{H? H?nh Nhi

H? H?nh Nhi

Tên khai sinh: H? H?nh Nhi

Tên Khác: H? H?nh Nhi

Ngày sinh: 6.11.1979

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

H? H?nh Nhi sinh ngày 6 tháng 11 n?m 1979 là di?n viên ??c quy?n c?a TVB. Lúc nh? cô ?ã ???c ?u8a sang anh qu?c du h?c, cô t? h?c cách ch?m sóc mình và c?ng nh? v?y c? tr? thành m?t ng??i c?ng c?i, có s?c ch?u ??ng không bi quan ch? d?a vào b?n thân không d?a vào ng??i khác ?? s?ng. N?m 1999 cô ?ã tham gia cu?c thi Hoa H?u H?ng Kông và ??t gi?i Á h?u 2. Và c?ng t? ?ó cô ký h?p ??ng ??c quy?n v?i TVB c?ng vì v?y mà cô b? ngay vi?c h?c c?a mình. Sau khi gia nh?p vào làng gi?i trí H? h?nh Nhi ?ã h?c cách thay ??i b?n thân mình ti?p nh?n ng??i khác. Lúc m?i vào ngh? di?n xu?t c?a H? H?nh NHi r?t t? không d??c nhi?u s? chú ý. Nh?ng th?i gian sau này cô ?ã có nh?ng b??c ti?n tri?n rõ r?t, tên tu?i c?a cô c?ng d?n ???c nhi?u ng??i bi?t ??n. 14 n?m trong ngh? H? H?nh Nhi tr?i qua bi?t bao nhiêu vui bu?n c?c kh? và cho ??n ngày hôm nay cô càng mu?n kh?ng ??nh và ti?n xa h?n m?t con ng??i yêu ngh? không bao gi? lùi b??c...
Phim H? H?nh Nhi


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ranpo Kitan: Game Of Laplace

92 view

11/11 Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

187 view

40/40 Tập
Relife Live Action

56 view

Full
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

184 view

12/12 Tập
Super Lovers

123 view

10/10 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou Movie 1 - Tomodachi

63 view

Movie 2/2
Date A Live Bd

286 view

12/12 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

164 view

12/20 Tập
Fairy Tail

936 view

277/277 Tập
Uta No Prince Sama Ss2

180 view

13/13 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

77 view

13/13 Tập
Tamako Market

237 view

12/12 Tập