{D??ng M?ch

D??ng M?ch

Tên khai sinh: D??ng M?ch

Tên Khác: Mimi

Ngày sinh: 12.9.1986

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.65m

Vai diễn đáng chú ý:

D??ng M?ch sinh ngày 12 tháng 1986 t?i Trung Qu?c. Là di?n viên và là ng??i m?u Trung Qu?c. D??ng m?ch ?ã tham gia vào ?i?n ?nh t? khi lên 4, cô ?ã ???c bi?t qua r?t nhi?u b? phim truy?n hình, tr??c ?ó cô là m?t ng??i m?u teen. N?m 2004 s? nghi?p c?a D??ng M?ch chính th?c chuy?n sang l?nh v?c ?i?n ?nh. Vì s? nghi?p ?i?n ?nh cô ?ã t?ng hy sinh nh? 4 chi?c r?ng c?a mình ?? có th? h?p v?i vai di?n. Và v?i g??ng m?t nh? nh?n kh? ái, các nhà làm phim nh?n ra r?ng cô r?t thích h?p v?i vai di?n ? th? lo?i c? trang h?n là hi?n ??i. V?i th? lo?i c? trang tên tu?i c?a cô s? ???c t?a sáng, ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n. N?m 2005 cu?c tuy?n ch?n vai V??ng Chiêu Quân di?n ra r?t r?m r?, th? nh?ng nh?ng ?àn anh ?àn ch? không ai ???c vé ?ó, vé ?ó thu?c v? n? di?n viên tr? D??ng M?ch khi ?ó m?i 18 tu?i. ?ó c?ng là n?n t?ng c? h?i cho D??ng M?ch t?a sáng b?i s? nâng ?? c?a dàn anh ch? di?n viên di?n chung và cà ??o di?n. N?m 2006 D??ng M?ch d?n ??u trong top 10 di?n viên hay nh?t Trung Qu?c. Tên tu?i cô ngày càng ???c nâng lên. N?m 2009 cô l?i m?t l?n ?? l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng khán gi?....
Phim D??ng M?ch


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kaitou Tenshi Twin Angel

196 view

12/12 Tập
Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai! Ss1

522 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Live Action

76 view

Movie
Aikatsu Stars! Movie

136 view

Movie
Sora No Method Bd

339 view

13/13 Tập
Vua Hải Tặc

10540 view

957/??? Tập
Seikaisuru Kado

356 view

12/12 Tập
Tenshi No 3p!

380 view

12/12 Tập
Tamako Love Story

156 view

Movie
Hayate No Gotoku

904 view

52/52 Tập
Uta No Prince Sama Ss1

350 view

13/13 Tập
Fairy Tail Ova 3

354 view

1 Tập