{Jason Statham

Jason Statham

Tên khai sinh: Jason Statham

Tên Khác: Jason Statham

Ngày sinh: 12.9.1967

Nơi sinh: Shirebrook, Derbyshire, Anh

Chiều cao: 1.86m

Vai diễn đáng chú ý: Frank Martin trong 3 ph?n Ng??i V?n Chuy?n

Jason Statham là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?a Holly Wood, anh sinh ngày 12 tháng 9 n?m 1967 t?i Derbyshire n??c Anh. Jason Statham tr??c khi là di?n viên ?i?n ?nh thì anh là v?n ??ng viên th? thao chuyên nghi?p, và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u th?ng ti?n k? t? ngày anh may m?n g?p ???c ng??i ?ào di?n tài ba Guy Richie. Jason Statham th? nh?ng vai di?n trong phim có r?t nhi?u nét v?i con ng??i th?t c?a anh ? ngoài ??i, t? tính cách c?ng r?n, l? l?m cho t?i v? b?i b?m và ??y phong tr?n nh? m?t k? lang thang gi?ng nh? nh?ng ngày mà anh còn c? c?c ph?i ?i bán nh?ng v?t d?ng r? ti?n ? v?a hè. Jason ???c ??o di?n Guy Richie cho ?óng vai nam chính ??u tiên qua b? phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels, b? phim này Jason di?n r?t ??t và ti?p ?à thành công sau nh?ng b? phim k? ti?p nh? The One và the Mean Machine. Jason Statham th?c s? n?i lên và tr? thành m?t hi?n t??ng k? t? khi anh th? vai chính trong b? phim Transporter, b? phim thành công vang d?i và k? t? ?ó anh ???c x?p vào hàng ngôi sao ?i?n ?nh, và b? phim Transporter ti?p t?c cho ra m?t khán gi? ph?n 2 và 3. Vào n?m 2010, Jason ti?p t?c t?a sáng cùng b? phim Expendables vào n?m 2010 v?i hàng lo?t ngôi sao ?i?n ?nh khác.

Phim Jason Statham


Bạn Đã Xem Chưa ?

Super Lovers Ss2

653 view

10/10 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

470 view

12/12 Tập
Kimi No Suizou Wo Tabetai

223 view

Full
Dance With Devils

790 view

12/12 Tập
Yama No Susume Ss3

418 view

13/13 Tập
Gintama 2017

775 view

12/12 Tập
Super Lovers

486 view

10/10 Tập
Thất Hình Đại Tội (Phần 1)

88 view

Full 24/24 Tập VietSub
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 2

39 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Thịnh Thế Trang Nương

1423 view

20/20 Tập
Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen

260 view

12/12 Tập
Full Metal Panic! SS2

43 view

Full OVA/OVA Tập VietSub