{Hà B?u Sinh

Hà B?u Sinh

Tên khai sinh: Hà B?u Sinh

Tên Khác: Timmy Ho

Ngày sinh: 15.11.1967

Nơi sinh: Hong Kong

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

Hà B?u Sinh v?n n?i ti?ng qua các b? phim c?a H?ng Kông nh? Ti?u ng?o giang h?, V?n m?nh nhà Thanh... và anh c?ng ?ã t?ng cho ra ??a hát. V?n xu?t thân trong m?t gia ?ình r?t giàu có, sau nhi?u n?m nghiên c?u Ph?t h?c thì n?m 2005 Hà B?u Sinh ?ã quy y c?a Ph?t v?i pháp hi?u là ??o Sanh. Hi?n anh ?ang ? B?o Lâm Thi?n T? trên ??i Nh? S?n, n?i ?ây r?t h?o lánh và có r?t ít ng??i ??n cúng vi?ng, ch? y?u ch? ?? t?ng nhân tu hành. Cu?c s?ng tu hành c?a Hà B?u Sinh r?t ??n gi?n, m?i ngày anh ch? ng? 6 ti?ng, 3 gi? sáng ?ã d?y t?ng kinh gõ mõ, ??n tr?a và chi?u thì quét d?n chùa, cùng các t?ng nhân khác n?u n??ng, tr?ng tr?t, ??n 5 gi? chi?u thì ti?p t?c t?ng kinh, ??n 9 gi? thì ?i ng?. Th?nh tho?ng, Hà B?u Sinh còn xách máy vi tính xu?ng núi tìm ng??i thuy?t gi?ng Ph?t h?c cho h? nghe.

Phim Hà B?u Sinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

93 view

03/?? Tập
FAIRY TAIL MOVIE 2: DRAGON CRY

107 view

Full Movie 2
Seto No Hanayome

254 view

26 Tập + 2 OVA
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

349 view

12/12 Tập
Knight's & Magic

316 view

13/13 Tập
Akibas Trip

468 view

13/13 Tập
Katsugeki/touken Ranbu

296 view

13/13 Tập
Zoku Owarimonogatari

388 view

6/6 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi!

94 view

Full
Fairy Tail Ova 2

362 view

1 Tập
Keppeki Danshi! Aoyama-kun

416 view

12/12 Tập
Hina Logi: From Luck & Logic

359 view

5/12 Tập