{Ch??ng T? Di

Ch??ng T? Di

Tên khai sinh: Ch??ng T? Di

Tên Khác: Ch??ng T? Di

Ngày sinh: 9.2.1979

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Ch??ng T? Di sinh ngày 9 tháng 2 n?m 1979 t?i B?c Kinh. là m?t di?n viên c?a Trung Qu?c. S? nghi?p ?i?n ?nh c?a cô hi?n ra ngay tr??c m?t khi tham gia qu?ng cáo c?a Tr??ng Ngh? M?u. Cô ?ã ???c Tr??ng Ngh? M?u ch?n vào vai n? chính trong b? phim ???ng V? Nhà n?m 1999.V?i nh?ng vai di?n thành công cô ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng. Cô có v? ??p t? nhiên nh?ng cô không ph?i thu?c típ di?n viên vai nào c?ng có th? thích ?ng ???c. Cô thích h?p ? nh?ng vai di?n thu?c phim c? trang h?n. Cô n?i ti?ng không ch? là trong chuong trình qu?ng cáo, trên ?i?n ành mà còn c? nh?ng ng??i ?àn ông cô quen còn có thân th?. Ch??ng T? Di hi?n là ng??i m?u qu?ng cáo r?t sáng giá. Ch??ng T? Di còn r?t tr? s? nghi?p c?a cô ?y ?ang trên ?à phát tri?n và ngày càng phát tri?n h?n. N?m 2004 nàng Hoa ?án c?a chúng ta ?ã giành hai gi?i N? di?n viên chính xu?t s?c c?a Hi?p h?i phê bình ?i?n ?nh Hong Kong và Vi?n Hàn lâm ?i?n ?nh Hong Kong. Trong vòng 10 n?m n? di?n viên này ?ã r?t thành công trên con ???ng ngh? thu?t và ?? l?i ?n t??ng trong lòng khán gi? r?t sâu s?c....
Phim Ch??ng T? Di


Bạn Đã Xem Chưa ?

School Rumble

132 view

26/26 Tập + OVA
Uta No Prince Sama Ss3

111 view

13/13 Tập
Omoide No Marnie

60 view

Movie
Alice To Zouroku

92 view

12/12 Tập
Fairy Tail (2018)

173 view

51/51 Tập
Skirt No Naka Wa Kedamono Deshita

201 view

12/12 Tập
Deadman Wonderland

73 view

12/12 Tập + OVA
OVERLORD SPECIALS

43 view

09/?? Tập
Dive!!

127 view

05/?? Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

148 view

12/12 Tập + OVA
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

37 view

12/12 Tập
Jojos Bizarre Adventure

90 view

26/26 Tập