{Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Tên khai sinh: Jennifer Aniston

Tên Khác: Jennifer Joanna Aniston

Ngày sinh: 11.2.1969

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Jennifer Aniston sinh ngày 11 tháng 2 n?m 1969 là m?t di?n viên ?i?n ?nh ng??i M?. M? cô c?ng là m?t di?n viên. Lúc v?a m?i t?t nghi?p cô c?ng làm r?t nhi?u ngh? ?? ki?m s?ng nh? nh?ng di?n viên khác. Sau này cô ??n Hollywood và cô xu?t hi?n l?n ??u tiên trên truy?n hình n?m 1990 v?i vai di?n trong m?t lo?t phim Molly và c?ng ch? t?n t?i trong th?i gian ng?n. Jennifer Aniston c?ng không ph?i là m?t di?n viên may m?n cho l?m ?úng ra cô có th? tham ?óng r?t nhi?u phim nh?ng t?t c? ??u b? h?y, và sau m?t lo?t phim b? h?y cùng b? phim kinh d? b? ch? gi?u cô ?ã ngh? là s? t?m ng?ng s? nghi?p di?n xu?t c?a mình. Nh?ng cô ?ã thay ??i k? ho?ch sau ?i th? hàng lo?t các vai di?n. Và cô ?ã ?óng vai Rachel Green t? n?m 94 ??n khi phim k?t thúc là n?m 2004. Và c?ng chính nh? vào vai di?n ?ó mà có ???c m?t thành công m? màn và tr? thành di?n viên phim truy?n hình ???c tr? thù lao cao nh?t m?i th?i ??i. Cô là di?n viên ???c bình ch?n là ng??i d?n ??u danh sách nh?ng ph? n? quy?n r? nh?t m?i th?i ??i, cô thu hút ???c nhi?u ng??i  b?i y?u t? hài h??c, g?n g?i và d? hòa ??ng trong cách giao ti?p và c? x?. Jennifer Aniston tuy ?ã 42 tu?i nh?ng cô v?n la m?t di?n viên có thân hình c?c k? ??p b?i l? cô r?t siêng n?ng luy?n t?p th? hình. Là m?t ngôi sao màn b?c quy?n r? nh?ng l?i mang trong mình nh?ng m?i nhân duyên tr?c tr?...
Phim Jennifer Aniston


Bạn Đã Xem Chưa ?

School Rumble Ss2

84 view

26/26 Tập + OVA
Hibike! Euphonium 2 Specials

78 view

4/7 Tập
Reikenzan: Eichi E No Shikaku

14 view

2/12 Tập
Naruto Dattebayo

762 view

220/220 Tập
Sin: Nanatsu No Taizai

59 view

12/12 Tập
To Love-ru Darkness Bd - Season 3

45 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu

80 view

22/22 Tập
Fukumenkei Noise

22 view

12/12 Tập
New Game Ss2

58 view

12/12 Tập
Dog Days Ss2

15 view

13/13 Tập
Kaitou Tenshi Twin Angel

13 view

12/12 Tập
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

38 view

12/12 Tập