{Harrison Ford

Harrison Ford

Tên khai sinh: Harrison Ford

Tên Khác: Harrison Ford

Ngày sinh: 13.1.1942

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Harrison Ford sinh ngày 13 tháng 7 n?m 1942, là m?t di?n viên n?i ti?ng Hoa k? t?ng ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng. N?m 1960 sau khi t?t nghi?p trung h?c ông thi ??u vào tr??ng ?i?n ?nh và sao khi t?t nghi?p ông c?ng nh? bao nhiêu ng??i khác nh?n vai di?n v?i m?c l??ng th?p, ông tham gia ?óng nhiêu phim h?n ?? có thêm thu nh?p nh?ng v?n v?t v? và c? c?c, chán n?n ông ?ã theo h?c ngh? m?c ?? có cái mà s?ng, lúc ?ó thi tho?ng ông c?ng tham gia ?óng phim cho ?? nh? ngh?. N?m 2005 vô tình ông nh?n ???c k?ch b?n c?a George Lucas nh?ng ông không nh?n l?i ngay mà ?òi giá r?t cao, ?ó là m?t c? h?i l?n ??i v?i Harrison Ford, ông ?ã ?ánh li?u v?n may c?a mình nh?ng c?ng nh? vào lòng t? tin ??a ra giá cao c?a mình mà ông ?ã thuy?t ph?c ???c George Lucas và c? nhà s?n xu?t phim. Harrison Ford ?ã th? hi?n r?t thành công vai di?n, Harrison Ford ?ã ?? l?i ?n t??ng l?n trong lòng khán gi? dù ch? là m?t vai ph?. Không nh?ng th?, dù không ph?i là tuýp anh hùng m?u m?c nh?ng Han Solo c?a Harrison Ford v?n ??ng th? 14 trong danh sách 200 nhân v?t ?i?n ?nh v? ??i nh?t c?a Vi?n ?i?n ?nh M?. Và chính s? n? l?c c?a  Harrison Ford ?ã làm cho tên tu?i c?a ông g?n ch?t v?i khán gi?. N?m 1997, Ford ???c x?p th? nh?t trong top 100 ngôi sao ?i?n ?nh m?i th?i ??i. Ông c?ng có 5 b? phim ???c ch?n vào Vi?n l?u tr? phim qu?c gia. 
Phim Harrison Ford


Bạn Đã Xem Chưa ?

Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki

461 view

12/12 Tập
Thiếu Niên Ca Hành

850 view

26/26 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

1088 view

26/26 Tập
RADIANT 2ND SEASON

622 view

21/21 Tập
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

2058 view

26/?? Tập
FAIRY TAIL MOVIE 2: DRAGON CRY

259 view

Full Movie 2
Butlers: Chitose Momotose Monogatari

34 view

Full 12/12 Tập VietSub
Busou Shoujo Machiavellism

673 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

580 view

12/12 Tập
Killing Bites

45 view

Full 12/12 Tập VietSub
Caligula

30 view

Full 12/12 Tập VietSub
Toaru Majutsu No Index Ii

1177 view

24/24 Tập