{L?u Tùng Nhân

L?u Tùng Nhân

Tên khai sinh: L?u Tùng Nhân

Tên Khác: Damian Lau

Ngày sinh: 14.10.1949

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

L?u Tùng Nhân Sinh ngày 14 tháng 10 n?m 1949 t?i H?ng Kông. S? nghi?p c?a nam di?n viên này ?ã tr?i qua 4 th?p k? h?ng th?nh. N?m ông 22 tu?i ?ã tham gia khó hu?n luy?n di?n viên và sau ?ó tham gia ?óng phim sau ?ó sang M? tham gia khóa h?c di?n xu?t ?? có thêm kinh nghi?m. Sau khi h?c xong ông tr? v? ti?p t?c tham gia ?óng phim m?c dù ông ???c m?i làm ??o di?n nh?ng ông v?n luôn mu?n làm t?t vai trò di?n xu?t c?a mình. L?u Tùng Nhân tham gia nhi?u phim c?a TVB nh?ng ông không thích ?úng yên m?t ch? trong su?t nghi?p di?n c?a ông, ông nh?y qua l?i ?óng cho r?t nhi?u hãng phim. Ông gia nh?p TVB n?m 1976 nh?ng ông quan ni?m TVB ch? là m?t ng??i b?n thân là ??i tác ch? không ph?i là mái nhà. ? th?p niên 70 L?u Tùng Nhân tham gia ?óng trong phim L?c Ti?u Ph?ng và ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. 1979 TT và Ngô V? Sâm h?p tác làm b? phim Hào Hi?p, t? ?ó b?t ??u v?a ?óng phim truy?n hình v?a ?óng phim ?i?n ?nh, có 1 d?o TT t?p trung tinh th?n ?? ?óng phim ?i?n ?nh. ??n n?i lúc ?óng phim Lo?n Th? Anh Hùng Lo?n Th? Tình , do trong lúc châm c?u tr? c?m m?o khi ch?n ngo?i c?nh gây lây nhi?m phát b?nh viêm gan, ko th? không ngh? d??ng b?nh. Tên tu?i s? nghi?p ngày càng ?i lên ông l?y ???c c?m tình c?a r?t nhi?u khán gi?. L?u Tùng Nhân là m?t di?n viên di?n r?t nh?p vai v?i nhi?u vai di?n khác nhau a chua bao gi? d?m chân t?i ch? luôn luôn thay ??i trong t?ng vai di?n. Ông không nh?ng là ng??i có tài mà còn khiêm t?n ông ch?a bao gi? th?a nh?n mình là ng??i có kh? n?ng di?n xu?t th?n nh?p hóa. S? nghi?p c?a ông ngày càng phát tri?n không ch? ? H?ng Kông mà còn trên c? th? gi?i. Hi?n nay ông v?n còn tham gia ?óng phim trong khi nh?ng di?n viên trong l?a ?ã ng?ng nghi?p di?n c?a mình. Ông là ng??i r?t l?c quan luôn h??ng các b?n di?n tr? ph?i luôn l?c quan, luôn quan sát và h?c h?i nh?ng kinh nghi?p c?a ngh? vì h? là ng??i m?i vào ngh? không trách kh?i sai l?m trong di?n xu?t...
Phim L?u Tùng Nhân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Alice To Zouroku

553 view

12/12 Tập
Otome Wa Boku Ni Koishiteru - Tình Yêu Thời Con Gái

11 view

Full 12/12 Tập VietSub
Fate/stay night: Unlimited Blade Works

7 view

Full 12/12 Tập VietSub
Enmusubi No Youko-chan

686 view

1/24 Tập
Super Lovers

315 view

10/10 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

3241 view

1 Tập
Nhất Nhân Chi Hạ Phần 3

7 view

Full 8/8 Tập VietSub + Thuyết Minh
Hayate No Gotoku! Ova

86 view

03/03 Tập
Gin No Guardian

280 view

12/12 Tập
Kamen Rider Zi-o

951 view

Shichisei no Subaru

63 view

Full 12/12 Tập VietSub
Jikan No Shihaisha

494 view

13/13 Tập