{Kevin Spacey

Kevin Spacey

Tên khai sinh: Kevin Spacey

Tên Khác: Kevin Spacey Fowler

Ngày sinh: 26.7.1959

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.77m

Vai diễn đáng chú ý:

Kevin Spacey là m?t di?n viên, ??o di?n, nhà biên k?ch, nhà s?n xu?t phim và là m?t ca s? ng??i M?. Ông sinh ngày 26 tháng 7 n?m 1959, anh l?n lên ? Califonia. Kevin Spacey b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình trong nh?ng th?p niên 80 tr??c khi tham gia vào vai ph? trong các phim ?i?n ?nh. Anh có m?t s? nghi?p m? ??u r?t khiêm t?n b?ng nh?ng vai di?n nh? nh?t. Sau ?ó anh nhanh chóng ch?ng t? tài n?ng c?a mình v?i công chúng r?ng mình la m?t di?n viên ?a tài và có m?t  quy?t tâm l?n.

 Vào nh?ng n?m 90 anh ?ã nh?n ???c l?i phê bình t?t v? tên tu?i c?a mình, ?i?m n?i b?t là ?ã ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng trong m?t th?i gian ng?n, anh không còn tham gia nh?ng vai ph? n?a d??ng nh? anh r?t t? tin kh?ng ??nh mình. Anh k?t thúc vi?c tìm hi?u và tham gia các vai ph?n di?n, t?p trung vào các nhân v?t có tính cách. Tháng 2 n?m 2003 anh tr? l?i sân kh?u và ???c ?? b?c làm giám ??c ngh? thu?t. Anh v?n tham gia ?óng phim ??ng th?i là m?t ??o di?n các v? k?ch.
Phim Kevin Spacey


Bạn Đã Xem Chưa ?

Deadman Wonderland

72 view

12/12 Tập + OVA
Hajimete No Gal

140 view

10/10 Tập
Urara Meirochou

100 view

12/12 Tập
Clannad

836 view

24/24 Tập
OVERLORD

44 view

13/13 Tập
Sword Art Online Bd

111 view

25/25 Tập
Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho

109 view

12/12 Tập
Akibas Trip

66 view

13/13 Tập
Sakamoto Desu Ga?

113 view

12/12 Tập
Nobunaga No Shinobi

234 view

26/26 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Ss2

120 view

12/12 Tập + OVA
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

55 view

12/12 Tập