{L??ng Tri?u V?

L??ng Tri?u V?

Tên khai sinh: L??ng Tri?u V?

Tên Khác: Tony Leung

Ngày sinh: 27.6.1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Th?ch Phá Thiên trong Hi?p Khách Hành, Ti?u Ng? Nhi trong Song Hùng K? Hi?p, Tr??ng Vô K? trong ? Thiên ?? Long Ký

L??ng Tri?u V? là m?t di?n viên ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng Kông,anh sinh ngày 27 tháng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kông.L??ng Tri?u V? sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình nghèo l?i g?p ph?i hoàn c?nh b?t h?nh khi gia ?ình không êm ?m,sau ?ó cha m? anh ?ã ra tòa ly d? v?i nhau,vì cu?c s?ng c? c?c mà Tri?u V? ph?i b? con ???ng h?c v?n lúc anh m?i 15 tu?i và rong ru?i tìm vi?c làm nuôi s?ng b?n thân b?ng b?t c? công vi?c gì mà anh có th? làm ???c.Sau ?ó cu?c ??i c?a anh thay ??i k? t? khi anh gia nh?p vào hãng phim TVB sau m?t khóa ?ào t?o tr? thành di?n viên do vua hài Châu Tinh Trì gi?i thi?u.Vào n?m 1984,tên tu?i c?a anh b?t ??u ???c công chúng bi?t ??n qua b? phim L?c ??nh Ký do TVB phát hành.Sau ?ó s? nghi?p c?a L??ng Tri?u V? lên nh? di?u g?p gió khi anh liên ti?p thành công r?c r? ? nh?ng b? phim ti?p theo nh? ? Thiên ?? Long Ký, Hi?p Khách Hành và Song Hùng K? Hi?p.V?i nh?ng thành công r?c r?,anh ?ã ghi tên mình vào danh sách 5 di?n viên xu?t s?c nh?t TVB lúc này là L??ng Tri?u V?, Hu?nh Nh?t Hoa, L?u ??c Hoa, Miêu Ki?u V? và Thang Ch?n Nghi?p.Sau khi g?t hái ???c m?t s? thành công thì L??ng Tri?u V? quy?t ??nh r?i b? phim truy?n hình và chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh.Lúc này vì m?i b??c chân vào l?nh v?c phim ?i?n ?nh nên anh không ???c thành công cho l?m,và nh?ng vai di?n c?a anh không m?y ?n t??ng,nh?ng d?n d?n L??ng Tri?u V? kh?ng ??nh tài n?ng c?a mình và g?t hái thành công liên ti?p t? nh?ng b? phim ?i?n ?nh mà anh tham gia,t? th? lo?i hành ??ng hài h??c cho t?i phim tình c?m,anh ??u hoàn thành r?t t?t vai di?n c?a mình.
Phim L??ng Tri?u V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fights Break Sphere

114 view

7/?? Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

342 view

25/25 Tập
Koe No Katachi

465 view

Movie
Zoku Owarimonogatari

388 view

6/6 Tập
Nagi No Asukara

314 view

26/26 Tập
Berserk 2016

235 view

12/12 Tập
Fairy Tail Ova 3

354 view

1 Tập
Renai Boukun

474 view

12/12 Tập
Re:creators

294 view

22/22 Tập
Non Non Biyori Ss1

588 view

12 Tập + OVA
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo Bd

527 view

10/10 Tập
Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records

394 view

12/12 Tập