{Jude Law

Jude Law

Tên khai sinh: Jude Law

Tên Khác: David Jude Law

Ngày sinh: 29.12.1972

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Jude Law là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a Anh, Anh sinh ngày 29 tháng 12 n?m 1972. Anh m? ??c tr? thành m?t di?n viên t? khi còn r?t nh?. Anh b?t ??u tham gia di?n k?ch n?m 12 tu?i. N?m 87 là m?t d?u ?n c?a c?a ???ng b??c vào ngh? thu?t anh tr? thành m?t di?n viên sân kh?u t? thu? thi?u th?i ??m nhân nh?ng vai l?n ng? và chính ph?. Và c?ng trong th?i gian su ?ó anh nh?n r?t nhi?u gi?i th??ng. Anh xu?t hi?n trong nhi?u v? k?ch ???c trình di?n ? London và ???c ?? c? gi?i Laurence Olivier Awar. Sau khi thành công trên sân kh?u Broadway, anh chuy?n sang t?n công màn ?nh r?ng và xu?t hi?n trong nhi?u b? phim ??c l?p. N?m 1997 anh có m?t vai di?n r?t xu?t s?c ?ã ??a tên tu?i c?a anh lên hàng ngôi sao m?i. S? nghi?p c?a Jude có v? nh? ngày càng ti?n xa v?i tài n?ng di?n xu?t và cty s?n xu?t riêng.Ngoài ??i Jude Law là m?t ng??i ?àn ông tr?, chính ch?n không gi? d?i anh là m?t ng??i cha h?nh phúc bên nh?ng ??a con c?a anh th? nh?ng cu?c ly hôn c?a anh l?m anh suy s?p hòan toàn ?? l?i m?t qu?ng thâm trên m?t anh. Anh ?ã ?óng m?t b? phim mà n?i dung gi?ng y nh? hoàn c?nh c?a anh, nh?ng c?m giác mà anh không h? mu?n l?p l?i m?t l?n n?a. Nh?ng Jude Law là m?t ngh? s? chân chính anh can ??m ??ng d?y l?y l?i nh?ng kinh nghi?m mình t?ng tr?i ?? s?ng cùng v?i nhân v?t c?a mình. Jude Law m?t di?n viên ?ào hoa s? m?t Hollywood không ch? n?i ti?ng v?i nh?ng vai n?i ti?ng h?ng n?ng mà còn ???c bi?t ??n v?i m?t chàng lãng t? phong l?u, ? tu?i 40 nh?ng anh v?n tràn ??y v? h?p d?n. ? anh t?a ra m?t ma l?c không th? gi?i thích v?i nh?ng khán gi? yêu ?i?n ?nh ?ích th?c, m?t th? ?i?n ?nh v??t qua m?i s? ki?m t?a, suy ngh? thông th??ng c?a nh?ng thói quen, quan ni?m x?a c?.
Phim Jude Law


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

116 view

03/03 Tập
Relife Live Action

84 view

Full
Gyakuten Saiban: Sono Shinjitsu, Igi Ari! Season 2

773 view

23/23 Tập
Action Heroine Cheer Fruits

182 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

2039 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku! Movie

139 view

Movie
Uta No Prince Sama Ss2

362 view

13/13 Tập
Toaru Majutsu No Index Ii

387 view

24/24 Tập
One Room Third Season

229 view

12/12 Tập
Doukyuusei

176 view

Movie
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

412 view

12/12 Tập + OVA
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou

70 view

3/? Tập