{L??ng Tri?u V?

L??ng Tri?u V?

Tên khai sinh: L??ng Tri?u V?

Tên Khác: Tony Leung

Ngày sinh: 27.6.1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Th?ch Phá Thiên trong Hi?p Khách Hành, Ti?u Ng? Nhi trong Song Hùng K? Hi?p, Tr??ng Vô K? trong ? Thiên ?? Long Ký

L??ng Tri?u V? là m?t di?n viên ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng Kông,anh sinh ngày 27 tháng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kông.L??ng Tri?u V? sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình nghèo l?i g?p ph?i hoàn c?nh b?t h?nh khi gia ?ình không êm ?m,sau ?ó cha m? anh ?ã ra tòa ly d? v?i nhau,vì cu?c s?ng c? c?c mà Tri?u V? ph?i b? con ???ng h?c v?n lúc anh m?i 15 tu?i và rong ru?i tìm vi?c làm nuôi s?ng b?n thân b?ng b?t c? công vi?c gì mà anh có th? làm ???c.Sau ?ó cu?c ??i c?a anh thay ??i k? t? khi anh gia nh?p vào hãng phim TVB sau m?t khóa ?ào t?o tr? thành di?n viên do vua hài Châu Tinh Trì gi?i thi?u.Vào n?m 1984,tên tu?i c?a anh b?t ??u ???c công chúng bi?t ??n qua b? phim L?c ??nh Ký do TVB phát hành.Sau ?ó s? nghi?p c?a L??ng Tri?u V? lên nh? di?u g?p gió khi anh liên ti?p thành công r?c r? ? nh?ng b? phim ti?p theo nh? ? Thiên ?? Long Ký, Hi?p Khách Hành và Song Hùng K? Hi?p.V?i nh?ng thành công r?c r?,anh ?ã ghi tên mình vào danh sách 5 di?n viên xu?t s?c nh?t TVB lúc này là L??ng Tri?u V?, Hu?nh Nh?t Hoa, L?u ??c Hoa, Miêu Ki?u V? và Thang Ch?n Nghi?p.Sau khi g?t hái ???c m?t s? thành công thì L??ng Tri?u V? quy?t ??nh r?i b? phim truy?n hình và chuy?n sang ?óng phim ?i?n ?nh.Lúc này vì m?i b??c chân vào l?nh v?c phim ?i?n ?nh nên anh không ???c thành công cho l?m,và nh?ng vai di?n c?a anh không m?y ?n t??ng,nh?ng d?n d?n L??ng Tri?u V? kh?ng ??nh tài n?ng c?a mình và g?t hái thành công liên ti?p t? nh?ng b? phim ?i?n ?nh mà anh tham gia,t? th? lo?i hành ??ng hài h??c cho t?i phim tình c?m,anh ??u hoàn thành r?t t?t vai di?n c?a mình.
Phim L??ng Tri?u V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hayate No Gotoku Ss2

1383 view

25/25 Tập
Hayate No Gotoku! Ova

136 view

03/03 Tập
Golden Kamuy 2nd Season

28 view

Full 12/12 Tập VietSub
Gochuumon wa Usagi desu ka??: Dear My Sister

32 view

HD VietSub
Linh Khế 2

36 view

12/12
Fairy Tail Ova 3

714 view

1 Tập
Atom: The Beginning

433 view

12/12 Tập
Thất Hình Đại Tội: Đại Náo Thiên Cung

40 view

HD VietSub
Bị Đuổi Khỏi Tổ Đội Anh Hùng Vì Không Phải Là Người Đồng Đội Chân Chính, Tôi Quyết Định Lui Về Vùng Biên Cương Để Sống Nhàn Nhã

3 view

Tập 9 VietSub
Schoolgirl Strikers: Animation Channel

329 view

4/13 Tập
Đấu Phá Thương Khung 2D Phần 4

50 view

Tập 8 VietSub
Planet With

50 view

12/12