{D??ng T? Qu?nh

D??ng T? Qu?nh

Tên khai sinh: D??ng T? Qu?nh

Tên Khác: Michelle Yeoh

Ngày sinh: 6.8.1962

Nơi sinh: Malaysia

Chiều cao: 1.63m

Vai diễn đáng chú ý:

D??ng T? Qu?nh sinh ngày 6 tháng 8 n?m 1962 là di?n viên ?i?n ?nh, di?n viên múa n?i ti?ng c?a H?ng Kông. Cô sinh ra và l?n lên ? Malaysia và là hoa h?u Malaysia n?m 1983. T? nh? cô là m?t cô bé thông minh lanh l?i có m?t tu?i th? r?t ??p. Cô ???c m?i ??n H?ng Kông n?m 1984 ?óng qu?ng cáo cùng Thành Long. 1985 cô b?t ??u tham gia ?óng phim v?i th? lo?i phim hành ??ng. Nh?ng ngày ??u ?óng phim hành ??ng cô ph?i luy?n t?p vô cùng v?t v? nh? s? c? g?ng c?a mình mà nh?ng vai chính trong phim hành ??ng c?a cô h?t s?c thành công ??a tên tu?i c?a cô ??n v?i khán gi?, D??ng T? Qu?nh nhanh ch?ng ???c s? ?ng h? và hâm m? c?a khán gi?, cô là n? diên viên hành ??ng xu?t s?c nh?t. Tuy nhiên tên tu?i c?a mình ?ang r?t n?i ti?ng nh?ng trong quá trình ?óng phim do là phim hành ??ng nên r?t d? b? ch?n th??ng và có m?t th?i gian t??ng ch?ng nh? cô ph?i r?i kh?i làng gi?i trí vì b? ch?n th??ng n?ng. Nh?ng cô ?ã v??t qua t?t c? b?ng s? tr? l?i cùng v?i b? phim Police Story 3 cho th?y cô là m?t di?n viên r?t yêu ngh? và v??t lên m?i khó kh?n không ph? lòng quý khán gi?. N?m 1992, D??ng T? Qu?nh ?ã phá k? l?c v? thù lao cao nh?t dành cho n? di?n viên trong l?ch s? ?i?n ?nh H?ng Kông v?i b? phim Police Story 3 cô di?n chung v?i nam di?n viên n?i ti?ng Thành Long. N?m 2008 D??ng T? Qu?nh ???c m?i t?i Vi?t Nam ?? tuyên truy?n chi?n d?ch ??i m? b?o hi?m. N?m 2010 sau m?t th?i gian t?m ng?ng ?óng phim, cô tr? l?i tham gia b? phim chào ?ón n?m m?i Tô Kh?t Nhi. Trong phim, cô ?óng vai m?t ng??i có võ công cao c??ng, nh?ng l?i ?n c? trên núi, s?ng b?ng ngh? hái thu?c.Hi?n t?i cô th??ng xuyên qua l?i Malaysia và H?ng Kông....
Phim D??ng T? Qu?nh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Boku No Hero Academia Ss2

112 view

25/25 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

64 view

12/12 Tập
Demi-chan Wa Kataritai

84 view

12/12 Tập + Ova
Seiren

123 view

12/12 Tập
Enmusubi No Youko-chan

173 view

1/24 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

104 view

7/7 Tập
Youjo Senki

61 view

12/12 Tập
Tsurezure Children

126 view

12/12 Tập
Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru

158 view

23/23 Tập
Henkei Shoujo

68 view

3/?? Tập
Tenshi No 3p!

177 view

12/12 Tập
Bloodivores

72 view

12/12 Tập