{Chung Hán L??ng

Chung Hán L??ng

Tên khai sinh: Chung Hán L??ng

Tên Khác: Wallace Chung

Ngày sinh: 30/11/1974

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý:

N?m 1990, gia nh?p làng gi?i trí v?i vai trò là m?t ng??i m?u. N?m 1991 anh tham gia l?p ?ào t?o di?n xu?t múa c?a ?ài Truy?n hình TVB Hong Kong sau ?ó kí h?p ??ng 3 n?m. N?m 1992, anh chính th?c tr? thành di?n viên cho ?ài TVB v?i vai di?n trong phim Thi?u niên ng? h?. N?m 1993, anh t?o chú ý v?i cách di?n xu?t ?n t??ng trong hai phim Toà án l??ng tâm và Ân tình ch?a phai. N?m 1994, khi h?t h?p ??ng v?i TVB, anh qua ?ài Loan l?p nghi?p và t?i ?ây anh phát hành album ??u tiên 0REA c?ng cùng n?m 1994 m?t tác ph?m âm nh?c c?a anh ra ??i là album ? bên em. N?m 1996, anh ch?m vào phim ?i?n ?nh v?i phim L?p tr??ng siêu c?p. N?m 1997, anh t?n công sang th? tr??ng Trung Qu?c ??i l?c v?i phim B?ch Th? Phong Vân.
Sau nhi?u n?m ho?t ??ng trong làng gi?i trí ?ài Loan, Trung Qu?c và quê nhà HongKong. Anh ?ã có 1 v? trí v?ng ch?c trong lòng ng??i hâm m? , t? mình v??n lên t? chàng b?ch mã hoàng t? ‘Ti?u Thái D??ng’ thành m?t di?n viên kiên ca s? th?c l?c và ?ón nh?n ???c nhi?u s? khen ng?i c?a các chuyên gia ?i?n ?nh và âm nh?c và mang v? nhi?u gi?i th??ng.
Phim Chung Hán L??ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

5-toubun No Hanayome ∬

100 view

03/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ova

145 view

1/1 Tập
Ao Haru Ride - Live Action

151 view

Full
Spiritpact

656 view

22/?? Tập
Blue Dragon

765 view

51/51 Tập
RADIANT 2ND SEASON

207 view

21/21 Tập
Fairy Tail

1428 view

277/277 Tập
To Love-ru Darkness Bd - Season 3

349 view

12/12 Tập
Rewrite

306 view

13/13 Tập
Aikatsu Stars

1082 view

66/?? Tập
Violet Evergarden Special

99 view

Full
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou

70 view

3/? Tập