{Chung Hân ??ng

Chung Hân ??ng

Tên khai sinh: Chung Hân ??ng

Tên Khác: Gillian Chung

Ngày sinh: 21.1.1981

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.60m

Vai diễn đáng chú ý:

Chung Hân ??ng sinh ngày 21 tháng 1 t?i H?ng Kông, cô là di?n viên, ca s? H?ng Kông, n?m 2001 cô chính th?c ký h?p ??ng v?i công ty ng??i m?u chú ý và gi?i thi?u cho EEG. C?ng trong n?m ?ó nhóm Twins chính th?c thành l?p, album ??u tiên ?ã gây côn s?t phát hành t?i H?ng Kông và c?ng d?a nhóm nh?c này tr? thành nhóm nh?c thành công nh?t.. N?m 2004 cô b?t ??u tham gia ?óng phim tho?t ??u tuy c?ng ???c ?u ái d??c ?? c? nh?n gi?i th??ng nh?ng không ???c, Thông qua 2 s? nghi?p âm nh?c và ?i?n ?nh thì s? nghi?p âm nh?c c?a Chung Hân ??ng phát tri?n nhanh h?n cô có ???c thành công ngay t? lúc ??u. Sau scandal b? tung ?nh nóng gi? Chung Hân ??ng ?ã tr? l?i nh? x?a, cô có ý ??nh sang M? h?c l?p di?n xu?t và v? ??o, cô còn tr? còn r?t nhi?u c? h?i trong nghi?p c?a mình, gi? cô tràn ??y h?nh phúc bên M?ch Tu?n long và ý ??nh c?a cô sao này s? t?p trung vào s? nghi?p ?i?n ?nh nhi?u h?n...
Phim Chung Hân ??ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

High School Star Musical Ss2

184 view

8/?? Tập
OVERLORD MOVIE 2: SHIKKOKU NO EIYUU

78 view

Full
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

426 view

10/10 Tập
Piano no Mori (2018)

76 view

12/12 Tập
Relife

461 view

13/13 Tập
Radiant

197 view

Vatican Kiseki Chousakan

170 view

12/12 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

178 view

12/20 Tập
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

142 view

12/12 Tập
Dive!!

168 view

05/?? Tập
Hinako Note

333 view

12/12 Tập
Kamen Rider Zero-One

210 view

45/45 Tập