{Lâm V?n Long

Lâm V?n Long

Tên khai sinh: Lâm V?n Long

Tên Khác: Frankie Lam

Ngày sinh: 19/12/1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 178cm

Vai diễn đáng chú ý: ???ng Tri?n B?ng, Lý B? Y, Kim Niên

Gi?i ?i?n ?nh Hong Kong cho r?ng s? d? Quách Kh? Doanh gi? chân ???c chàng ng??i yêu ??p trai và tài n?ng là "l?t m?m bu?c ch?t". Bên c?nh ?ó, cô là ng??i có ?nh h??ng r?t l?n ?? thay ??i tính nóng n?y và có ph?n c?c ?oan c?a anh.

Không ph?i là ng??i tr?ng hoa nh?ng Lâm V?n Long không th? ph? nh?n ???c s? ?ào hoa c?a mình. Có nhi?u l?i ??n anh có quan h? v?i Lê T?, D??ng Cung Nh?… Tuy nhiên n?m 1995, b? phim Cu?c tình v?n d?m ?ã làm cho tình c?m c?a anh h??ng t?i Quách Kh? Doanh và hai ng??i bên nhau nh? hình v?i bóng. Cô luôn giúp ng??i yêu nhìn nh?n v?n ?? sáng su?t và bình t?nh. Gi? ?ây, chàng di?n viên này ?ã hoàn toàn ??i khác: ch?ng ch?c h?n, ?i?m t?nh h?n và bi?t l?ng nghe ng??i khác.

Chàng di?n viên tài t? này tr?ng nh?t ? ng??i yêu chính là cách b?o v? tình yêu c?a h? trong m?i tình hu?ng. Khi ???c h?i v? anh, cô luôn ?áp l?i m?t cách ch?c ch?n: "Lâm V?n Long là ng??i tr?ng ngh?a, chung tình…". Khi g?p nh?ng khúc m?c gi?a hai ng??i, cô luôn áp d?ng ph??ng pháp v? nhà "?óng c?a b?o nhau". Yêu nhau ?ã 6 n?m và ch?a chính th?c bàn t?i chuy?n hôn nhân nh?ng v?i h?, s? kéo dài th?i gian yêu không ??ng ngh?a v?i s? phai nh?t.

Lâm V?n Long là ng??i không thích ch?i b?i xa hoa. Anh nói: "Tôi r?t ph?n ??i chuy?n r??u chè. Tôi ?i h?p ?êm và sàn nh?y không quá 10 l?n, trong ?ó có 5 l?n d? l? khai tr??ng nhà hàng c?a b?n bè".

Phim Lâm V?n Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Action Heroine Cheer Fruits

121 view

12/12 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

84 view

12/12 Tập
Chain Chronicle: Short Animation

86 view

8/8 OVA
Dance With Devils

287 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

207 view

25/25 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

118 view

12/12 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata Bd

108 view

12/12 tập + Special
Masamune-kun No Revenge

221 view

12/12 Tập
Princess Principal

248 view

12/12
Kemono Friends

223 view

12/12 Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

229 view

12/12 Tập
High School Star Musical Ss2

184 view

8/?? Tập