{La Chí T??ng

La Chí T??ng

Tên khai sinh: La Chí T??ng

Tên Khác: Show Luo

Ngày sinh: 30.7.1979

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.82m

Vai diễn đáng chú ý:

La Chí T??ng sinh ngày 30 tháng 7 n?m 1979 là ca s?, di?n viên và là ng??i d?n ch??ng trình n?i ti?ng c?a ?ài Loan.La Chí T??ng sinh ra trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng âm nh?c. Khi m?i 7 tu?i anh ?ã giành ???c gi?i b?c cu?c thi hát. La Chí T??ng là thành viên c?a nhóm nh?c T? ??i Thiên V??ng nh?ng ch? ho?t ??ng ???c m?t th?i gian thì gi?i tán. N?m 2003 La Chí T??ng Hát solo, anh hát ???c nhi?u th? lo?i khác nhau. Ngoài vi?c ?i hát anh còn tham gia ?óng r?t nhi?u phim và c?ng tham gia d?n ch??ng trình. S? nghi?p di?n ?nh c?a La Chí T??ng xuyên su?t nhi?u qu?c gia, anh có dòng máu ngh? thu?t t? nh? nên nh?ng vai di?n ít nhi?u không làm khó ???c anh, thông th??ng anh không c?n quá t?p trung vào vai di?n vì b?n thân anh r?t h?n nhiên, vui v? nên nh?ng vai anh nh?n r?t h?p. Th?i gian g?n ?ây La Chí T??ng ???c s? ?ng h? c?a r?t nhi?u fan hâm m?. M?i ?ây La Chí T??ng dính ph?i m?t scandal và anh c?m th?y r?t t? anh xu?t hi?n trên truy?n hình v?i gi?ng ?i?u r?t bu?n và ?au kh? ??n n?i anh ph?i b?t khóc. Nh?ng không vì v?y mà anh g?c ngã. Anh còn ph? phát tri?n s? nghi?p c?a mình ngày càng ?i lên không ph? lòng khán gi? ?ã dành cho anh. Bao nhiêu n?m trong ngh? không vì m?t lý do nh? nhoi mà anh l?i b? cu?c...

Phim La Chí T??ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

405 view

12/12 Tập + OVA
Nyanko Days

352 view

12/12 Tập
Jaku-chara Tomozaki-kun

171 view

02/?? Tập
Berserk 2016

234 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

142 view

Movie
Shingeki No Bahamut: Genesis

259 view

12/12 Tập
Toàn Chức Cao Thủ 2

106 view

12/12 Tập
OVERLORD

296 view

13/13 Tập
Rental Magica

545 view

24/24 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

336 view

12/12 Tập
Nisekoi Ova

305 view

4 OVA
Hinomaruzumou

959 view

24/24 Tập