{Joseph Gordon Levitt

Joseph Gordon Levitt

Tên khai sinh: Joseph Gordon Levitt

Tên Khác: Joseph Leonard Gordon-Levitt

Ngày sinh: 17.2.1981

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Joseph Leonard Gordon-Levitt sinh ngày 17 tháng 2 n?m 1981 là m?t di?n viên ng??i M? g?c Thái. Anh xu?t thân là con nhà n?i, anh có g??ng m?t sáng s?a, k? n?ng di?n xu?t gi?i. Joseph Leonard Gordon-Levitt vào ngh? r?t s?m t? lúc còn h?c ti?u h?c và tr? nên r?t n?i ti?ng ngay khi cò ng?i gh? trung h?c, anh là ni?m ao ??c c?a r?t nhi?u b?n tr?. Anh có ki?u s?ng khá l?, âm th?m di?n, âm th?m s?ng không gây b?t c? ?i?u ti?ng gì. Anh quan ni?m n?i ti?ng luôn ?i song song v?i nh?ng ?i?u t? h?i. Joseph Leonard Gordon-Levitt có v? ngoài có nhi?u nét t??ng ??ng v?i di?n viên b?c m?nh Heath Ledger và có l?i di?n xu?t ???c ?ào t?o bài b?n t? lúc còn nh? nên anh ?? l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng khán gi? dù là khán gi? khó tính nh?t. Levitt có l?i di?n xu?t linh ??ng và bi?n hóa xu?t s?c theo ki?u l?c quan. Anh tham gia ?óng phim v?i nhi?u vai nhi?u th? lo?i và có cách di?n xu?t khác nhau. N?m 1999, t?p chí Teen People b?u ch?n anh vào danh sách Nh?ng ngôi sao d??i 21 tu?i ???c m?n m? nh?t. N?m 2000 anh quy?t ??nh t? b? nghi?p di?n ?? theo h?c ??i h?c nh?ng ngay sau ?ó anh ?ã b? h?c và tr? l?i v?i ngh?. Joseph Leonard Gordon-Levitt là m?t di?n viên n?i ti?ng trong ngành ?i?n ?nh nh?ng anh c?ng ch?ng ham mê gì s? n?i ti?ng qu? là m?t di?n viên k? l?, làm di?n viên mà không thích n?i ti?ng.
Phim Joseph Gordon Levitt


Bạn Đã Xem Chưa ?

Jigoku Shoujo: Yoi No Togi

30 view

5/12 Tập
One Room 2nd Season

0 view

12/?? Tập
Tokimeki Memorial: Only Love

141 view

25/25 Tập
Hayate No Gotoku Ss3

16 view

12/12 Tập
To Love-ru Darkness 2nd - Season 4

43 view

14/14 Tập + OVA
Zutto Mae Kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkou Iinkai

20 view

Movie
Blue Dragon

176 view

51/51 Tập
Doukyuusei

35 view

Movie
Dragon Ball Kai (remake)

267 view

97/97 Tập
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

45 view

12/12 Tập
Fuuka

63 view

12/12 Tập
Pandora Hearts

88 view

25/25 Tập