{Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Tên khai sinh: Jennifer Aniston

Tên Khác: Jennifer Joanna Aniston

Ngày sinh: 11.2.1969

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Jennifer Aniston sinh ngày 11 tháng 2 n?m 1969 là m?t di?n viên ?i?n ?nh ng??i M?. M? cô c?ng là m?t di?n viên. Lúc v?a m?i t?t nghi?p cô c?ng làm r?t nhi?u ngh? ?? ki?m s?ng nh? nh?ng di?n viên khác. Sau này cô ??n Hollywood và cô xu?t hi?n l?n ??u tiên trên truy?n hình n?m 1990 v?i vai di?n trong m?t lo?t phim Molly và c?ng ch? t?n t?i trong th?i gian ng?n. Jennifer Aniston c?ng không ph?i là m?t di?n viên may m?n cho l?m ?úng ra cô có th? tham ?óng r?t nhi?u phim nh?ng t?t c? ??u b? h?y, và sau m?t lo?t phim b? h?y cùng b? phim kinh d? b? ch? gi?u cô ?ã ngh? là s? t?m ng?ng s? nghi?p di?n xu?t c?a mình. Nh?ng cô ?ã thay ??i k? ho?ch sau ?i th? hàng lo?t các vai di?n. Và cô ?ã ?óng vai Rachel Green t? n?m 94 ??n khi phim k?t thúc là n?m 2004. Và c?ng chính nh? vào vai di?n ?ó mà có ???c m?t thành công m? màn và tr? thành di?n viên phim truy?n hình ???c tr? thù lao cao nh?t m?i th?i ??i. Cô là di?n viên ???c bình ch?n là ng??i d?n ??u danh sách nh?ng ph? n? quy?n r? nh?t m?i th?i ??i, cô thu hút ???c nhi?u ng??i  b?i y?u t? hài h??c, g?n g?i và d? hòa ??ng trong cách giao ti?p và c? x?. Jennifer Aniston tuy ?ã 42 tu?i nh?ng cô v?n la m?t di?n viên có thân hình c?c k? ??p b?i l? cô r?t siêng n?ng luy?n t?p th? hình. Là m?t ngôi sao màn b?c quy?n r? nh?ng l?i mang trong mình nh?ng m?i nhân duyên tr?c tr?...
Phim Jennifer Aniston


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ikemen Sengoku: Toki Wo Kakeru Ga Koi Wa Hajimaranai

74 view

12/12 Tập
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 1 + 2

120 view

94/94 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

490 view

1 Tập
Centaur No Nayami

100 view

12/12 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

58 view

12/12 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

69 view

12/12 Tập
Akame Ga Kill BD

235 view

24/24 Tập
Demi-chan Wa Kataritai

91 view

12/12 Tập + Ova
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

141 view

12/12 Tập
kyoukai No Rinne Ss3

114 view

13/?? Tập
Quan Zhi Gao Shou

105 view

12/12 Tập
Sora No Method Bd

138 view

13/13 Tập