{L?u Tùng Nhân

L?u Tùng Nhân

Tên khai sinh: L?u Tùng Nhân

Tên Khác: Damian Lau

Ngày sinh: 14.10.1949

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

L?u Tùng Nhân Sinh ngày 14 tháng 10 n?m 1949 t?i H?ng Kông. S? nghi?p c?a nam di?n viên này ?ã tr?i qua 4 th?p k? h?ng th?nh. N?m ông 22 tu?i ?ã tham gia khó hu?n luy?n di?n viên và sau ?ó tham gia ?óng phim sau ?ó sang M? tham gia khóa h?c di?n xu?t ?? có thêm kinh nghi?m. Sau khi h?c xong ông tr? v? ti?p t?c tham gia ?óng phim m?c dù ông ???c m?i làm ??o di?n nh?ng ông v?n luôn mu?n làm t?t vai trò di?n xu?t c?a mình. L?u Tùng Nhân tham gia nhi?u phim c?a TVB nh?ng ông không thích ?úng yên m?t ch? trong su?t nghi?p di?n c?a ông, ông nh?y qua l?i ?óng cho r?t nhi?u hãng phim. Ông gia nh?p TVB n?m 1976 nh?ng ông quan ni?m TVB ch? là m?t ng??i b?n thân là ??i tác ch? không ph?i là mái nhà. ? th?p niên 70 L?u Tùng Nhân tham gia ?óng trong phim L?c Ti?u Ph?ng và ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. 1979 TT và Ngô V? Sâm h?p tác làm b? phim Hào Hi?p, t? ?ó b?t ??u v?a ?óng phim truy?n hình v?a ?óng phim ?i?n ?nh, có 1 d?o TT t?p trung tinh th?n ?? ?óng phim ?i?n ?nh. ??n n?i lúc ?óng phim Lo?n Th? Anh Hùng Lo?n Th? Tình , do trong lúc châm c?u tr? c?m m?o khi ch?n ngo?i c?nh gây lây nhi?m phát b?nh viêm gan, ko th? không ngh? d??ng b?nh. Tên tu?i s? nghi?p ngày càng ?i lên ông l?y ???c c?m tình c?a r?t nhi?u khán gi?. L?u Tùng Nhân là m?t di?n viên di?n r?t nh?p vai v?i nhi?u vai di?n khác nhau a chua bao gi? d?m chân t?i ch? luôn luôn thay ??i trong t?ng vai di?n. Ông không nh?ng là ng??i có tài mà còn khiêm t?n ông ch?a bao gi? th?a nh?n mình là ng??i có kh? n?ng di?n xu?t th?n nh?p hóa. S? nghi?p c?a ông ngày càng phát tri?n không ch? ? H?ng Kông mà còn trên c? th? gi?i. Hi?n nay ông v?n còn tham gia ?óng phim trong khi nh?ng di?n viên trong l?a ?ã ng?ng nghi?p di?n c?a mình. Ông là ng??i r?t l?c quan luôn h??ng các b?n di?n tr? ph?i luôn l?c quan, luôn quan sát và h?c h?i nh?ng kinh nghi?p c?a ngh? vì h? là ng??i m?i vào ngh? không trách kh?i sai l?m trong di?n xu?t...
Phim L?u Tùng Nhân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Danshi Koukousei No Nichijou

231 view

12/12 Tập
Reikenzan: Eichi E No Shikaku

81 view

2/12 Tập
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E

377 view

12/12 Tập
Hinomaruzumou

623 view

24/24 Tập
FAIRY TAIL MOVIE 2: DRAGON CRY

70 view

Full Movie 2
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

46 view

Full
Jikan No Shihaisha

256 view

13/13 Tập
Gin No Guardian

166 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

89 view

13/13 Tập
Enmusubi No Youko-chan

365 view

1/24 Tập
Nyanko Days

156 view

12/12 Tập
Toàn Chức Cao Thủ 2

71 view

12/12 Tập