{C?ng L?i

C?ng L?i

Tên khai sinh: C?ng L?i

Tên Khác: C?ng L?i

Ngày sinh: 31.12.1965

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.64m

Vai diễn đáng chú ý:

C?ng L?i là m?t n? di?n viên Hoa ng? n?i ti?ng, sinh ra và l?n lên t?i Trung Qu?c, cô sinh ngày 31 tháng 12 n?m 1965.Cô ?ã k?t hôn v?i m?t cong dân Singapore và hi?n nay cô là m?t công dân Singapore. S? nghi?p c?a cô phát tri?n t?t ??p có s? góp công l?n c?a d?o di?n Tr??ng Ngh? M?u. ??c m? lúc còn nh? c?a C?ng L?i là tr? thành m?t ca s? nh?ng cô l?i tr? thành m?t di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng không ch? ? châu á mà còn ? th? gi?i. Cô và ??o di?n Tr??ng Ngh? M?u có m?i quan h? kh?n khích t? lúc còn ?i h?c, và nh? vào ?ó c?ng là c? h?i có nh?ng vai chính ??u tiên trong nh?ng ngày ??u ho?t ??ng ngh? thu?t c?a C?ng L?i. Nh?ng vai di?n c?a cô t?o ???c ?n t??ng sâu s?c trong lòng khán gi?. Tên tu?i c?a C?ng L?i ngày càng ???c t?a sáng h?n v?i nhi?u gi?i th??ng trong và ngoài n??c. C?ng L?i ?ã nh?n gi?i N? di?n viên chính xu?t s?c nh?t c?a Liên hoan phim Qu?c t? Venice l?n th? 49. Ngoài ??o di?n Truong Ngh? M?u ra cô còn tham gia các phim c?a ??o di?n Tr?n kh?i ca và nh?n gi?i Cành c? vàng trong Liên hoan phim Cannes và C?ng L?i ???c nh?n gi?i New York Film Critics - m?t gi?i qu?c t? kh?i ??u cho ch?ng ???ng r?ng rõ trong cu?c ??i cô. C?ng L?i danh d? ???c m?i làm ban giám kh?o Liên hoan Cannes 5 l?n làm Ch? t?ch Ban giám kh?o t?i các Liên hoan Venice và Tokyo. ?? có ???c thành công r?c r? C?ng L?i ?ã ph?i tr?i qua m?t th?i gian dài n? l?c và rèn luy?n, kinh nghi?m cô ?ã tr?i qua ?áng ???c n? ph?c và xúng ?áng cho các di?n viên khác nôi theo và h?c h?i...
Phim C?ng L?i


Bạn Đã Xem Chưa ?

Atom: The Beginning

204 view

12/12 Tập
Hina Logi: From Luck & Logic

358 view

5/12 Tập
Date A Live Ii Bd

253 view

10/10 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou

70 view

3/? Tập
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Detonation

84 view

Full
Bất Lương Nhân Phần 3

341 view

40/40 Tập
Masamune-kun No Revenge

332 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

79 view

Full
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

417 view

10/10 Tập + OVA
Kuzu No Honkai

341 view

12/12 Tập
Date A Live: Encore Ova

134 view

01/01 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

111 view

1 Tập