{Lâm Chí D?nh

Lâm Chí D?nh

Tên khai sinh: Lâm Chí D?nh

Tên Khác: Jimmy Lin

Ngày sinh: 15.10.1974

Nơi sinh: ?ài B?c , ?ài Loan

Chiều cao: Ko có

Vai diễn đáng chú ý: "?oàn D?" trong Thiên long bát b?

N?m 1990, khi m?i 16 tu?i. Lâm Chí D?nh tham gia vào l?nh v?c gi?i trí. Ch? m?t n?m sau, anh ?ã tr? nên n?i ti?ng khi album ca nh?c ??u tiên ???c tung ra, "Not Every Long Song Have Sweet Memories". Tên tu?i c?a Lâm Chí D?nh b?t ??u ???c bi?t ??n r?ng rãi. V?i bi?t danh "Little Whirlwind - C?n L?c Nh?"[2], anh còn ???c m?nh danh là 1 trong 4 "Ti?u Thiên V??ng" ? ?ài Loan. Sau ?ó, anh ti?p t?c phát hành 13 albums riêng, chung, v?i nhi?u b?n ??c bi?t. Cùng v?i nh?ng ho?t ??ng trong âm nh?c. Lâm Chí D?nh còn tham gia ?óng nhi?u phim ?i?n ?nh l?n truy?n hình, anh còn làm ng??i ??i di?n cho nhi?u th??ng hi?u l?n. Trong kho?ng th?i gian ca hát, anh ?ã ?o?t ???c nhi?u gi?i th??ng l?n, nh? khác nhau.
N?m 1994, khi ?ang ? trên ??nh cao c?a s? nghi?p. Lâm Chí D?nh nh?n ???c yêu c?u ph?i nh?p ng?. Tháng 10 cùng n?m, anh nh?p ng? cùng v?i nhi?u thanh niên khác cùng tu?i. N?m 1996, sau 2 n?m v?ng bóng, Lâm Chí D?nh tr? l?i làng gi?i trí. M?t th?i gian sau, anh ?ã m? 1 công ty riêng cho mình l?y tên: "Jimmy Creative", ?ã phát hành 5 albums c?a anh v?i nhãn hi?u "Forward." Album ?áng chú ý nh?t là "Scarecrow - 1999). Sau album "Going For A Walk - 2000), Lâm Chí D?nh t?p trung vào l?nh v?c truy?n hình. T? n?m 2000 tr? ?i, anh không ti?p t?c phát hành album m?i nh?ng v?n th??ng xuyên góp m?t trong nhi?u ho?t ??ng âm nh?c. T?i Olympic b?c Kinh 2008, Lâm Chí D?nh là m?t trong nh?ng ngh? s? tham gia t?i Third "Beijing 2008".

Phim Lâm Chí D?nh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Karakuri Circus

389 view

36/36 Tập
HISONE TO MASO-TAN

30 view

Full 12/12 Tập VietSub
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 4

9 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Đấu Phá Thương Khung Phần 1

8 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Sakura Quest

294 view

25/25 Tập
Shoukoku No Altair

712 view

24/24
Nisekoi Ova

513 view

4 OVA
FAIRY TAIL OVA 4

220 view

1 Tập
OVERLORD MOVIE : FUSHISHA NO OU THE UNDEAD KING

183 view

Full
Yami Shibai

6 view

Full 13/13 Tập VietSub
Isshuukan Friends Specials

236 view

05/12 Tập
Marchen Madchen

676 view

12/12 Tập