{Hu?nh Nh?t Hoa

Hu?nh Nh?t Hoa

Tên khai sinh: Hu?nh Nh?t Hoa

Tên Khác: Tr?n M?c Hoa, Giang Hoa

Ngày sinh: 19/11/1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

N?m 2003 , Giang Hoa ?ã nh? vai Lý ??i Hà ( Ung Chính) trong " Quá Kh? và Hi?n T?i ) ?o?t gi?i "Nhân V?t truy?n hình ???c yêu thích nh?t n?m 2003 " , trên màn ?nh nh? TVB . ?ây là l?n ??u tiên anh b??c lên b?c nh?n gi?i th??ng sau 7 n?m ?óng phim cho TVB ( N?m 1986 , Giang Hoa gia nh?p ATV , n?m 1996 anh ??u quân sang TVB ) . Tr??c khi thành công v?i vai Lý ??i Hà , Giang Hoa ?ã ?? l?i ?n t??ng cho khán gi? qua hàng l?ot nhân v?t khó g?n ( nh? vai Liêm T?n - Lao Ái trong C? Máy Th?i Gian ) . V?y ? ngoài ??i Giang Hoa có ph?i là 1 ng??i khó ti?p c?n nh? th? ko? 

- Hãy nghe anh tâm s? :" Khác v?i các nhân v?t có tính t? ph? , l?p d? , cao ng?o trong phim , ngoài ??i tôi yêu cu?c s?ng ??n gi?n bình d? , d? thích nghi v?i môi tr??ng làm vi?c . ? nhà tôi th??ng giúp bà xã làm viêc nh? quét nhà , lau sàn ... ( V? c?a Giang Hoa là M?ck Khi?t V?n - n? ca s? n?i ti?ng th?p niên 80 , hi?n ?ang d?y thanh nh?c ) 

Ch? thích nh?n công vi?c mình yêu thích - Sau b? phim Quá Kh? và Hi?n T?i , s? nghi?p c?a Giang Hoa ph?t lên nh? di?u g?p gió , h?p ??ng qu?ng cáo , l?i m?i tham d? l? c?t b?ng khánh thành .... ??n v?i anh t?i t?p . Song , Giang Hoa ch? nh?n công vi?c mình yêu thích :" Lúc m?i vào ngh? tôi khát khao ki?m ???c nhi?u ti?n trong kho?ng th?i gian ng?n nh?t , hi?n nay , tôi ko còn suy ngh? nh? th? n?a . Tôi thích ?óng nh?ng b? phim mang tích giáo d?c , ch? ko quan tâm ??n v?n ?? ti?n nong , catsê . Chi?c ?i?n tho?i di ??ng c?a tôi ?ã s? d?ng h?n 5 n?m , nh?ng tôi ko có ý ??nh thay 1 chi?c m?i hi?n ??i h?n , tr? khi nó b? h? hay b? m?t". - Giang Hoa tham gia ?óng phim N?c Thang Cu?c ??i , sau khi hoàn thành phim Quá Kh? và Hi?n T?i . ?ây là l?n th? t? anh ?óng c?p v?i Ngô M? H?nh , ??u tiên là phim D??ng Quý Phi , r?i ??n Khí Phách Anh Hùng ... Hi?n nay Giang Hoa ?ang có m?t t?i phim tr??ng Hán S? Kiêu Hùng( b?n di?n c?ng v?n là Ngô M? H?nh ) là b? phim l?ch s? có ??u t? kinh phí l?n c?a TVB trong n?m 2004 . ?oàn làm phim ?ang kéo quân quay ngo?i c?nh t?i Chi?t Giang . Tr?nh Thi?u Thu vào vai L?u Bang , Giang Hoa vai H?ng V? , Ngô M? H?nh vai Ngu C? , Diêu L?c Di vai H??ng C? , Tr??ng Kh? Di vai L? h?u , Lê Di?u T??ng vai Hàn Tín , T??ng Chí Quang vai Tr??ng L??ng , L? Ch?n Thu?n vai Tiêu Hà ....- Giang Hoa cho bi?t , th? hi?n các nhân v?t trong l?ch s? là mong ??c lâu nay c?a anh , vì ngày th??ng , anh v?n r?t thích ??c sách l?ch s? . Tài n?ng di?n xu?t c?a Giang Hoa tuy ?ã ???c kh?ng ??nh , ban giám ??c TVB c?ng r?t tin t??ng anh , nh?ng Giang Hoa thú nh?n , khi ???c giao vai H?ng V? anh c?ng r?t lo l?ng , vì l?n này b?n di?n c?a anh là nam di?n viên g?o c?i Tr?nh Thi?u Thu . Khi ???c h?i anh có s? b? l?p v? tr??c Tr?nh Thi?u Thu ko? Giang Hoa khiêm t?n nói :" Thu Quan ( tên thân m?t c?a Tr?nh Thi?u Thu ) là b?c ti?n b?i c?a tôi , tôi còn nhi?u ?i?u ph?i h?c h?i ? anh ?y "......
Phim Hu?nh Nh?t Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Youkai Watch

314 view

Full 26/26 Tập VietSub
Vua Bếp Soma Phần 3

47 view

Full 12/12 Tập VietSub
Dragon Ball Kai (remake)

2810 view

97/97 Tập
Học Viện Anh Hùng Movie 2: Heroes:Rising

56 view

HD VietSub
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

470 view

12/12 Tập
Boku Dake Ga Inai Machi

529 view

12/12 Tập
Rewrite

562 view

13/13 Tập
Fate/Grand Order: First Order

32 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Trò Đùa Đáng Yêu (Phần 1)

38 view

Full 12/12 Tập VietSub
Hakata Tonkotsu Ramens

37 view

Full 12/12 Tập VietSub
Knight's & Magic

624 view

13/13 Tập
Seikaisuru Kado

811 view

12/12 Tập