{Johnny Depp

Johnny Depp

Tên khai sinh: Johnny Depp

Tên Khác: John Christopher Depp II

Ngày sinh: 9.6.1963

Nơi sinh: Owensboro, Kentucky

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Johnny Depp sinh ngày 9 tháng 6 n?m 1963 là m?t di?n viên ng??i M?. Lúc còn nh? anh ?ã t?ng m?c ch?ng b?nh t? ng??c ?ãi b?n thân mình và ?ã ?? l?i r?t nhi?u v?t s?o. Anh nói c? th? anh hi?n gi? nh? là m?t quy?n nh?t ký, anh có r?t nhi?u hình x?m, khi có chuy?n gì x?y ra trong ??i anh thì c? th? anh l?i xu?t hi?n m?t hình x?m m?i. Johnny Depp ?ã t?ng là thành viên c?a ban nh?c anh ch?i nh?c t? sau n?m 12 tu?i và khi cha m? anh li d? anh ?ã b? h?c và theo ban nh?c, nh?ng c?ng vì cu?c hôn nhân c?a anh mà ban nh?c tan rã. Nicolas Cage là ng??i ?ã h??ng anh theo nghi?p di?n viên. Anh nh?n vai di?n quan tr?ng ??u tiên n?m 1984 b? phim anh r?t hài lòng tr??c ?ó anh c?ng t?ng tham gia ?óng nhi?u phim nh?n c? vai chính nh?ng anh th?t s? không hài lòng, b?i l? anh nh?n th?y anh ph?i quá gò bó theo tính cách nhân v?t, c?m giác không tho?i mái. Johnny Depp c?ng nh? bao nhiêu di?n viên Hollywood khác ??p trai lãng t? và ?a tình. Th? nh?ng anh l?i có m?t v? ??p l?nh lùng,l?p d? t?i m?c quy?n r? và lu?m thu?m t?i m?c ?áng yêu mà không m?t di?n viên nào có ???c. Anh là m?t di?n viên có tài n?ng thiên b?m, có r?t nhi?u ng??i mu?n h?p tác cùng anh.Anh là ngôi sao luôn thu hút s? quan tâm c?a ?a s? gi?i m? ??o ?i?n ?nh ? M? b?i t?t c? nh?ng ?i?u ??c - l?, ?i ng??c l?i m?i quy lu?t, chu?n m?c thông th??ng.Anh khi?n báo chí ?ôi khi c?m th?y b?t th??ng vì s? lu?m thu?m không ?áng có trong phong cách c?a m?t ngôi sao có thu nh?p cao nh?t th? gi?i. Nh?ng m?c k? t?t th?y, Johnny Depp luôn mu?n là m?t cá tính ngang ng?nh, không b? dung hòa ? Hollywood và anh coi vi?c th? hi?n gu th?m m? khác ng??i c?a mình là cách ?? cao giá tr? b?n thân. Th?t k? l? thay, ch?ng có fan hâm m? nào nh?n xét s? lu?m thu?m c?a anh ?áng ghét c?. M?i th? t??ng ch?ng nh? bi?t d? nh?ng khi khoác lên Johnny Depp l?i tr? thành v? ??p hi?m có và hài hòa ??n tuy?t di?u.Ngoài ??nh cao sáng chói trong C??p bi?n vùng Caribe, Johnny Depp còn "d?t túi" hàng lo?t nh?ng nhân v?t c?c k? n?i ti?ng trong nhi?u tác ph?m có giá tr? khác n?a. Fear and Loathing in Lasvegas, Nick of time, Chocolat hay Finding Neverland ??u có s?c s?ng mãnh li?t trong lòng công chúng.Nh?ng nhân v?t do anh hóa thân luôn ??t ???c hai tiêu chí là công chúng yêu thích và gi?i phê bình trân tr?ng, ?ánh giá cao. H? g?i m?u s? chung trong t?t c? nh?ng hóa thân ?y là hình t??ng cô ??n nh?ng quy?n r? tuy?t v?i. Có th? nói s? nghi?p c?a anh là m?t chuy?n ?i dài và ?i?m k?t thúc chính là vi?c Johnny Deep tr? thành nam di?n viên quy?n l?c nh?t màn b?c th? gi?i.

Phim Johnny Depp


Bạn Đã Xem Chưa ?

Haikyuu!!

573 view

25/25 Tập
Akagami No Shirayukihime

174 view

12/12 Tập
Tenshi No 3p!

266 view

12/12 Tập
Masamune-kun No Revenge

220 view

12/12 Tập
Ingress The Animation

86 view

11/11 Tập
Sin: Nanatsu No Taizai

251 view

12/12 Tập
Tensei Shitara Slime Datta Ken 2nd Season

82 view

02/?? T?p
Violet Evergarden Gaiden: Eien To Jidou Shuki Ningyou

66 view

Full
Tasogare Otome X Amnesia

126 view

12/12 Tập
Demi-chan Wa Kataritai

167 view

12/12 Tập + Ova
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou Movie 1 - Tomodachi

63 view

Movie 2/2
Jikan No Shihaisha

243 view

13/13 Tập