{C?ng L?i

C?ng L?i

Tên khai sinh: C?ng L?i

Tên Khác: C?ng L?i

Ngày sinh: 31.12.1965

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.64m

Vai diễn đáng chú ý:

C?ng L?i là m?t n? di?n viên Hoa ng? n?i ti?ng, sinh ra và l?n lên t?i Trung Qu?c, cô sinh ngày 31 tháng 12 n?m 1965.Cô ?ã k?t hôn v?i m?t cong dân Singapore và hi?n nay cô là m?t công dân Singapore. S? nghi?p c?a cô phát tri?n t?t ??p có s? góp công l?n c?a d?o di?n Tr??ng Ngh? M?u. ??c m? lúc còn nh? c?a C?ng L?i là tr? thành m?t ca s? nh?ng cô l?i tr? thành m?t di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng không ch? ? châu á mà còn ? th? gi?i. Cô và ??o di?n Tr??ng Ngh? M?u có m?i quan h? kh?n khích t? lúc còn ?i h?c, và nh? vào ?ó c?ng là c? h?i có nh?ng vai chính ??u tiên trong nh?ng ngày ??u ho?t ??ng ngh? thu?t c?a C?ng L?i. Nh?ng vai di?n c?a cô t?o ???c ?n t??ng sâu s?c trong lòng khán gi?. Tên tu?i c?a C?ng L?i ngày càng ???c t?a sáng h?n v?i nhi?u gi?i th??ng trong và ngoài n??c. C?ng L?i ?ã nh?n gi?i N? di?n viên chính xu?t s?c nh?t c?a Liên hoan phim Qu?c t? Venice l?n th? 49. Ngoài ??o di?n Truong Ngh? M?u ra cô còn tham gia các phim c?a ??o di?n Tr?n kh?i ca và nh?n gi?i Cành c? vàng trong Liên hoan phim Cannes và C?ng L?i ???c nh?n gi?i New York Film Critics - m?t gi?i qu?c t? kh?i ??u cho ch?ng ???ng r?ng rõ trong cu?c ??i cô. C?ng L?i danh d? ???c m?i làm ban giám kh?o Liên hoan Cannes 5 l?n làm Ch? t?ch Ban giám kh?o t?i các Liên hoan Venice và Tokyo. ?? có ???c thành công r?c r? C?ng L?i ?ã ph?i tr?i qua m?t th?i gian dài n? l?c và rèn luy?n, kinh nghi?m cô ?ã tr?i qua ?áng ???c n? ph?c và xúng ?áng cho các di?n viên khác nôi theo và h?c h?i...
Phim C?ng L?i


Bạn Đã Xem Chưa ?

Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

139 view

12/12 Tập
Gin No Guardian

74 view

12/12 Tập
Boku Dake Ga Inai Machi

55 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

7 view

1 Tập
Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

46 view

12/12 Tập
Ikemen Sengoku: Toki Wo Kakeru Ga Koi Wa Hajimaranai

30 view

12/12 Tập
Clannad Afer Story [season 2] Ova

0 view

3/3 Tập
Re:zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

86 view

25/25 Tập
Date A Live Bd

101 view

12/12 Tập
Clannad After Story

197 view

25/25 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

34 view

12/12 Tập
Uta No Prince Sama Ss3

56 view

13/13 Tập