{Chung Hán L??ng

Chung Hán L??ng

Tên khai sinh: Chung Hán L??ng

Tên Khác: Wallace Chung

Ngày sinh: 30/11/1974

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý:

N?m 1990, gia nh?p làng gi?i trí v?i vai trò là m?t ng??i m?u. N?m 1991 anh tham gia l?p ?ào t?o di?n xu?t múa c?a ?ài Truy?n hình TVB Hong Kong sau ?ó kí h?p ??ng 3 n?m. N?m 1992, anh chính th?c tr? thành di?n viên cho ?ài TVB v?i vai di?n trong phim Thi?u niên ng? h?. N?m 1993, anh t?o chú ý v?i cách di?n xu?t ?n t??ng trong hai phim Toà án l??ng tâm và Ân tình ch?a phai. N?m 1994, khi h?t h?p ??ng v?i TVB, anh qua ?ài Loan l?p nghi?p và t?i ?ây anh phát hành album ??u tiên 0REA c?ng cùng n?m 1994 m?t tác ph?m âm nh?c c?a anh ra ??i là album ? bên em. N?m 1996, anh ch?m vào phim ?i?n ?nh v?i phim L?p tr??ng siêu c?p. N?m 1997, anh t?n công sang th? tr??ng Trung Qu?c ??i l?c v?i phim B?ch Th? Phong Vân.
Sau nhi?u n?m ho?t ??ng trong làng gi?i trí ?ài Loan, Trung Qu?c và quê nhà HongKong. Anh ?ã có 1 v? trí v?ng ch?c trong lòng ng??i hâm m? , t? mình v??n lên t? chàng b?ch mã hoàng t? ‘Ti?u Thái D??ng’ thành m?t di?n viên kiên ca s? th?c l?c và ?ón nh?n ???c nhi?u s? khen ng?i c?a các chuyên gia ?i?n ?nh và âm nh?c và mang v? nhi?u gi?i th??ng.
Phim Chung Hán L??ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ansatsu Kyoushitsu

124 view

22/22 Tập
Bang Dream

85 view

12/25 Tập
Eromanga-sensei Bd

198 view

12/12 Tập + OVA
5-toubun No Hanayome ∬

30 view

03/12 Tập
Ushio To Tora 2nd Season

57 view

13/13 Tập
Clannad Movie: The Motion Picture

56 view

Movie
Dragon Ball Gt

413 view

64/64 Tập
Sword Art Online Ii Bd

188 view

24/24 Tập
Blue Dragon

341 view

51/51 Tập
Atom: The Beginning

67 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

964 view

12/12 Tập
Doukyuusei

67 view

Movie