{L??ng Tri?u V?

L??ng Tri?u V?

Tên khai sinh: L??ng Tri?u V?

Tên Khác: Tony Leung

Ngày sinh: 27.6.1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Th?ch Phá Thiên trong Hi?p Khách Hành, Ti?u Ng? Nhi trong Song Hùng K? Hi?p, Tr??ng Vô K? trong ? Thiên ?? Long Ký

L??ng Tri?u V? là m?t di?n viên ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng Kông,anh sinh ngày 27 tháng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kông.L??ng Tri?u V? sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình nghèo l?i g?p ph?i hoàn c?nh b?t h?nh khi gia ?ình không êm ?m,sau ?ó cha m? anh ?ã ra tòa ly d? v?i nhau,vì cu?c s?ng c? c?c mà Tri?u V? ph?i b? con ???ng h?c v?n lúc anh m?i 15 tu?i và rong ru?i tìm vi?c làm nuôi s?ng b?n thân b?ng b?t c? công vi?c gì mà anh có th? làm ???c.Sau ?ó cu?c ??i c?a anh thay ??i k? t? khi anh gia nh?p vào hãng phim TVB sau m?t khóa ?ào t?o tr? thành di?n viên do vua hài Châu Tinh Trì gi?i thi?u.Vào n?m 1984,tên tu?i c?a anh b?t ??u ???c công chúng bi?t ??n qua b? phim L?c ??nh Ký do TVB phát hành.Sau ?ó s? nghi?p c?a L??ng Tri?u V? lên nh? di?u g?p gió khi anh liên ti?p thành công r?c r? ? nh?ng b? phim ti?p theo nh? ? Thiên ?? Long Ký, Hi?p Khách Hành và Song Hùng K? Hi?p.V?i nh?ng thành công r?c r?,anh ?ã ghi tên mình vào danh sách 5 di?n viên xu?t s?c nh?t TVB lúc này là L??ng Tri?u V?, Hu?nh Nh?t Hoa, L?u ??c Hoa, Miêu Ki?u V? và Thang Ch?n Nghi?p.Sau khi g?t hái ???c m?t s? thành công thì L??ng Tri?u V? quy?t ??nh r?i b? phim truy?n hình và chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh.Lúc này vì m?i b??c chân vào l?nh v?c phim ?i?n ?nh nên anh không ???c thành công cho l?m,và nh?ng vai di?n c?a anh không m?y ?n t??ng,nh?ng d?n d?n L??ng Tri?u V? kh?ng ??nh tài n?ng c?a mình và g?t hái thành công liên ti?p t? nh?ng b? phim ?i?n ?nh mà anh tham gia,t? th? lo?i hành ??ng hài h??c cho t?i phim tình c?m,anh ??u hoàn thành r?t t?t vai di?n c?a mình.
Phim L??ng Tri?u V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kemono Friends

103 view

12/12 Tập
Tây Hành Kỷ

91 view

38/38 Tập
Idolish7 Vibrato

33 view

8/8 Tập
Gakuen Babysitters

24 view

2018
Deadman Wonderland

73 view

12/12 Tập + OVA
Tenshi No 3p!

187 view

12/12 Tập
Kakegurui

161 view

12/12 Tập
Seto No Hanayome

53 view

26 Tập + 2 OVA
Gotoubun No Hanayome

28 view

12/12 Tập
Rewrite

133 view

13/13 Tập
Toaru Majutsu No Index Movie: Endymion No Kiseki

34 view

Full
Bloodivores

83 view

12/12 Tập