{L??ng Tri?u V?

L??ng Tri?u V?

Tên khai sinh: L??ng Tri?u V?

Tên Khác: Tony Leung

Ngày sinh: 27.6.1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Th?ch Phá Thiên trong Hi?p Khách Hành, Ti?u Ng? Nhi trong Song Hùng K? Hi?p, Tr??ng Vô K? trong ? Thiên ?? Long Ký

L??ng Tri?u V? là m?t di?n viên ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng Kông,anh sinh ngày 27 tháng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kông.L??ng Tri?u V? sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình nghèo l?i g?p ph?i hoàn c?nh b?t h?nh khi gia ?ình không êm ?m,sau ?ó cha m? anh ?ã ra tòa ly d? v?i nhau,vì cu?c s?ng c? c?c mà Tri?u V? ph?i b? con ???ng h?c v?n lúc anh m?i 15 tu?i và rong ru?i tìm vi?c làm nuôi s?ng b?n thân b?ng b?t c? công vi?c gì mà anh có th? làm ???c.Sau ?ó cu?c ??i c?a anh thay ??i k? t? khi anh gia nh?p vào hãng phim TVB sau m?t khóa ?ào t?o tr? thành di?n viên do vua hài Châu Tinh Trì gi?i thi?u.Vào n?m 1984,tên tu?i c?a anh b?t ??u ???c công chúng bi?t ??n qua b? phim L?c ??nh Ký do TVB phát hành.Sau ?ó s? nghi?p c?a L??ng Tri?u V? lên nh? di?u g?p gió khi anh liên ti?p thành công r?c r? ? nh?ng b? phim ti?p theo nh? ? Thiên ?? Long Ký, Hi?p Khách Hành và Song Hùng K? Hi?p.V?i nh?ng thành công r?c r?,anh ?ã ghi tên mình vào danh sách 5 di?n viên xu?t s?c nh?t TVB lúc này là L??ng Tri?u V?, Hu?nh Nh?t Hoa, L?u ??c Hoa, Miêu Ki?u V? và Thang Ch?n Nghi?p.Sau khi g?t hái ???c m?t s? thành công thì L??ng Tri?u V? quy?t ??nh r?i b? phim truy?n hình và chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh.Lúc này vì m?i b??c chân vào l?nh v?c phim ?i?n ?nh nên anh không ???c thành công cho l?m,và nh?ng vai di?n c?a anh không m?y ?n t??ng,nh?ng d?n d?n L??ng Tri?u V? kh?ng ??nh tài n?ng c?a mình và g?t hái thành công liên ti?p t? nh?ng b? phim ?i?n ?nh mà anh tham gia,t? th? lo?i hành ??ng hài h??c cho t?i phim tình c?m,anh ??u hoàn thành r?t t?t vai di?n c?a mình.
Phim L??ng Tri?u V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Non Non Biyori Repeat

86 view

12 Tập + OVA
Henkei Shoujo

37 view

3/?? Tập
Tokimeki Memorial: Only Love

141 view

25/25 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

85 view

12/12 Tập
Quan Zhi Gao Shou

45 view

12/12 Tập
Gintama 2017

43 view

12/12 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

19 view

12/12 Tập + OVA
Koi To Uso

93 view

12/12 Tập + ED
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

11 view

12/12 Tập
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

39 view

12/12 Tập
Fukumenkei Noise

22 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

79 view

13/13 Tập