{D??ng M?ch

D??ng M?ch

Tên khai sinh: D??ng M?ch

Tên Khác: Mimi

Ngày sinh: 12.9.1986

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.65m

Vai diễn đáng chú ý:

D??ng M?ch sinh ngày 12 tháng 1986 t?i Trung Qu?c. Là di?n viên và là ng??i m?u Trung Qu?c. D??ng m?ch ?ã tham gia vào ?i?n ?nh t? khi lên 4, cô ?ã ???c bi?t qua r?t nhi?u b? phim truy?n hình, tr??c ?ó cô là m?t ng??i m?u teen. N?m 2004 s? nghi?p c?a D??ng M?ch chính th?c chuy?n sang l?nh v?c ?i?n ?nh. Vì s? nghi?p ?i?n ?nh cô ?ã t?ng hy sinh nh? 4 chi?c r?ng c?a mình ?? có th? h?p v?i vai di?n. Và v?i g??ng m?t nh? nh?n kh? ái, các nhà làm phim nh?n ra r?ng cô r?t thích h?p v?i vai di?n ? th? lo?i c? trang h?n là hi?n ??i. V?i th? lo?i c? trang tên tu?i c?a cô s? ???c t?a sáng, ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n. N?m 2005 cu?c tuy?n ch?n vai V??ng Chiêu Quân di?n ra r?t r?m r?, th? nh?ng nh?ng ?àn anh ?àn ch? không ai ???c vé ?ó, vé ?ó thu?c v? n? di?n viên tr? D??ng M?ch khi ?ó m?i 18 tu?i. ?ó c?ng là n?n t?ng c? h?i cho D??ng M?ch t?a sáng b?i s? nâng ?? c?a dàn anh ch? di?n viên di?n chung và cà ??o di?n. N?m 2006 D??ng M?ch d?n ??u trong top 10 di?n viên hay nh?t Trung Qu?c. Tên tu?i cô ngày càng ???c nâng lên. N?m 2009 cô l?i m?t l?n ?? l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng khán gi?....
Phim D??ng M?ch


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hakumei to Mikochi

42 view

Full 12/12 Tập VietSub
High School DxD BorN

43 view

Full 12/12 Tập VietSub
One Piece Film: Gold

197 view

Movie
Thất Hình Đại Tội (Phần 3)

30 view

Full 24/24 Tập VietSub
Atom: The Beginning

433 view

12/12 Tập
Darling in the FranXX

80 view

Full 24/24 Tập VietSub
Tenshi No 3p!

688 view

12/12 Tập
Seto No Hanayome

686 view

26 Tập + 2 OVA
Akagami No Shirayuki-hime Ova

232 view

1/1 Tập
Free! SS2

292 view

Full 13/13 Tập VietSub
Hayate No Gotoku! Movie

229 view

Movie
Working!!! Lord Of The Takanashi

224 view

1/1 Tập