{Kh??ng ??i V?

Kh??ng ??i V?

Tên khai sinh: Kh??ng ??i V?

Tên Khác: David Chiang Dawei

Ngày sinh: 29.6.1947

Nơi sinh: Tô Châu

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: T?ng T?nh trong phim ??i N?i Qu?n Anh

Kh??ng ??i V? là m?t nam di?n viên k? c?u c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông. Anh sinh ngày 29 tháng 6 n?m 1947 t?i Tô Châu.Kh??ng ??i V? tên th?t là Kh??ng V? Niên, anh sinh ra trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng ?i?n ?nh, cha c?a anh là m?t ng??i di?n viên r?t n?i ti?ng th?i b?y gi?.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u t? khá s?m, lúc này anh v?n còn là m?t c?u h?c sinh trung h?c nh?ng v?a ph?i ?i ?óng phim và v?a ph?i ?i h?c, công vi?c v?t v? vô cùng.Vì th? mà con ???ng h?c v?n c?a anh nhanh chóng ?i vào ngõ c?t, vào n?m 17 tu?i anh t?t nghi?p trung h?c và sau ?ó ngh? h?c h?n sau 2 l?n b? ? l?i l?p, c?u h?c sinh ph?i m?u sinh b?ng nhi?u ngh? khác nhau nh?ng cu?c s?ng khá b?p bênh.Sau này, anh cùng v?i nam di?n viên T?n Bái sang ?ài Loan ?? làm ph?c v? trong 1 ?oàn phim, t?i ?ây c? hao ???c h?c võ công cùng v?i nhi?u di?n viên th?i b?y gi?.Làm vi?c ? ?ây ???c m?t th?i gian thì anh cùng v?i nam di?n viên La Gia L??ng tr? v? H?ng Kông ?? tham gia ?óng phim.Sau này tài n?ng c?a anh m?i b?t ??u ???c m?i ng??i bi?t ??n t? khi ??o di?n Tr??ng Tri?t phát hi?n ra tài n?ng c?a anh nên ?ã ?? anh ?óng vai phong tr?n lãng t? trong nhi?u b? phim.
Phim Kh??ng ??i V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Zutto Mae Kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkou Iinkai

146 view

Movie
Tamako Love Story

156 view

Movie
OVERLORD MOVIE : FUSHISHA NO OU THE UNDEAD KING

133 view

Full
Ingress The Animation

167 view

11/11 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

525 view

22/22 Tập
Hibike! Euphonium

280 view

13/13 Tập
Akibas Trip

468 view

13/13 Tập
Kuzu No Honkai: Ước Nguyện Của Kẻ Cặn Bã

239 view

12/12 Tập
Youjo Senki

241 view

12/12 Tập
OVERLORD SPECIALS

235 view

09/?? Tập
One Piece Film: Gold

110 view

Movie
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

242 view

12/12 Tập