{Hà B?u Sinh

Hà B?u Sinh

Tên khai sinh: Hà B?u Sinh

Tên Khác: Timmy Ho

Ngày sinh: 15.11.1967

Nơi sinh: Hong Kong

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

Hà B?u Sinh v?n n?i ti?ng qua các b? phim c?a H?ng Kông nh? Ti?u ng?o giang h?, V?n m?nh nhà Thanh... và anh c?ng ?ã t?ng cho ra ??a hát. V?n xu?t thân trong m?t gia ?ình r?t giàu có, sau nhi?u n?m nghiên c?u Ph?t h?c thì n?m 2005 Hà B?u Sinh ?ã quy y c?a Ph?t v?i pháp hi?u là ??o Sanh. Hi?n anh ?ang ? B?o Lâm Thi?n T? trên ??i Nh? S?n, n?i ?ây r?t h?o lánh và có r?t ít ng??i ??n cúng vi?ng, ch? y?u ch? ?? t?ng nhân tu hành. Cu?c s?ng tu hành c?a Hà B?u Sinh r?t ??n gi?n, m?i ngày anh ch? ng? 6 ti?ng, 3 gi? sáng ?ã d?y t?ng kinh gõ mõ, ??n tr?a và chi?u thì quét d?n chùa, cùng các t?ng nhân khác n?u n??ng, tr?ng tr?t, ??n 5 gi? chi?u thì ti?p t?c t?ng kinh, ??n 9 gi? thì ?i ng?. Th?nh tho?ng, Hà B?u Sinh còn xách máy vi tính xu?ng núi tìm ng??i thuy?t gi?ng Ph?t h?c cho h? nghe.

Phim Hà B?u Sinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou Movie 1 - Tomodachi

8 view

Movie 2/2
Tsuki Ga Kirei

31 view

12/12 Tập
Clockwork Planet

82 view

12/12 Tập
Fuuka

71 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

6 view

12/12 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

106 view

25/25 Tập
Little Witch Academia

8 view

1 Tập
Koe No Katachi

313 view

Movie
Super Lovers Ss2

27 view

10/10 Tập
Quan Zhi Gao Shou

49 view

12/12 Tập
Little Witch Academia: Mahoujikake No Parade

14 view

1 Tập
Devil May Cry

6 view

12/12 Tập