{Kanata Hongo

Kanata Hongo

Tên khai sinh: Kanata Hongo

Tên Khác: Kaabo

Ngày sinh: 15.11.1990

Nơi sinh: Sendai, t?nh Miyagi, Nh?t B?n

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Dan Komori trong phim Tokyo23

Hongo ?ã xu?t hi?n trong m?t s? b? phim, bao g?m c? m?t tr?ng tr? em, v?i s? tham gia c?a Gackt, Hyde và V??ng L?c Hoành. Hongo ?óng vai trò c?a Sho nh? m?t ??a tr?, trong khi vai trò ng??i l?n ?ã ???c ?óng b?i Gackt. Anh xu?t hi?n trong m?t b? phim ???c g?i là Hinokio ???c phát hành vào n?m 2005 t?i Nh?t B?n. Hongo c?ng là c?u bé trong video âm nh?c c?a ca s? Yui cho bài hát "Con ???ng ngày mai." Trong n?m 2006, Kanata ???c ch?n vào vai nhân v?t anime n?i ti?ng Ryoma Echizen trong b? phim chuy?n th? live-action c?a The Prince of Tennis. Ông tham gia ph?n l?n các Chính Quy Seigaku c?a Hoàng t? nh?c k?ch tennis nh? ông ?ã thay th? Kotaro Yanagi, nh?ng ng??i không th? ?óng vai trò do m?t tai n?n xe h?i ông ?ã tham gia nh?p Hongo c?ng miêu t? các tay bass tr? Shinichi Okazaki trong b? phim Nana 2, ???c phát hành t?i Nh?t B?n vào ngày 09 Tháng 12 2006. Ông ?ã thay th? Kenichi Matsuyama ng??i tr??c ?ây ?ã ch?i Shin trong b? phim Nana ??u tiên. B? phim ti?p theo c?a ông là cùng v?i Michael Pitt và Keira Knightley trong Silk ?ã ???c trình chi?u t?i Liên hoan phim Cannes n?m 2007. ?i?u này ?ánh d?u s? xu?t hi?n ??u tiên c?a Hongo trong m?t b? phim ti?ng Anh, n?i anh ?óng vai m?t c?u bé ??y t? c?a Nh?t B?n. Ông c?ng ?óng vai chính trong m?t video âm nh?c, B';zs "Eien không Tsubasa" cùng v?i Tsubasa Honda và trong video âm nh?c GReeeeN c?a "Namida Sora". Trong truy?n hình, vai trò quan tr?ng ??u tiên Hongo là nh? h? tr? chính Hinata nhân v?t trong Himitsu no Hanazono và th?c hi?n m?t gi?t n??c m?t tuy?t v?i gi?t th?i ?i?m trong m?t trong nh?ng t?p phim sau. Công vi?c tuy?t v?i c?a mình trong hành ??ng d?n anh ??n là m?t nhân v?t h? tr? chính trong b? phim truy?n hình Seito Shokun! nh? sinh viên n?i lo?n Kohei Aoki. Sau ?ó, anh xu?t hi?n nh? m?t khách m?i trong hai ch??ng trình khác. N?m 2008, anh ?óng vai chính nh? Riku Okamoto trong Seigi no Mikata, phát sóng trên NTV. Ông nói Okamoto có l? là vai trò bình th??ng nh?t c?a ông cho ??n nay. Sau ?ó ông ?ã ???c ??c tr?ng trong các video âm nh?c cho The Gospellers "Sky High", ?ó là vi?c m? c?a cho mùa th? hai c?a anime Nodame Cantabile. Hongo ?óng vai chính trong ba b? phim vào cu?i n?m 2008. H? bao g?m Aoi Tori, K-20: Fiend v?i Hai m??i Faces và Goth. Hai n??c này ?ã ???c phát hành t?i Nh?t B?n vào cùng m?t ngày, 20 tháng 12. Goth d?a trên m?t cu?n ti?u thuy?t Nh?t B?n cùng tên, ???c vi?t b?i Otsuichi. N?m 2011, ông miêu t? vai trò c?a J?ichiro Nishi trong Gantz (phim hành ??ng s?ng) và Gantz tr? l?i hoàn h?o. Cu?i cùng ngày 27 tháng 1 n?m 2012, Shirato Osamu Không Jikenbo ???c phát sóng t?i TBS m?i th? sáu. Trong b? phim này, Hongo Kanata ?óng vai trò c?a Kurosaki Hitoshi, ng??i b?n th?i th? ?u c?a Shirato Osamu (Chiba Yudai) và cu?c s?ng Shirato Osamu ?ã thay ??i sau khi g?p Kurosaki Hitoshi (Hongo Kanata).

Phim Kanata Hongo


Bạn Đã Xem Chưa ?

Akagami No Shirayuki-hime Ova

145 view

1/1 Tập
Fights Break Sphere

114 view

7/?? Tập
Hayate No Gotoku Ss4

233 view

12/12 Tập
Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

90 view

Full
Little Witch Academia

69 view

1 Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

349 view

12/12 Tập
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

143 view

04/?? Tập
Dive!!

198 view

05/?? Tập
Jaku-chara Tomozaki-kun

171 view

02/?? Tập
Clannad After Story

1396 view

25/25 Tập
OVERLORD MOVIE 2: SHIKKOKU NO EIYUU

111 view

Full
18if

210 view

13/13 Tập