{L?u Tùng Nhân

L?u Tùng Nhân

Tên khai sinh: L?u Tùng Nhân

Tên Khác: Damian Lau

Ngày sinh: 14.10.1949

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

L?u Tùng Nhân Sinh ngày 14 tháng 10 n?m 1949 t?i H?ng Kông. S? nghi?p c?a nam di?n viên này ?ã tr?i qua 4 th?p k? h?ng th?nh. N?m ông 22 tu?i ?ã tham gia khó hu?n luy?n di?n viên và sau ?ó tham gia ?óng phim sau ?ó sang M? tham gia khóa h?c di?n xu?t ?? có thêm kinh nghi?m. Sau khi h?c xong ông tr? v? ti?p t?c tham gia ?óng phim m?c dù ông ???c m?i làm ??o di?n nh?ng ông v?n luôn mu?n làm t?t vai trò di?n xu?t c?a mình. L?u Tùng Nhân tham gia nhi?u phim c?a TVB nh?ng ông không thích ?úng yên m?t ch? trong su?t nghi?p di?n c?a ông, ông nh?y qua l?i ?óng cho r?t nhi?u hãng phim. Ông gia nh?p TVB n?m 1976 nh?ng ông quan ni?m TVB ch? là m?t ng??i b?n thân là ??i tác ch? không ph?i là mái nhà. ? th?p niên 70 L?u Tùng Nhân tham gia ?óng trong phim L?c Ti?u Ph?ng và ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. 1979 TT và Ngô V? Sâm h?p tác làm b? phim Hào Hi?p, t? ?ó b?t ??u v?a ?óng phim truy?n hình v?a ?óng phim ?i?n ?nh, có 1 d?o TT t?p trung tinh th?n ?? ?óng phim ?i?n ?nh. ??n n?i lúc ?óng phim Lo?n Th? Anh Hùng Lo?n Th? Tình , do trong lúc châm c?u tr? c?m m?o khi ch?n ngo?i c?nh gây lây nhi?m phát b?nh viêm gan, ko th? không ngh? d??ng b?nh. Tên tu?i s? nghi?p ngày càng ?i lên ông l?y ???c c?m tình c?a r?t nhi?u khán gi?. L?u Tùng Nhân là m?t di?n viên di?n r?t nh?p vai v?i nhi?u vai di?n khác nhau a chua bao gi? d?m chân t?i ch? luôn luôn thay ??i trong t?ng vai di?n. Ông không nh?ng là ng??i có tài mà còn khiêm t?n ông ch?a bao gi? th?a nh?n mình là ng??i có kh? n?ng di?n xu?t th?n nh?p hóa. S? nghi?p c?a ông ngày càng phát tri?n không ch? ? H?ng Kông mà còn trên c? th? gi?i. Hi?n nay ông v?n còn tham gia ?óng phim trong khi nh?ng di?n viên trong l?a ?ã ng?ng nghi?p di?n c?a mình. Ông là ng??i r?t l?c quan luôn h??ng các b?n di?n tr? ph?i luôn l?c quan, luôn quan sát và h?c h?i nh?ng kinh nghi?p c?a ngh? vì h? là ng??i m?i vào ngh? không trách kh?i sai l?m trong di?n xu?t...
Phim L?u Tùng Nhân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

161 view

26/26 Tập
Dragon Ball Kai (remake)

596 view

97/97 Tập
Hand Shakers

101 view

12/12 Tập
Seikaisuru Kado

124 view

12/12 Tập
Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai! Ss1

258 view

12/12 Tập
kyoukai No Rinne Ss3

109 view

13/?? Tập
Boku No Hero Academia

109 view

13/13 Tập
Devil May Cry

35 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Live Action

32 view

Movie
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

78 view

12/12 Tập
Ballroom E Youkoso

128 view

24/24 Tập
Kyoukai No Rinne 2nd Season

103 view

25/25 Tập