{James Franco

James Franco

Tên khai sinh: James Franco

Tên Khác: James Edward Franco

Ngày sinh: 19.4.1978

Nơi sinh: California

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

James Franco sinh ngày 19 tháng 4 n?m 1978, anh là m?t di?n viên, ??o di?n, ng??i vi?t k?ch, nhà s?n xu?t phim và là m?t h?a s? tài ba ng??i M?. Khi h?c h?t trung h?c anh ?ã h?c ??i h?c chuyên ngành ti?ng anh và di?n xu?t nh?ng anh ?ã b? h?c ngay trong n?m nh?t ?? theo ??i s? nghi?p di?n xu?t chuyên nghi?p, sau 15 tháng h?c t?p anh b?t ??u di?n th? và th? vai. James Franco chính th?c b?t ??u tham gia s? nghi?p ?i?n ?nh vào cu?i nh?ng n?m 90. Anh tham gia ?óng phim dành cho thi?u niên. James Franco Anh ?ã ???c trao gi?i Qu? C?u Vàng cho s? góp m?t c?a mình trong phim truy?n hình James Dean và ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n thông qua phim Ng??i Nh?n. Khi ???c ch?n ?óng phim truy?n hình ng?n anh ?ã cho r?ng ?ó là c? h?i ?? anh h?c h?i kinh nghi?p di?n xu?t r?t nhi?u. James Franco là m?t di?n viên có nhi?u tài n?ng s? nghi?p lên nhanh nh? di?u g?p gió, anh ?ã tr? thành ngôi sao bùng n? n?m 2010. James Franco c?ng là m?t trong nh?ng di?n viên theo h?c ? các tr??ng ??i h?c và không ch? h?c m?t tr??ng ma còn r?t nhi?u tr??ng. Tuy ?ã r?t n?i ti?ng nh?ng di?n viên ??y tài n?ng c?a chúng ta v?n luôn trao d?i k? n?ng di?n xu?t và kh?ng ??nh mình qua t?ng vai di?n...
Phim James Franco


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thịnh Thế Trang Nương

748 view

20/20 Tập
Isekai Shokudou

324 view

12/12 Tập
Nyanko Days

352 view

12/12 Tập
Boku No Hero Academia

450 view

13/13 Tập
Bloodivores

435 view

12/12 Tập
Tamako Market

342 view

12/12 Tập
Búp Bê Ký Ức

226 view

13/13 Tập
Bungou Stray Dogs Ss2

650 view

12/12 Tập
Henkei Shoujo

168 view

3/?? Tập
Ushio To Tora 2nd Season

186 view

13/13 Tập
Little Witch Academia

69 view

1 Tập
Deadman Wonderland

236 view

12/12 Tập + OVA