{Kim Thành V?

Kim Thành V?

Tên khai sinh: Kim Thành V?

Tên Khác: Aniki

Ngày sinh: 11.10.1973

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Kim Thành V? sinh ngày 11 tháng 10 n?m 1973.Là di?n viên, ca s? n?i ti?ng mang qu?c t?ch Nh?t B?n. Lúc ?i h?c anh may m?n ???c tham gia nh?ng show qu?ng cáo và t? ?ó anh c?ng chuy?n h??ng sang h?c ?i?n ?nh. T? khi m?i tham gia vào di?n xu?t anh ?ã th?c hi?n nh?ng vai hóc c?nh ?? bây gi? có th? tr? nên n?i ti?ng. N?m 1994 anh tham gia b? phim ??u tay ?ó là b??c ngo?c l?n trong ??i anh b?i tên tu?i c?a anh c?ng ???c kh?ng ??nh vì tài n?ng di?n xu?t c?a anh th?t s? ???c công nh?n. Ai c?ng bi?t V??ng Gia Tu? r?t khó tính nh?ng l?i ch?n Kim Thành V? m?t di?n viên tr? ?óng trong b? phim mà ông ?ã b? ra 3 n?m tâm huy?t. Nh?ng Kim Thành V? ?ã không làm ông th?t v?ng và không ?? khán gi? ph?i xôn xao anh m?t l?n n?a ch?ng t? k? n?ng di?n xu?t c?a mình và ??a anh lên m?t t?m cao m?i. T? n?m 1996 tr? ?i s? nghi?p c?a anh v??n lên nh? di?u g?p ph?i gió. Anh không nh?ng phát tri?n s? nghi?p ? H?ng Kông mà cò tham gia ?óng phim ? Nh?t B?n. M??i n?m trong ngh? Kim Thành V? ?ã ?i kh?p các qu?c gia anh không ph?i là di?n viên c?a b?t k? qu?c gia nào. Kim Thành V? ?ã v??t qua t?t c? m?i cung b?t trong s? nghi?p.........
Phim Kim Thành V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Working!! Ss3

116 view

13/13 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

46 view

13/13 Tập
Seto No Hanayome

52 view

26 Tập + 2 OVA
Akagami No Shirayukihime

104 view

12/12 Tập
Urara Meirochou

100 view

12/12 Tập
Oushitsu Kyoushi Haine

130 view

12/12 Tập
Chain Chronicle: Short Animation

33 view

8/8 OVA
B-project: Kodou Ambitious

96 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

59 view

12/12 Tập
Youjo Senki

61 view

12/12 Tập
Hajimete No Gal

140 view

10/10 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

63 view

Trailer ( Lina )