{C? Thiên L?c

C? Thiên L?c

Tên khai sinh: C? Thiên L?c

Tên Khác: Louis Koo

Ngày sinh: 21.10.1970

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: D??ng Quá trong Th?n ?iêu ??i Hi?p phiên b?n 1996, T? Phi trong H? S? Trinh Sát 4

C? Thiên L?c là m?t di?n viên kiêm ca s? c?a ?i?n ?nh H?ng Kông,anh sinh ngày 21 tháng 10 n?m 1970 t?i H?ng Kông.C? Thiên L?c sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo khó,cha m? không quan tâm anh sinh ra h? h?ng và su?t ngày ch?i v?i ?ám b?n không ra gì.Sau ?ó trong m?t l?n ng??i mà C? Thiên L?c xem nh? anh em ph?m t?i tr?m c?p,anh ?ã nh?n t?i thay và ph?i ch?u án ph?t trong nhà tù.Sau này anh ra tù và hi?u ???c nh?ng sai l?m tr??c kia nên anh quy?t tâm làm l?i cu?c ??i và không ng?ng ph?n ??u.C? Thiên L?c làm t?t c? nh?ng ngh? nhgi?p l??ng thi?n có th? ki?m ra ti?n nh? b?i bàn,ph?c v? và nh?ng vi?c lao ??ng ph? thông.Sau ?ó C? Thiên L?c nh?n ???c m?t l?i m?i làm công vi?c ng??i m?u nam cho nh?ng MV Karaoke nh? vào v? b? ngoài khá ?i?n trai c?a mình.Anh d?n d?n b??c vào con ???ng ?i?n ?nh,và b??c ngo?t c?a cu?c ??i anh là khi TVB ký h?p ??ng v?i anh vào n?m 1993,và sau ?ó là tác ph?m Th?n ?iêu ??i Hi?p ra ??i vào n?m 1996,khi ?ó anh vào vai nam chính D??ng Quá.B? phim thành công r?c r? và ??a tên tu?i c?a C? Thiên L?c ??n v?i công chúng.ANh ti?p t?c n? l?c ph?n ??u cho s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình.Sau nh?ng thành công liên ti?p,anh ?ã b?t ??u thay ??i hình t??ng,t? chàng D??ng Quá v?i màu da tr?ng,m?t thân hình công t? thì anh b?t ??u t?p t? và ph?i n?ng làm cho da anh có màu rám n?ng cùng v?i m?t thân hình l?c l??ng cân ??i,m?t phong thái l?nh lùng trong các b? phim ?ã làm các fan n? ngây ng?t vì anh.Và s? l??ng fan c?a C? Thiên L?c ngày m?t t?ng chóng m?t sánh ngang v?i L?u ??c Hoa.C? Thiên L?c là m?t di?n viên ?a n?ng,anh có th? tham gia t?t c? các th? lo?i vai di?n t? phim ma cho ??n phim chính truy?n ho?c phim hài.G?n ?ây anh còn l?n sân sang th? tr??ng âm nh?c và cho ra ??i nh?ng bài hát hay,kh?ng ??nh tài n?ng c?a anh t? ?i?n ?nh cho t?i âm nh?c.
Phim C? Thiên L?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Knight's & Magic

93 view

13/13 Tập
Sora No Method Bd

64 view

13/13 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

143 view

10/10 Tập
Konbini Kareshi

91 view

12/12 Tập
Hajimete No Gal

91 view

10/10 Tập
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni

69 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

30 view

12/12 Tập
Rewrite

97 view

13/13 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

36 view

12/12 Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

25 view

12/12 Tập
One Punch Man

81 view

12/12 Tập
Blue Dragon

179 view

51/51 Tập