{Kim Thành V?

Kim Thành V?

Tên khai sinh: Kim Thành V?

Tên Khác: Aniki

Ngày sinh: 11.10.1973

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Kim Thành V? sinh ngày 11 tháng 10 n?m 1973.Là di?n viên, ca s? n?i ti?ng mang qu?c t?ch Nh?t B?n. Lúc ?i h?c anh may m?n ???c tham gia nh?ng show qu?ng cáo và t? ?ó anh c?ng chuy?n h??ng sang h?c ?i?n ?nh. T? khi m?i tham gia vào di?n xu?t anh ?ã th?c hi?n nh?ng vai hóc c?nh ?? bây gi? có th? tr? nên n?i ti?ng. N?m 1994 anh tham gia b? phim ??u tay ?ó là b??c ngo?c l?n trong ??i anh b?i tên tu?i c?a anh c?ng ???c kh?ng ??nh vì tài n?ng di?n xu?t c?a anh th?t s? ???c công nh?n. Ai c?ng bi?t V??ng Gia Tu? r?t khó tính nh?ng l?i ch?n Kim Thành V? m?t di?n viên tr? ?óng trong b? phim mà ông ?ã b? ra 3 n?m tâm huy?t. Nh?ng Kim Thành V? ?ã không làm ông th?t v?ng và không ?? khán gi? ph?i xôn xao anh m?t l?n n?a ch?ng t? k? n?ng di?n xu?t c?a mình và ??a anh lên m?t t?m cao m?i. T? n?m 1996 tr? ?i s? nghi?p c?a anh v??n lên nh? di?u g?p ph?i gió. Anh không nh?ng phát tri?n s? nghi?p ? H?ng Kông mà cò tham gia ?óng phim ? Nh?t B?n. M??i n?m trong ngh? Kim Thành V? ?ã ?i kh?p các qu?c gia anh không ph?i là di?n viên c?a b?t k? qu?c gia nào. Kim Thành V? ?ã v??t qua t?t c? m?i cung b?t trong s? nghi?p.........
Phim Kim Thành V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Butlers: Chitose Momotose Monogatari

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Yami Shibai 2nd Season

7 view

Full 13/13 Tập VietSub
Tay Đua Siêu Đẳng Phần 2

6 view

Full 24/24 Tập VietSub
Yami Shibai - Japanese Ghost Stories 5

13 view

Full 13/13 Tập VietSub
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

512 view

10/10 Tập + OVA
Keppeki Danshi! Aoyama-kun

521 view

12/12 Tập
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 2

10 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
To Love-ru Darkness 2nd - Season 4

630 view

14/14 Tập + OVA
Fate/Grand Order: Himuro no Tenchi - 7-nin no Saikyou Ijin-hen

12 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo Bd

746 view

10/10 Tập
Dragon Ball Gt

1149 view

64/64 Tập
Monster Strike The Animation

619 view

27/?? Tập