{Chung Hán L??ng

Chung Hán L??ng

Tên khai sinh: Chung Hán L??ng

Tên Khác: Wallace Chung

Ngày sinh: 30/11/1974

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý:

N?m 1990, gia nh?p làng gi?i trí v?i vai trò là m?t ng??i m?u. N?m 1991 anh tham gia l?p ?ào t?o di?n xu?t múa c?a ?ài Truy?n hình TVB Hong Kong sau ?ó kí h?p ??ng 3 n?m. N?m 1992, anh chính th?c tr? thành di?n viên cho ?ài TVB v?i vai di?n trong phim Thi?u niên ng? h?. N?m 1993, anh t?o chú ý v?i cách di?n xu?t ?n t??ng trong hai phim Toà án l??ng tâm và Ân tình ch?a phai. N?m 1994, khi h?t h?p ??ng v?i TVB, anh qua ?ài Loan l?p nghi?p và t?i ?ây anh phát hành album ??u tiên 0REA c?ng cùng n?m 1994 m?t tác ph?m âm nh?c c?a anh ra ??i là album ? bên em. N?m 1996, anh ch?m vào phim ?i?n ?nh v?i phim L?p tr??ng siêu c?p. N?m 1997, anh t?n công sang th? tr??ng Trung Qu?c ??i l?c v?i phim B?ch Th? Phong Vân.
Sau nhi?u n?m ho?t ??ng trong làng gi?i trí ?ài Loan, Trung Qu?c và quê nhà HongKong. Anh ?ã có 1 v? trí v?ng ch?c trong lòng ng??i hâm m? , t? mình v??n lên t? chàng b?ch mã hoàng t? ‘Ti?u Thái D??ng’ thành m?t di?n viên kiên ca s? th?c l?c và ?ón nh?n ???c nhi?u s? khen ng?i c?a các chuyên gia ?i?n ?nh và âm nh?c và mang v? nhi?u gi?i th??ng.
Phim Chung Hán L??ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thịnh Thế Trang Nương

1423 view

20/20 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Live Action

132 view

Movie
Yuru Yuri Ss2

550 view

12/12 Tập
Made In Abyss

589 view

13/13 Tập
Thất Hình Đại Tội (Phần 1)

88 view

Full 24/24 Tập VietSub
Working!! Ss2

727 view

13/13 Tập
B: The Beginning

62 view

Full 12/12 Tập VietSub
Fairy Tail (2018)

1957 view

51/51 Tập
Wonder Egg Priority

249 view

02/?? Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

824 view

25/25 Tập
Koi wa Ameagari no You ni

31 view

Full 12/12 Tập VietSub
Thất Hình Đại Tội (Phần 3)

30 view

Full 24/24 Tập VietSub