây th? không b? “bi?n ch?t” sau khi b??c vào làng gi?i trí. “Tôi luôn nh?c nh? b?n thân ph?i c?nh giác, th??ng xuyên trò chuy?n v?i cha m? qua m?ng internet, nên ?ã có th? t? mình ??ng v?ng. Hàng ngày cha m? khuyên r?n tôi không ???c u?ng r??u, ?i ch?i ?êm, quen b?n bè tùy ti?n, nh?t nh?t tôi ??u nghe theo, vì m?t ng??i ch?p nh?n s? nh??ng nh?n thì có th? làm cho t?t c? s? vi?c tr? nên t?t ??p h?n”.Chung Gia Hân không ch?i b? b?n thân mình là m?t ng??i mang ??y tham v?ng cô còn ph?i ti?n xa h?n n?a. Ngoài s? nghi?p là m?t di?n viên, Chung Gia Hân còn tham gia làm m?t ca s?. Cô b?t ??u theo ?u?i nghi?p ca hát n?m 2008, cô luôn luôn phát tri?n mình trên c? 2 l?nh v?c...
Phim Chung Gia Hân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Berserk

855 view

25/25 Tập
Yuru Yuri

671 view

12/12 Tập
Tokyo Ghoul: Pinto

34 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Brothers Conflict

519 view

12/12 Tập
Tay Đấm Tối Thượng (Phần 1)

47 view

Full 13/13 Tập VietSub + Thuyết Minh
High School DxD New OVA

38 view

Full 1/1 Tập VietSub
One Room

601 view

12/12 Tập
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 1

35 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Clannad Movie: The Motion Picture

228 view

Movie
Eromanga-sensei Bd

1206 view

12/12 Tập + OVA
Pandora Hearts

825 view

25/25 Tập
Isshuukan Friends

559 view

12/12 Tập