{Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

Tên khai sinh: Leonardo DiCaprio

Tên Khác: Leonardo DiCaprio

Ngày sinh: 11.11.1971

Nơi sinh: Los Angeles, California

Chiều cao: 1.84m

Vai diễn đáng chú ý: Jack trong phim Titanic, Cobb trong phim Inception, Romeo trong Romeo anh Juliet

Leonardo DiCaprio là m?t nam di?n viên ?i?n ?nh ??y tài n?ng nh? l?i di?n xu?t và nét ?i?n trai c?a ?i?n ?nh Hollywood. Anh sinh ngày 11 tháng 11 n?m 1971 t?i LA thu?c California. Leonardo DiCaprio ???c sinh ra b?i ng??i cha mang 2 dòng máu c?a Ý và ??c, còn m? c?a anh là m?t ng??i g?c Nga.C? gia ?ình c?a Leonardo cùng sang M? ??nh c? t?i thành ph? LA.Anh t?ng có m?t tu?i th? không hoàn h?o khi l?n lên ch? có m?, cha anh ?ã ly d? vào lúc anh v?a ???c m?t tu?i ??u ??i, anh s?ng cùng m? cho t?i tr??ng thành.T? n?m 2001 ??n n?m 2005, ngoài công vi?c ?óng phim ra, anh còn xu?t hi?n nh? m?t ng??i m?u nh? vào v? b? ngoài c?a mình.Sau khi anh ?óng b? phim Titanic, tên tu?i anh n?i lên nh? m?t hi?n t??ng mà khán gi? hay nh?c ??n anh v?i tên g?i là Leomania.
Phim Leonardo DiCaprio


Bạn Đã Xem Chưa ?

Bloodivores

39 view

12/12 Tập
One Room Third Season

1 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

85 view

12/12 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

32 view

22/22 Tập
Saiyuuki Reload Blast

60 view

12/12 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

33 view

13/13 Tập
Aikatsu Stars

176 view

66/?? Tập
Kuzu No Honkai

88 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X

207 view

12/12 Tập
Nobunaga No Shinobi

52 view

26/26 Tập
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

48 view

12/12 Tập
Ushio To Tora Ss1

97 view

26/26 Tập