{La Chí T??ng

La Chí T??ng

Tên khai sinh: La Chí T??ng

Tên Khác: Show Luo

Ngày sinh: 30.7.1979

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.82m

Vai diễn đáng chú ý:

La Chí T??ng sinh ngày 30 tháng 7 n?m 1979 là ca s?, di?n viên và là ng??i d?n ch??ng trình n?i ti?ng c?a ?ài Loan.La Chí T??ng sinh ra trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng âm nh?c. Khi m?i 7 tu?i anh ?ã giành ???c gi?i b?c cu?c thi hát. La Chí T??ng là thành viên c?a nhóm nh?c T? ??i Thiên V??ng nh?ng ch? ho?t ??ng ???c m?t th?i gian thì gi?i tán. N?m 2003 La Chí T??ng Hát solo, anh hát ???c nhi?u th? lo?i khác nhau. Ngoài vi?c ?i hát anh còn tham gia ?óng r?t nhi?u phim và c?ng tham gia d?n ch??ng trình. S? nghi?p di?n ?nh c?a La Chí T??ng xuyên su?t nhi?u qu?c gia, anh có dòng máu ngh? thu?t t? nh? nên nh?ng vai di?n ít nhi?u không làm khó ???c anh, thông th??ng anh không c?n quá t?p trung vào vai di?n vì b?n thân anh r?t h?n nhiên, vui v? nên nh?ng vai anh nh?n r?t h?p. Th?i gian g?n ?ây La Chí T??ng ???c s? ?ng h? c?a r?t nhi?u fan hâm m?. M?i ?ây La Chí T??ng dính ph?i m?t scandal và anh c?m th?y r?t t? anh xu?t hi?n trên truy?n hình v?i gi?ng ?i?u r?t bu?n và ?au kh? ??n n?i anh ph?i b?t khóc. Nh?ng không vì v?y mà anh g?c ngã. Anh còn ph? phát tri?n s? nghi?p c?a mình ngày càng ?i lên không ph? lòng khán gi? ?ã dành cho anh. Bao nhiêu n?m trong ngh? không vì m?t lý do nh? nhoi mà anh l?i b? cu?c...

Phim La Chí T??ng


Bạn Đã Xem Chưa ?

One Piece Film: Gold

56 view

Movie
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

57 view

12/12 Tập
Haiyore! Nyaruko-san Bd

157 view

12/12 Tập + OVA
Yama No Susume Ss1

29 view

12/12 Tập + Ova
Berserk

93 view

25/25 Tập
Sin: Nanatsu No Taizai

144 view

12/12 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

57 view

13/13 Tập
Uta No Prince Sama Legend Star

119 view

13/13 Tập
Super Lovers

61 view

10/10 Tập
Maji De Watashi Ni Koi Shinasai Bd

214 view

12/12 Tập
Koro-sensei Quest!

72 view

12/12 Tập
Rental Magica

109 view

24/24 Tập