{Joseph Gordon Levitt

Joseph Gordon Levitt

Tên khai sinh: Joseph Gordon Levitt

Tên Khác: Joseph Leonard Gordon-Levitt

Ngày sinh: 17.2.1981

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.78m

Vai diễn đáng chú ý:

Joseph Leonard Gordon-Levitt sinh ngày 17 tháng 2 n?m 1981 là m?t di?n viên ng??i M? g?c Thái. Anh xu?t thân là con nhà n?i, anh có g??ng m?t sáng s?a, k? n?ng di?n xu?t gi?i. Joseph Leonard Gordon-Levitt vào ngh? r?t s?m t? lúc còn h?c ti?u h?c và tr? nên r?t n?i ti?ng ngay khi cò ng?i gh? trung h?c, anh là ni?m ao ??c c?a r?t nhi?u b?n tr?. Anh có ki?u s?ng khá l?, âm th?m di?n, âm th?m s?ng không gây b?t c? ?i?u ti?ng gì. Anh quan ni?m n?i ti?ng luôn ?i song song v?i nh?ng ?i?u t? h?i. Joseph Leonard Gordon-Levitt có v? ngoài có nhi?u nét t??ng ??ng v?i di?n viên b?c m?nh Heath Ledger và có l?i di?n xu?t ???c ?ào t?o bài b?n t? lúc còn nh? nên anh ?? l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng khán gi? dù là khán gi? khó tính nh?t. Levitt có l?i di?n xu?t linh ??ng và bi?n hóa xu?t s?c theo ki?u l?c quan. Anh tham gia ?óng phim v?i nhi?u vai nhi?u th? lo?i và có cách di?n xu?t khác nhau. N?m 1999, t?p chí Teen People b?u ch?n anh vào danh sách Nh?ng ngôi sao d??i 21 tu?i ???c m?n m? nh?t. N?m 2000 anh quy?t ??nh t? b? nghi?p di?n ?? theo h?c ??i h?c nh?ng ngay sau ?ó anh ?ã b? h?c và tr? l?i v?i ngh?. Joseph Leonard Gordon-Levitt là m?t di?n viên n?i ti?ng trong ngành ?i?n ?nh nh?ng anh c?ng ch?ng ham mê gì s? n?i ti?ng qu? là m?t di?n viên k? l?, làm di?n viên mà không thích n?i ti?ng.
Phim Joseph Gordon Levitt


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thần Vô Gia Cư [ss2]

67 view

13/13 Tập + OVA
Princess Principal

172 view

12/12
Dance With Devils

120 view

12/12 Tập
Dragon Ball Kai 2014

339 view

61/61 Tập
Gakuen Babysitters

5 view

2018
Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

30 view

Full
Aikatsu Stars

284 view

66/?? Tập
Katsugeki/touken Ranbu

100 view

13/13 Tập
Fukumenkei Noise

96 view

12/12 Tập
Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai! Ss1

258 view

12/12 Tập
Quan Zhi Gao Shou

100 view

12/12 Tập
Another

211 view

13/13 Tập