{C? Thiên L?c

C? Thiên L?c

Tên khai sinh: C? Thiên L?c

Tên Khác: Louis Koo

Ngày sinh: 21.10.1970

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: D??ng Quá trong Th?n ?iêu ??i Hi?p phiên b?n 1996, T? Phi trong H? S? Trinh Sát 4

C? Thiên L?c là m?t di?n viên kiêm ca s? c?a ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 21 tháng 10 n?m 1970 t?i H?ng Kông.C? Thiên L?c sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo khó,cha m? không quan tâm anh sinh ra h? h?ng và su?t ngày ch?i v?i ?ám b?n không ra gì.Sau ?ó trong m?t l?n ng??i mà C? Thiên L?c xem nh? anh em ph?m t?i tr?m c?p,anh ?ã nh?n t?i thay và ph?i ch?u án ph?t trong nhà tù.Sau này anh ra tù và hi?u ???c nh?ng sai l?m tr??c kia nên anh quy?t tâm làm l?i cu?c ??i và không ng?ng ph?n ??u.C? Thiên L?c làm t?t c? nh?ng ngh? nhgi?p l??ng thi?n có th? ki?m ra ti?n nh? b?i bàn,ph?c v? và nh?ng vi?c lao ??ng ph? thông.Sau ?ó C? Thiên L?c nh?n ???c m?t l?i m?i làm công vi?c ng??i m?u nam cho nh?ng MV Karaoke nh? vào v? b? ngoài khá ?i?n trai c?a mình.Anh d?n d?n b??c vào con ???ng ?i?n ?nh,và b??c ngo?t c?a cu?c ??i anh là khi TVB ký h?p ??ng v?i anh vào n?m 1993,và sau ?ó là tác ph?m Th?n ?iêu ??i Hi?p ra ??i vào n?m 1996,khi ?ó anh vào vai nam chính D??ng Quá.B? phim thành công r?c r? và ??a tên tu?i c?a C? Thiên L?c ??n v?i công chúng.ANh ti?p t?c n? l?c ph?n ??u cho s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình.Sau nh?ng thành công liên ti?p,anh ?ã b?t ??u thay ??i hình t??ng,t? chàng D??ng Quá v?i màu da tr?ng,m?t thân hình công t? thì anh b?t ??u t?p t? và ph?i n?ng làm cho da anh có màu rám n?ng cùng v?i m?t thân hình l?c l??ng cân ??i,m?t phong thái l?nh lùng trong các b? phim ?ã làm các fan n? ngây ng?t vì anh.Và s? l??ng fan c?a C? Thiên L?c ngày m?t t?ng chóng m?t sánh ngang v?i L?u ??c Hoa.C? Thiên L?c là m?t di?n viên ?a n?ng,anh có th? tham gia t?t c? các th? lo?i vai di?n t? phim ma cho ??n phim chính truy?n ho?c phim hài.G?n ?ây anh còn l?n sân sang th? tr??ng âm nh?c và cho ra ??i nh?ng bài hát hay,kh?ng ??nh tài n?ng c?a anh t? ?i?n ?nh cho t?i âm nh?c.
Phim C? Thiên L?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Sakamoto Desu Ga?

116 view

12/12 Tập
Uta No Prince Sama Ss1

91 view

13/13 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss2]

70 view

13/13 Tập + OVA
Urara Meirochou

103 view

12/12 Tập
Vua Hải Tặc

3516 view

957/??? Tập
Sekai No Yami Zukan

76 view

13/13 Tập
Ano Natsu De Matteru

35 view

12/12 Tập + Special
Jojo No Kimyou Na Bouken: Diamond Wa Kudakenai

139 view

39 Tập Phần 4
Hina Logi: From Luck & Logic

133 view

5/12 Tập
Đế Vương Công Lược

93 view

20/?? Tập
Non Non Biyori Repeat

147 view

12 Tập + OVA
Bloodivores

83 view

12/12 Tập