{Hà B?u Sinh

Hà B?u Sinh

Tên khai sinh: Hà B?u Sinh

Tên Khác: Timmy Ho

Ngày sinh: 15.11.1967

Nơi sinh: Hong Kong

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

Hà B?u Sinh v?n n?i ti?ng qua các b? phim c?a H?ng Kông nh? Ti?u ng?o giang h?, V?n m?nh nhà Thanh... và anh c?ng ?ã t?ng cho ra ??a hát. V?n xu?t thân trong m?t gia ?ình r?t giàu có, sau nhi?u n?m nghiên c?u Ph?t h?c thì n?m 2005 Hà B?u Sinh ?ã quy y c?a Ph?t v?i pháp hi?u là ??o Sanh. Hi?n anh ?ang ? B?o Lâm Thi?n T? trên ??i Nh? S?n, n?i ?ây r?t h?o lánh và có r?t ít ng??i ??n cúng vi?ng, ch? y?u ch? ?? t?ng nhân tu hành. Cu?c s?ng tu hành c?a Hà B?u Sinh r?t ??n gi?n, m?i ngày anh ch? ng? 6 ti?ng, 3 gi? sáng ?ã d?y t?ng kinh gõ mõ, ??n tr?a và chi?u thì quét d?n chùa, cùng các t?ng nhân khác n?u n??ng, tr?ng tr?t, ??n 5 gi? chi?u thì ti?p t?c t?ng kinh, ??n 9 gi? thì ?i ng?. Th?nh tho?ng, Hà B?u Sinh còn xách máy vi tính xu?ng núi tìm ng??i thuy?t gi?ng Ph?t h?c cho h? nghe.

Phim Hà B?u Sinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Sakura Quest

113 view

25/25 Tập
Working!!

124 view

13/13 Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

63 view

40/40 Tập
Fairy Tail Movie Houou No Miko

29 view

Full Movie 1
Jikan No Shihaisha

122 view

13/13 Tập
Chain Chronicle: Short Animation

36 view

8/8 OVA
Hina Logi: From Luck & Logic

133 view

5/12 Tập
Fairy Tail (2018)

173 view

51/51 Tập
Date A Live Bd

197 view

12/12 Tập
Little Witch Academia 2017

62 view

25/25 Tập
Gakuen Babysitters

25 view

2018
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

28 view

1 Tập