{Ch??ng T? Di

Ch??ng T? Di

Tên khai sinh: Ch??ng T? Di

Tên Khác: Ch??ng T? Di

Ngày sinh: 9.2.1979

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Ch??ng T? Di sinh ngày 9 tháng 2 n?m 1979 t?i B?c Kinh. là m?t di?n viên c?a Trung Qu?c. S? nghi?p ?i?n ?nh c?a cô hi?n ra ngay tr??c m?t khi tham gia qu?ng cáo c?a Tr??ng Ngh? M?u. Cô ?ã ???c Tr??ng Ngh? M?u ch?n vào vai n? chính trong b? phim ???ng V? Nhà n?m 1999.V?i nh?ng vai di?n thành công cô ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng. Cô có v? ??p t? nhiên nh?ng cô không ph?i thu?c típ di?n viên vai nào c?ng có th? thích ?ng ???c. Cô thích h?p ? nh?ng vai di?n thu?c phim c? trang h?n. Cô n?i ti?ng không ch? là trong chuong trình qu?ng cáo, trên ?i?n ành mà còn c? nh?ng ng??i ?àn ông cô quen còn có thân th?. Ch??ng T? Di hi?n là ng??i m?u qu?ng cáo r?t sáng giá. Ch??ng T? Di còn r?t tr? s? nghi?p c?a cô ?y ?ang trên ?à phát tri?n và ngày càng phát tri?n h?n. N?m 2004 nàng Hoa ?án c?a chúng ta ?ã giành hai gi?i N? di?n viên chính xu?t s?c c?a Hi?p h?i phê bình ?i?n ?nh Hong Kong và Vi?n Hàn lâm ?i?n ?nh Hong Kong. Trong vòng 10 n?m n? di?n viên này ?ã r?t thành công trên con ???ng ngh? thu?t và ?? l?i ?n t??ng trong lòng khán gi? r?t sâu s?c....
Phim Ch??ng T? Di


Bạn Đã Xem Chưa ?

Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

788 view

12/12 Tập
Jikan No Shihaisha

365 view

13/13 Tập
Seikaisuru Kado

355 view

12/12 Tập
OVERLORD

296 view

13/13 Tập
Fairy Tail

1428 view

277/277 Tập
Dragon Ball Super

1752 view

99/?? Tập
Yama No Susume Ss1

146 view

12/12 Tập + Ova
Yama No Susume Ss3

137 view

13/13 Tập
Fairy Tail (2018)

1035 view

51/51 Tập
Shingeki No Kyojin Ss2

198 view

12/12 Tập
Nora To Oujo To Noraneko Heart

424 view

12/12 Tập
Monster Strike The Animation

432 view

27/?? Tập