{Hà B?u Sinh

Hà B?u Sinh

Tên khai sinh: Hà B?u Sinh

Tên Khác: Timmy Ho

Ngày sinh: 15.11.1967

Nơi sinh: Hong Kong

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

Hà B?u Sinh v?n n?i ti?ng qua các b? phim c?a H?ng Kông nh? Ti?u ng?o giang h?, V?n m?nh nhà Thanh... và anh c?ng ?ã t?ng cho ra ??a hát. V?n xu?t thân trong m?t gia ?ình r?t giàu có, sau nhi?u n?m nghiên c?u Ph?t h?c thì n?m 2005 Hà B?u Sinh ?ã quy y c?a Ph?t v?i pháp hi?u là ??o Sanh. Hi?n anh ?ang ? B?o Lâm Thi?n T? trên ??i Nh? S?n, n?i ?ây r?t h?o lánh và có r?t ít ng??i ??n cúng vi?ng, ch? y?u ch? ?? t?ng nhân tu hành. Cu?c s?ng tu hành c?a Hà B?u Sinh r?t ??n gi?n, m?i ngày anh ch? ng? 6 ti?ng, 3 gi? sáng ?ã d?y t?ng kinh gõ mõ, ??n tr?a và chi?u thì quét d?n chùa, cùng các t?ng nhân khác n?u n??ng, tr?ng tr?t, ??n 5 gi? chi?u thì ti?p t?c t?ng kinh, ??n 9 gi? thì ?i ng?. Th?nh tho?ng, Hà B?u Sinh còn xách máy vi tính xu?ng núi tìm ng??i thuy?t gi?ng Ph?t h?c cho h? nghe.

Phim Hà B?u Sinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Quan Zhi Gao Shou

516 view

12/12 Tập
Em Gái Tôi Là Ma Vương OVA2

60 view

Full 1/1 Tập VietSub
Gintama 2017

775 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

580 view

12/12 Tập
Toaru Majutsu No Index Ii

1177 view

24/24 Tập
Một Nơi Xa Hơn Vũ Trụ

48 view

Full 13/13 Tập VietSub
Hayate No Gotoku Ss2

1383 view

25/25 Tập
Em Gái Tôi Là Ma Vương OVA3

172 view

Full 2/2 Tập VietSub
Tokyo Ghoul Live Action

26 view

Full
Blue Dragon

1774 view

51/51 Tập
Thở Giữa Lưng Chừng Núi Phú Sĩ (Phần 2)

34 view

Full 13/13 Tập VietSub
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan

544 view

13/13 Tập