{Daniel Craig

Daniel Craig

Tên khai sinh: Daniel Craig

Tên Khác: Daniel Wroughton Craig

Ngày sinh: 2.3.1968

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Daniel Craig là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i Anh. Daniel Craig sinh ngày 2 tháng 3 n?m 1968. Daniel Craig ?ã t?ng tham gia h?c tr??ng nh?c k?ch và t?t nghi?p n?m 1991. Anh c?ng tham gia ?óng m?t s? vai di?n nh?. Anh c?ng gi?ng nh? bao nhiêu di?n viên khác mong mu?n mình tr? thành m?t ngôi sao n?i ti?ng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n. Anh luôn ph?n ??u h?t mình nh?ng s? ph?n anh không ???c may m?n nh? nh?ng di?n viên khác. Trong su?t th?i gian dài tham gia nghi?p di?n anh c?ng tham gia ?óng phim v?i nh?ng vai nh? không có ti?ng và c?ng ch?ng ???c nhi?u ng??i chú ý ??n. Daniel Craig có v? ngoài không quy?n r?, không gây nhi?u ?n t??ng, anh có ngo?i hình xù xì, góc c?nh và khác bi?t v?i nh?ng di?n viên nam khác. Ngo?i hình h?n ch? ?ã tr? thành rào c?n l?n khi?n cái tên Daniel g?n nh? xa l? v?i công chúng yêu ?i?n ?nh trên kh?p n??c M?. Vào cu?i nh?ng n?m 80 ??u n?m 90 tên tu?i c?a anh ???c t?a sáng.Sau cái bóng quá l?n c?a James Bond ?ã m?t b??c ??a Daniel tr? thành ngôi sao sáng hàng ??u c?a kinh ?ô ?i?n ?nh th? gi?i d??ng nh? anh v?n ?ang loay hoay tìm cách ?ánh g?c hình ?nh ?i?p viên ?? ??n v?i nh?ng vai di?n m?i. Th? nh?ng, th?t khó ?? giã t? d? v? ng?t ngào và hào quang may m?n mà James Bond ?ã mang t?i ?? Daniel toàn tâm, tr?n v?n v?i m?t m?u nhân v?t khác. Khán gi? v?n ?ang ch? ??i m?t cu?c thay máu t? ngôi sao hành ??ng này. R?t có th? anh s? chi?m l?nh s? th?ng tr? c?a Brat Pitt hay Tom Cruise trong m?t vài n?m t?i nh?ng c?ng ch?ng th? nói tr??c li?u James Bond có ph?i là nhân v?t khóa s? b?n danh sách ?óng phim trong s? nghi?p c?a Daniel Craig hay không?

Phim Daniel Craig


Bạn Đã Xem Chưa ?

Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

2039 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku! Ova

63 view

03/03 Tập
Little Witch Academia

69 view

1 Tập
Ushio To Tora Ss1

718 view

26/26 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

405 view

12/12 Tập + OVA
Non Non Biyori Repeat

474 view

12 Tập + OVA
Dragon Ball Kai 2014

925 view

61/61 Tập
Senran Kagura

344 view

12/12 tập
Knight's & Magic

316 view

13/13 Tập
Toaru Majutsu No Index Ii

387 view

24/24 Tập
Thiếu Niên Ca Hành

363 view

26/26 Tập
Sword Art Online Ii Bd

676 view

24/24 Tập