{Kh??ng ??i V?

Kh??ng ??i V?

Tên khai sinh: Kh??ng ??i V?

Tên Khác: David Chiang Dawei

Ngày sinh: 29.6.1947

Nơi sinh: Tô Châu

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: T?ng T?nh trong phim ??i N?i Qu?n Anh

Kh??ng ??i V? là m?t nam di?n viên k? c?u c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông. Anh sinh ngày 29 tháng 6 n?m 1947 t?i Tô Châu.Kh??ng ??i V? tên th?t là Kh??ng V? Niên, anh sinh ra trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng ?i?n ?nh, cha c?a anh là m?t ng??i di?n viên r?t n?i ti?ng th?i b?y gi?.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u t? khá s?m, lúc này anh v?n còn là m?t c?u h?c sinh trung h?c nh?ng v?a ph?i ?i ?óng phim và v?a ph?i ?i h?c, công vi?c v?t v? vô cùng.Vì th? mà con ???ng h?c v?n c?a anh nhanh chóng ?i vào ngõ c?t, vào n?m 17 tu?i anh t?t nghi?p trung h?c và sau ?ó ngh? h?c h?n sau 2 l?n b? ? l?i l?p, c?u h?c sinh ph?i m?u sinh b?ng nhi?u ngh? khác nhau nh?ng cu?c s?ng khá b?p bênh.Sau này, anh cùng v?i nam di?n viên T?n Bái sang ?ài Loan ?? làm ph?c v? trong 1 ?oàn phim, t?i ?ây c? hao ???c h?c võ công cùng v?i nhi?u di?n viên th?i b?y gi?.Làm vi?c ? ?ây ???c m?t th?i gian thì anh cùng v?i nam di?n viên La Gia L??ng tr? v? H?ng Kông ?? tham gia ?óng phim.Sau này tài n?ng c?a anh m?i b?t ??u ???c m?i ng??i bi?t ??n t? khi ??o di?n Tr??ng Tri?t phát hi?n ra tài n?ng c?a anh nên ?ã ?? anh ?óng vai phong tr?n lãng t? trong nhi?u b? phim.
Phim Kh??ng ??i V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Em Gái Tôi Là Ma Vương (Phần 2)

77 view

Full 10/10 Tập VietSub
Bạn Gái 3D (Phần 1)

37 view

Full 12/12 Tập VietSub
Đấu Phá Thương Khung Phần 2

39 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Fumikiri Jikan

33 view

Full 12/12 Tập VietSub
Bang Dream

606 view

12/25 Tập
Em Gái Tôi Là Ma Vương OVA2

60 view

Full 1/1 Tập VietSub
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

284 view

04/?? Tập
Yuru Yuri Ss3

1058 view

12/12 Tập
Date A Live Ii Bd

470 view

10/10 Tập
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

638 view

12/12 Tập
Clannad Afer Story [season 2] Ova

324 view

3/3 Tập
Bungou Stray Dogs

644 view

12/12 Tập