{D??ng T? Qu?nh

D??ng T? Qu?nh

Tên khai sinh: D??ng T? Qu?nh

Tên Khác: Michelle Yeoh

Ngày sinh: 6.8.1962

Nơi sinh: Malaysia

Chiều cao: 1.63m

Vai diễn đáng chú ý:

D??ng T? Qu?nh sinh ngày 6 tháng 8 n?m 1962 là di?n viên ?i?n ?nh, di?n viên múa n?i ti?ng c?a H?ng Kông. Cô sinh ra và l?n lên ? Malaysia và là hoa h?u Malaysia n?m 1983. T? nh? cô là m?t cô bé thông minh lanh l?i có m?t tu?i th? r?t ??p. Cô ???c m?i ??n H?ng Kông n?m 1984 ?óng qu?ng cáo cùng Thành Long. 1985 cô b?t ??u tham gia ?óng phim v?i th? lo?i phim hành ??ng. Nh?ng ngày ??u ?óng phim hành ??ng cô ph?i luy?n t?p vô cùng v?t v? nh? s? c? g?ng c?a mình mà nh?ng vai chính trong phim hành ??ng c?a cô h?t s?c thành công ??a tên tu?i c?a cô ??n v?i khán gi?, D??ng T? Qu?nh nhanh ch?ng ???c s? ?ng h? và hâm m? c?a khán gi?, cô là n? diên viên hành ??ng xu?t s?c nh?t. Tuy nhiên tên tu?i c?a mình ?ang r?t n?i ti?ng nh?ng trong quá trình ?óng phim do là phim hành ??ng nên r?t d? b? ch?n th??ng và có m?t th?i gian t??ng ch?ng nh? cô ph?i r?i kh?i làng gi?i trí vì b? ch?n th??ng n?ng. Nh?ng cô ?ã v??t qua t?t c? b?ng s? tr? l?i cùng v?i b? phim Police Story 3 cho th?y cô là m?t di?n viên r?t yêu ngh? và v??t lên m?i khó kh?n không ph? lòng quý khán gi?. N?m 1992, D??ng T? Qu?nh ?ã phá k? l?c v? thù lao cao nh?t dành cho n? di?n viên trong l?ch s? ?i?n ?nh H?ng Kông v?i b? phim Police Story 3 cô di?n chung v?i nam di?n viên n?i ti?ng Thành Long. N?m 2008 D??ng T? Qu?nh ???c m?i t?i Vi?t Nam ?? tuyên truy?n chi?n d?ch ??i m? b?o hi?m. N?m 2010 sau m?t th?i gian t?m ng?ng ?óng phim, cô tr? l?i tham gia b? phim chào ?ón n?m m?i Tô Kh?t Nhi. Trong phim, cô ?óng vai m?t ng??i có võ công cao c??ng, nh?ng l?i ?n c? trên núi, s?ng b?ng ngh? hái thu?c.Hi?n t?i cô th??ng xuyên qua l?i Malaysia và H?ng Kông....
Phim D??ng T? Qu?nh


Bạn Đã Xem Chưa ?

One Room 2nd Season Special

146 view

1 Tập
Cửa Hàng Kẹo Ngọt (Phần 2)

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
One Punch Man

376 view

12/12 Tập
Another

583 view

13/13 Tập
K: Seven Stories Movie 2: Side: Blue - Tenrou no Gotoku

22 view

Movie
Madan no Ou to Vanadis BD

775 view

13/13 Tập
HISONE TO MASO-TAN

30 view

Full 12/12 Tập VietSub
Shinreigari: Ghost Hound

698 view

22/22 Tập
Chaos Child

320 view

12/12 Tập
Koro-sensei Quest!

286 view

12/12 Tập
Zoku Owarimonogatari

478 view

6/6 Tập
OVERLORD MOVIE 2: SHIKKOKU NO EIYUU

141 view

Full