{Jang Nara

Jang Nara

Tên khai sinh: Jang Nara

Tên Khác: Jang Nara

Ngày sinh: 18/03/1981

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 1m60

Vai diễn đáng chú ý: Oh! Happy Day (2003)

Lúc nh?, Jang Nara dành ph?n l?n th?i gian vào vi?c h?c t?i quê nhà Seoul. Cha là ông Ju Ho-seong, di?n viên k?ch nói thu?c ?oàn k?ch qu?c gia, còn m? xu?t thân t? h?c vi?n Ngh? Thu?t l?p ?ào t?o di?n xu?t th? 11. Anh trai Jang Sung Won c?ng là di?n viên ho?t ??ng trong các ch??ng trình gi?i trí c?a ?ài MBC. Cha cô c?ng là ng??i tr?c ti?p qu?n lý và ng??i t? ch?c trong m?i ho?t ??ng ngh? thu?t c?a con gái.
Trong m?t l?n tham gia ?óng v? k?ch Nh?ng ng??i kh?n kh? cùng v?i cha c?a mình t?i tr??ng ti?u h?c ?ã khi?n cô nuôi ??c m? tr? thành di?n viên. Jang Nara b?t ??u tham gia làm ng??i m?u qu?ng cáo th??ng m?i t? khi còn h?c trung h?c. Cô t?ng theo h?c tr??ng Trung h?c n? Yale ( ?? ?? ????) và là b?n cùng l?p c?u hoa h?u Hàn Qu?c 2005 Kim Joo-hee. [4]
Jang Nara theo h?c Khoa K?ch ngh? và Ngh? thu?t, ??i h?c Chung Ang v?i chuyên ngành Di?n xu?t t? tháng 3 n?m 2000 và t?t nghi?p ngày 19 tháng 2 n?m 2010, ???c trao t?ng gi?i th??ng ??c bi?t vì nh?ng ?óng góp c?a cô ??i v?i ??i h?c Chung Ang. Phát bi?u t?i l? t?t nghi?p, cô chia s?: "Tôi c?m th?y r?t h?i h?p b?i ph?i m?t 10 n?m tôi m?i nh?n ???c b?ng ??i h?c. N?u t? ch?m ?i?m, tôi s? cho mình ?i?m F".
Phim Jang Nara


Bạn Đã Xem Chưa ?

Vua Bếp Soma Phần 5

5 view

Full 12/12 Tập VietSub
Hayate No Gotoku

1207 view

52/52 Tập
Toàn Chức Cao Thủ – Đỉnh Cao Vinh Diệu Movie

8 view

HD VietSub + Thuyết Minh
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Seiran 1

9 view

Full 4/4 Tập VietSub
Fairy Tail

2942 view

277/277 Tập
Hitorijime My Hero

479 view

12/12 Tập
Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom

8 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Youkai Watch

78 view

Full 26/26 Tập VietSub
Koro-sensei Quest!

286 view

12/12 Tập
Nisekoi Ss2

367 view

12/12 Tập
Boruto: Naruto Next Generations

2176 view

185/?? Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi! Plus

209 view

2/2 Tập