{James Franco

James Franco

Tên khai sinh: James Franco

Tên Khác: James Edward Franco

Ngày sinh: 19.4.1978

Nơi sinh: California

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

James Franco sinh ngày 19 tháng 4 n?m 1978, anh là m?t di?n viên, ??o di?n, ng??i vi?t k?ch, nhà s?n xu?t phim và là m?t h?a s? tài ba ng??i M?. Khi h?c h?t trung h?c anh ?ã h?c ??i h?c chuyên ngành ti?ng anh và di?n xu?t nh?ng anh ?ã b? h?c ngay trong n?m nh?t ?? theo ??i s? nghi?p di?n xu?t chuyên nghi?p, sau 15 tháng h?c t?p anh b?t ??u di?n th? và th? vai. James Franco chính th?c b?t ??u tham gia s? nghi?p ?i?n ?nh vào cu?i nh?ng n?m 90. Anh tham gia ?óng phim dành cho thi?u niên. James Franco Anh ?ã ???c trao gi?i Qu? C?u Vàng cho s? góp m?t c?a mình trong phim truy?n hình James Dean và ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n thông qua phim Ng??i Nh?n. Khi ???c ch?n ?óng phim truy?n hình ng?n anh ?ã cho r?ng ?ó là c? h?i ?? anh h?c h?i kinh nghi?p di?n xu?t r?t nhi?u. James Franco là m?t di?n viên có nhi?u tài n?ng s? nghi?p lên nhanh nh? di?u g?p gió, anh ?ã tr? thành ngôi sao bùng n? n?m 2010. James Franco c?ng là m?t trong nh?ng di?n viên theo h?c ? các tr??ng ??i h?c và không ch? h?c m?t tr??ng ma còn r?t nhi?u tr??ng. Tuy ?ã r?t n?i ti?ng nh?ng di?n viên ??y tài n?ng c?a chúng ta v?n luôn trao d?i k? n?ng di?n xu?t và kh?ng ??nh mình qua t?ng vai di?n...
Phim James Franco


Bạn Đã Xem Chưa ?

Gotoubun No Hanayome

302 view

12/12 Tập
Caligula

30 view

Full 12/12 Tập VietSub
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

470 view

12/12 Tập
Yakusoku no Nanaya Matsuri

42 view

HD VietSub
Slow Start

35 view

Full 12/12 Tập VietSub
Golden Kamuy 2nd Season

28 view

Full 12/12 Tập VietSub
K Return Of Kings

53 view

13/13
To Be Hero

897 view

12/12 Tập
Dog Days Ss2

415 view

13/13 Tập
Huyết Chiến - Strike The Blood: Valkyria No Oukoku-hen

10 view

Full 2/2 Tập VietSub
Fights Break Sphere

230 view

7/?? Tập
K Project

50 view

13/13