{Kh??ng ??i V?

Kh??ng ??i V?

Tên khai sinh: Kh??ng ??i V?

Tên Khác: David Chiang Dawei

Ngày sinh: 29.6.1947

Nơi sinh: Tô Châu

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: T?ng T?nh trong phim ??i N?i Qu?n Anh

Kh??ng ??i V? là m?t nam di?n viên k? c?u c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông. Anh sinh ngày 29 tháng 6 n?m 1947 t?i Tô Châu.Kh??ng ??i V? tên th?t là Kh??ng V? Niên, anh sinh ra trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng ?i?n ?nh, cha c?a anh là m?t ng??i di?n viên r?t n?i ti?ng th?i b?y gi?.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u t? khá s?m, lúc này anh v?n còn là m?t c?u h?c sinh trung h?c nh?ng v?a ph?i ?i ?óng phim và v?a ph?i ?i h?c, công vi?c v?t v? vô cùng.Vì th? mà con ???ng h?c v?n c?a anh nhanh chóng ?i vào ngõ c?t, vào n?m 17 tu?i anh t?t nghi?p trung h?c và sau ?ó ngh? h?c h?n sau 2 l?n b? ? l?i l?p, c?u h?c sinh ph?i m?u sinh b?ng nhi?u ngh? khác nhau nh?ng cu?c s?ng khá b?p bênh.Sau này, anh cùng v?i nam di?n viên T?n Bái sang ?ài Loan ?? làm ph?c v? trong 1 ?oàn phim, t?i ?ây c? hao ???c h?c võ công cùng v?i nhi?u di?n viên th?i b?y gi?.Làm vi?c ? ?ây ???c m?t th?i gian thì anh cùng v?i nam di?n viên La Gia L??ng tr? v? H?ng Kông ?? tham gia ?óng phim.Sau này tài n?ng c?a anh m?i b?t ??u ???c m?i ng??i bi?t ??n t? khi ??o di?n Tr??ng Tri?t phát hi?n ra tài n?ng c?a anh nên ?ã ?? anh ?óng vai phong tr?n lãng t? trong nhi?u b? phim.
Phim Kh??ng ??i V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clannad After Story

198 view

25/25 Tập
Chain Chronicle: The Light Of Haecceitas Movie 1 (2017)

6 view

4/4 Tập
Sword Art Online Bd

81 view

25/25 Tập
Doukyuusei

36 view

Movie
Hitorijime My Hero

58 view

12/12 Tập
Reikenzan: Eichi E No Shikaku

15 view

2/12 Tập
Kakegurui

119 view

12/12 Tập
Date A Live Ii Bd

94 view

10/10 Tập
Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

141 view

12/12 Tập
Working!!

75 view

13/13 Tập
Omoide No Marnie

31 view

Movie
Aikatsu Stars

177 view

66/?? Tập