{Jude Law

Jude Law

Tên khai sinh: Jude Law

Tên Khác: David Jude Law

Ngày sinh: 29.12.1972

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Jude Law là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a Anh, Anh sinh ngày 29 tháng 12 n?m 1972. Anh m? ??c tr? thành m?t di?n viên t? khi còn r?t nh?. Anh b?t ??u tham gia di?n k?ch n?m 12 tu?i. N?m 87 là m?t d?u ?n c?a c?a ???ng b??c vào ngh? thu?t anh tr? thành m?t di?n viên sân kh?u t? thu? thi?u th?i ??m nhân nh?ng vai l?n ng? và chính ph?. Và c?ng trong th?i gian su ?ó anh nh?n r?t nhi?u gi?i th??ng. Anh xu?t hi?n trong nhi?u v? k?ch ???c trình di?n ? London và ???c ?? c? gi?i Laurence Olivier Awar. Sau khi thành công trên sân kh?u Broadway, anh chuy?n sang t?n công màn ?nh r?ng và xu?t hi?n trong nhi?u b? phim ??c l?p. N?m 1997 anh có m?t vai di?n r?t xu?t s?c ?ã ??a tên tu?i c?a anh lên hàng ngôi sao m?i. S? nghi?p c?a Jude có v? nh? ngày càng ti?n xa v?i tài n?ng di?n xu?t và cty s?n xu?t riêng.Ngoài ??i Jude Law là m?t ng??i ?àn ông tr?, chính ch?n không gi? d?i anh là m?t ng??i cha h?nh phúc bên nh?ng ??a con c?a anh th? nh?ng cu?c ly hôn c?a anh l?m anh suy s?p hòan toàn ?? l?i m?t qu?ng thâm trên m?t anh. Anh ?ã ?óng m?t b? phim mà n?i dung gi?ng y nh? hoàn c?nh c?a anh, nh?ng c?m giác mà anh không h? mu?n l?p l?i m?t l?n n?a. Nh?ng Jude Law là m?t ngh? s? chân chính anh can ??m ??ng d?y l?y l?i nh?ng kinh nghi?m mình t?ng tr?i ?? s?ng cùng v?i nhân v?t c?a mình. Jude Law m?t di?n viên ?ào hoa s? m?t Hollywood không ch? n?i ti?ng v?i nh?ng vai n?i ti?ng h?ng n?ng mà còn ???c bi?t ??n v?i m?t chàng lãng t? phong l?u, ? tu?i 40 nh?ng anh v?n tràn ??y v? h?p d?n. ? anh t?a ra m?t ma l?c không th? gi?i thích v?i nh?ng khán gi? yêu ?i?n ?nh ?ích th?c, m?t th? ?i?n ?nh v??t qua m?i s? ki?m t?a, suy ngh? thông th??ng c?a nh?ng thói quen, quan ni?m x?a c?.
Phim Jude Law


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ansatsu Kyoushitsu

80 view

22/22 Tập
Little Witch Academia 2017

40 view

25/25 Tập
Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records

106 view

12/12 Tập
Elsword: El Lady

43 view

12/12 Tập
Gabriel Dropout

54 view

12/12 Tập +2 OVA
Boku Dake Ga Inai Machi

55 view

12/12 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

103 view

25/25 Tập
Non Non Biyori Nonstop

35 view

01/12 Tập
Boruto: Naruto Next Generations

217 view

181/?? Tập
Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

138 view

12/12 Tập
Gin No Guardian

74 view

12/12 Tập
One Room 2nd Season

0 view

12/?? Tập