{C? Thiên L?c

C? Thiên L?c

Tên khai sinh: C? Thiên L?c

Tên Khác: Louis Koo

Ngày sinh: 21.10.1970

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: D??ng Quá trong Th?n ?iêu ??i Hi?p phiên b?n 1996, T? Phi trong H? S? Trinh Sát 4

C? Thiên L?c là m?t di?n viên kiêm ca s? c?a ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 21 tháng 10 n?m 1970 t?i H?ng Kông.C? Thiên L?c sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo khó,cha m? không quan tâm anh sinh ra h? h?ng và su?t ngày ch?i v?i ?ám b?n không ra gì.Sau ?ó trong m?t l?n ng??i mà C? Thiên L?c xem nh? anh em ph?m t?i tr?m c?p,anh ?ã nh?n t?i thay và ph?i ch?u án ph?t trong nhà tù.Sau này anh ra tù và hi?u ???c nh?ng sai l?m tr??c kia nên anh quy?t tâm làm l?i cu?c ??i và không ng?ng ph?n ??u.C? Thiên L?c làm t?t c? nh?ng ngh? nhgi?p l??ng thi?n có th? ki?m ra ti?n nh? b?i bàn,ph?c v? và nh?ng vi?c lao ??ng ph? thông.Sau ?ó C? Thiên L?c nh?n ???c m?t l?i m?i làm công vi?c ng??i m?u nam cho nh?ng MV Karaoke nh? vào v? b? ngoài khá ?i?n trai c?a mình.Anh d?n d?n b??c vào con ???ng ?i?n ?nh,và b??c ngo?t c?a cu?c ??i anh là khi TVB ký h?p ??ng v?i anh vào n?m 1993,và sau ?ó là tác ph?m Th?n ?iêu ??i Hi?p ra ??i vào n?m 1996,khi ?ó anh vào vai nam chính D??ng Quá.B? phim thành công r?c r? và ??a tên tu?i c?a C? Thiên L?c ??n v?i công chúng.ANh ti?p t?c n? l?c ph?n ??u cho s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình.Sau nh?ng thành công liên ti?p,anh ?ã b?t ??u thay ??i hình t??ng,t? chàng D??ng Quá v?i màu da tr?ng,m?t thân hình công t? thì anh b?t ??u t?p t? và ph?i n?ng làm cho da anh có màu rám n?ng cùng v?i m?t thân hình l?c l??ng cân ??i,m?t phong thái l?nh lùng trong các b? phim ?ã làm các fan n? ngây ng?t vì anh.Và s? l??ng fan c?a C? Thiên L?c ngày m?t t?ng chóng m?t sánh ngang v?i L?u ??c Hoa.C? Thiên L?c là m?t di?n viên ?a n?ng,anh có th? tham gia t?t c? các th? lo?i vai di?n t? phim ma cho ??n phim chính truy?n ho?c phim hài.G?n ?ây anh còn l?n sân sang th? tr??ng âm nh?c và cho ra ??i nh?ng bài hát hay,kh?ng ??nh tài n?ng c?a anh t? ?i?n ?nh cho t?i âm nh?c.
Phim C? Thiên L?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Blue Dragon

765 view

51/51 Tập
Hinomaruzumou

959 view

24/24 Tập
Super Lovers Ss2

276 view

10/10 Tập
Sword Art Online Bd

314 view

25/25 Tập
Sakura Quest

234 view

25/25 Tập
FAIRY TAIL OVA 4

157 view

1 Tập
Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

788 view

12/12 Tập
Enmusubi No Youko-chan

553 view

1/24 Tập
Hayate No Gotoku Ss3

188 view

12/12 Tập
Kamen Rider Zi-o

757 view

Gegege No Kitarou

1416 view

97/97 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Ss2

320 view

12/12 Tập + OVA