{C?ng L?i

C?ng L?i

Tên khai sinh: C?ng L?i

Tên Khác: C?ng L?i

Ngày sinh: 31.12.1965

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.64m

Vai diễn đáng chú ý:

C?ng L?i là m?t n? di?n viên Hoa ng? n?i ti?ng, sinh ra và l?n lên t?i Trung Qu?c, cô sinh ngày 31 tháng 12 n?m 1965.Cô ?ã k?t hôn v?i m?t cong dân Singapore và hi?n nay cô là m?t công dân Singapore. S? nghi?p c?a cô phát tri?n t?t ??p có s? góp công l?n c?a d?o di?n Tr??ng Ngh? M?u. ??c m? lúc còn nh? c?a C?ng L?i là tr? thành m?t ca s? nh?ng cô l?i tr? thành m?t di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng không ch? ? châu á mà còn ? th? gi?i. Cô và ??o di?n Tr??ng Ngh? M?u có m?i quan h? kh?n khích t? lúc còn ?i h?c, và nh? vào ?ó c?ng là c? h?i có nh?ng vai chính ??u tiên trong nh?ng ngày ??u ho?t ??ng ngh? thu?t c?a C?ng L?i. Nh?ng vai di?n c?a cô t?o ???c ?n t??ng sâu s?c trong lòng khán gi?. Tên tu?i c?a C?ng L?i ngày càng ???c t?a sáng h?n v?i nhi?u gi?i th??ng trong và ngoài n??c. C?ng L?i ?ã nh?n gi?i N? di?n viên chính xu?t s?c nh?t c?a Liên hoan phim Qu?c t? Venice l?n th? 49. Ngoài ??o di?n Truong Ngh? M?u ra cô còn tham gia các phim c?a ??o di?n Tr?n kh?i ca và nh?n gi?i Cành c? vàng trong Liên hoan phim Cannes và C?ng L?i ???c nh?n gi?i New York Film Critics - m?t gi?i qu?c t? kh?i ??u cho ch?ng ???ng r?ng rõ trong cu?c ??i cô. C?ng L?i danh d? ???c m?i làm ban giám kh?o Liên hoan Cannes 5 l?n làm Ch? t?ch Ban giám kh?o t?i các Liên hoan Venice và Tokyo. ?? có ???c thành công r?c r? C?ng L?i ?ã ph?i tr?i qua m?t th?i gian dài n? l?c và rèn luy?n, kinh nghi?m cô ?ã tr?i qua ?áng ???c n? ph?c và xúng ?áng cho các di?n viên khác nôi theo và h?c h?i...
Phim C?ng L?i


Bạn Đã Xem Chưa ?

Mitsuboshi Colors

34 view

Full 12/12 Tập VietSub
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

890 view

12/12 Tập
Katsugeki/touken Ranbu

601 view

13/13 Tập
Clannad Movie: The Motion Picture

228 view

Movie
Akagami No Shirayukihime

448 view

12/12 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka

757 view

13/13 Tập
Boku No Hero Academia

1129 view

13/13 Tập
Fullmetal Alchemist Live Action

39 view

Full
Tokimeki Memorial: Only Love

1776 view

25/25 Tập
Aho Girl

1185 view

12/12 Tập
Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru

1410 view

23/23 Tập
Đấu Phá Thương Khung 2D Phần 4

50 view

Tập 8 VietSub