{Jason Statham

Jason Statham

Tên khai sinh: Jason Statham

Tên Khác: Jason Statham

Ngày sinh: 12.9.1967

Nơi sinh: Shirebrook, Derbyshire, Anh

Chiều cao: 1.86m

Vai diễn đáng chú ý: Frank Martin trong 3 ph?n Ng??i V?n Chuy?n

Jason Statham là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?a Holly Wood, anh sinh ngày 12 tháng 9 n?m 1967 t?i Derbyshire n??c Anh. Jason Statham tr??c khi là di?n viên ?i?n ?nh thì anh là v?n ??ng viên th? thao chuyên nghi?p, và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u th?ng ti?n k? t? ngày anh may m?n g?p ???c ng??i ?ào di?n tài ba Guy Richie. Jason Statham th? nh?ng vai di?n trong phim có r?t nhi?u nét v?i con ng??i th?t c?a anh ? ngoài ??i, t? tính cách c?ng r?n, l? l?m cho t?i v? b?i b?m và ??y phong tr?n nh? m?t k? lang thang gi?ng nh? nh?ng ngày mà anh còn c? c?c ph?i ?i bán nh?ng v?t d?ng r? ti?n ? v?a hè. Jason ???c ??o di?n Guy Richie cho ?óng vai nam chính ??u tiên qua b? phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels, b? phim này Jason di?n r?t ??t và ti?p ?à thành công sau nh?ng b? phim k? ti?p nh? The One và the Mean Machine. Jason Statham th?c s? n?i lên và tr? thành m?t hi?n t??ng k? t? khi anh th? vai chính trong b? phim Transporter, b? phim thành công vang d?i và k? t? ?ó anh ???c x?p vào hàng ngôi sao ?i?n ?nh, và b? phim Transporter ti?p t?c cho ra m?t khán gi? ph?n 2 và 3. Vào n?m 2010, Jason ti?p t?c t?a sáng cùng b? phim Expendables vào n?m 2010 v?i hàng lo?t ngôi sao ?i?n ?nh khác.

Phim Jason Statham


Bạn Đã Xem Chưa ?

Another

220 view

13/13 Tập
Haikyu!! 3rd Season

65 view

10/10 Tập
Uta No Prince Sama Ss3

111 view

13/13 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou

20 view

3/? Tập
Piano no Mori (2018)

25 view

12/12 Tập
Working!!! Lord Of The Takanashi

43 view

1/1 Tập
Clockwork Planet

141 view

12/12 Tập
Yama No Susume Ss2

131 view

24/24 Tập + Ova
Ushio To Tora Ss1

268 view

26/26 Tập
Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

132 view

12/12 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss2]

70 view

13/13 Tập + OVA
Blue Dragon

341 view

51/51 Tập