{Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Tên khai sinh: Jennifer Aniston

Tên Khác: Jennifer Joanna Aniston

Ngày sinh: 11.2.1969

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Jennifer Aniston sinh ngày 11 tháng 2 n?m 1969 là m?t di?n viên ?i?n ?nh ng??i M?. M? cô c?ng là m?t di?n viên. Lúc v?a m?i t?t nghi?p cô c?ng làm r?t nhi?u ngh? ?? ki?m s?ng nh? nh?ng di?n viên khác. Sau này cô ??n Hollywood và cô xu?t hi?n l?n ??u tiên trên truy?n hình n?m 1990 v?i vai di?n trong m?t lo?t phim Molly và c?ng ch? t?n t?i trong th?i gian ng?n. Jennifer Aniston c?ng không ph?i là m?t di?n viên may m?n cho l?m ?úng ra cô có th? tham ?óng r?t nhi?u phim nh?ng t?t c? ??u b? h?y, và sau m?t lo?t phim b? h?y cùng b? phim kinh d? b? ch? gi?u cô ?ã ngh? là s? t?m ng?ng s? nghi?p di?n xu?t c?a mình. Nh?ng cô ?ã thay ??i k? ho?ch sau ?i th? hàng lo?t các vai di?n. Và cô ?ã ?óng vai Rachel Green t? n?m 94 ??n khi phim k?t thúc là n?m 2004. Và c?ng chính nh? vào vai di?n ?ó mà có ???c m?t thành công m? màn và tr? thành di?n viên phim truy?n hình ???c tr? thù lao cao nh?t m?i th?i ??i. Cô là di?n viên ???c bình ch?n là ng??i d?n ??u danh sách nh?ng ph? n? quy?n r? nh?t m?i th?i ??i, cô thu hút ???c nhi?u ng??i  b?i y?u t? hài h??c, g?n g?i và d? hòa ??ng trong cách giao ti?p và c? x?. Jennifer Aniston tuy ?ã 42 tu?i nh?ng cô v?n la m?t di?n viên có thân hình c?c k? ??p b?i l? cô r?t siêng n?ng luy?n t?p th? hình. Là m?t ngôi sao màn b?c quy?n r? nh?ng l?i mang trong mình nh?ng m?i nhân duyên tr?c tr?...
Phim Jennifer Aniston


Bạn Đã Xem Chưa ?

Otome Wa Boku Ni Koishiteru - Tình Yêu Thời Con Gái

34 view

Full 12/12 Tập VietSub
Gin No Guardian

431 view

12/12 Tập
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 2

39 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

881 view

12/12 Tập
Bất Lương Nhân Phần 3

966 view

40/40 Tập
Devilman: Crybaby

41 view

Full 10/10 Tập VietSub
Non Non Biyori Nonstop

336 view

02/12 Tập
Hibike! Euphonium

602 view

13/13 Tập
Gotoubun No Hanayome

302 view

12/12 Tập
One Room 2nd Season

431 view

12/?? Tập
Vua Bếp Soma Phần 1

61 view

Full 24/24 Tập VietSub
Ma Vương Đi Làm

48 view

Full 13/13 Tập VietSub