{Lâm Phong

Lâm Phong

Tên khai sinh: Lâm Phong

Tên Khác: Lâm Phong

Ngày sinh: 8.12.1979

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Lâm Phong sinh ngày 8 tháng 12 n?m 1979 là di?n viên kiêm ca s? H?ng Kông. Anh là m?t trong nh?ng di?n viên t?t nghi?p khóa ?ào c?a TVB. N?m 2000 anh ?ã ??m nh?n vai chính ??u tiên và c?ng ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n. N?m 2002 nh?n ???c gi?i th??ng nam di?n viên chính xu?t s?c do TVB t? ch?c h?ng n?m. N?m 2003 Lâm Phong ?ã ??t gi?i Nam di?n viên ti?n b? nhanh nh?t. N?m 2008, Lâm Phong ?ã ??t gi?i Th? ?? Châu Á t?i Singapore. Anh b?t ??u tham gia s? nghi?p ca hát n?m 2007 và r?t nhi?u s? ?ng h? c?a khán gi? truy?n hình ???c coi  là thành công b??c ??u c?a s? nghi?p ca hát. Ti?p sau ?ó anh cho ra r?t nhi?u album, ??a và s? l??ng tiêu th? ??t ???c con s? r?t cao, càng ngày tên tu?i anh càng n?i ti?ng và có nh?ng b??c ti?n m?i xa h?n. lâm Phong lúc nào c?ng c? g?ng phát huy tài n?ng c?a b?n thân, anh không ? l?i buôn th?. Nh? s? c? g?ng ?ó n?m 2010 là n?m m?t l?n n?a ?ánh d?u tên tu?i c?a anh trong làng gi?i trí c? v? âm nh?c l?n ?i?n ?nh, Hi?n t?i Lâm Phong ???c bi?t ??n v?i bi?t danh ?i?n Nhãn Ti?u Thiên V??ng, ám ch? ?ôi m?t hút h?n luôn khi?n ng??i khác b? "?i?n gi?t" c?a anh.
Phim Lâm Phong


Bạn Đã Xem Chưa ?

Akagami No Shirayuki-hime Ss2

608 view

12/12 Tập
Shikioriori

36 view

HD VietSub
Trò Đùa Đáng Yêu (phần 2)

38 view

Full 12/12 Tập VietSub
FAIRY TAIL MOVIE 2: DRAGON CRY

259 view

Full Movie 2
Haikara-san Ga Tooru Movie 2: Hana No Tokyo Dai Roman

55 view

Movie
Bang Dream

606 view

12/25 Tập
Gabriel Dropout

716 view

12/12 Tập +2 OVA
Koi wa Ameagari no You ni

31 view

Full 12/12 Tập VietSub
Cửa Hàng Kẹo Ngọt (Phần 1)

74 view

Full 12/12 Tập VietSub
Haikara-san Ga Tooru Movie 1: Benio, Hana No 17-sai

53 view

Movie
Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

206 view

03/?? Tập
Hibike! Euphonium 2 Specials

431 view

4/7 Tập