{Jason Statham

Jason Statham

Tên khai sinh: Jason Statham

Tên Khác: Jason Statham

Ngày sinh: 12.9.1967

Nơi sinh: Shirebrook, Derbyshire, Anh

Chiều cao: 1.86m

Vai diễn đáng chú ý: Frank Martin trong 3 ph?n Ng??i V?n Chuy?n

Jason Statham là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?a Holly Wood, anh sinh ngày 12 tháng 9 n?m 1967 t?i Derbyshire n??c Anh. Jason Statham tr??c khi là di?n viên ?i?n ?nh thì anh là v?n ??ng viên th? thao chuyên nghi?p, và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u th?ng ti?n k? t? ngày anh may m?n g?p ???c ng??i ?ào di?n tài ba Guy Richie. Jason Statham th? nh?ng vai di?n trong phim có r?t nhi?u nét v?i con ng??i th?t c?a anh ? ngoài ??i, t? tính cách c?ng r?n, l? l?m cho t?i v? b?i b?m và ??y phong tr?n nh? m?t k? lang thang gi?ng nh? nh?ng ngày mà anh còn c? c?c ph?i ?i bán nh?ng v?t d?ng r? ti?n ? v?a hè. Jason ???c ??o di?n Guy Richie cho ?óng vai nam chính ??u tiên qua b? phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels, b? phim này Jason di?n r?t ??t và ti?p ?à thành công sau nh?ng b? phim k? ti?p nh? The One và the Mean Machine. Jason Statham th?c s? n?i lên và tr? thành m?t hi?n t??ng k? t? khi anh th? vai chính trong b? phim Transporter, b? phim thành công vang d?i và k? t? ?ó anh ???c x?p vào hàng ngôi sao ?i?n ?nh, và b? phim Transporter ti?p t?c cho ra m?t khán gi? ph?n 2 và 3. Vào n?m 2010, Jason ti?p t?c t?a sáng cùng b? phim Expendables vào n?m 2010 v?i hàng lo?t ngôi sao ?i?n ?nh khác.

Phim Jason Statham


Bạn Đã Xem Chưa ?

Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

31 view

12/12 Tập
Gin No Guardian

77 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

32 view

13/13 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

35 view

13/13 Tập
Naruto Shippuuden

1560 view

500/500 Tập
Senran Kagura

131 view

12/12 tập
Bloodivores

41 view

12/12 Tập
Toward The Terra

13 view

24/24 Tập
Clannad

549 view

24/24 Tập
Prison School Bd

91 view

12/12 Tập + OVA
Henkei Shoujo

39 view

3/?? Tập
Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

16 view

03/03 Tập