{L?u Tuy?t Hoa

L?u Tuy?t Hoa

Tên khai sinh: L?u Tuy?t Hoa

Tên Khác: L?u Tuy?t Hoa

Ngày sinh: 12.11.1959

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.60m

Vai diễn đáng chú ý: Lý M?ng Trúc trong phim M?t Tr?i ?? và các vai di?n trong các b? phim Nh? s??ng nh? khói, Xóm v?ng, H?i âu phi x?, Sáu gi?c m?ng, Ng??i v? câm, Ba ?óa hoa, Dòng sông li bi?t…

L?u Tuy?t Hoa là m?t n? di?n viên c?a ?i?n ?nh Trung Hoa, cô sinh ngày 12 tháng 11 n?m 1959 t?i th? ?ô B?c Kinh c?a Trung Qu?c.Sau ?ó cô cùng cha m? s?ng t?i thành ph? S?n ?ông cùng v?i 1 ng??i anh trai và ba ng??i ch? gái ru?t.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a cô b?t ??u r? lúc cô m?i 17 tu?i, khi ?ó cô tham gia vào hàng ng? di?n viên c?a công ty ?i?n ?nh Tr??ng Thành, làm vi?c ???c 4 n?m thì cô chuy?n sang ??u quân cho công ty ?i?n ?nh Thi?u Th? và cùng h?p tác trong các b? phim nh? K? ám sát, Tâm Hoa và sau ?ó là b? phim Ti?u Ng?o Giang H?.Vào n?m cô 26 tu?i thì cô may m?n quen bi?t v?i m?t v? ??o di?n tên là L?u L?p L?p và ???c nhà v?n Qu?nh Dao giao phó cho vai di?n trong b? phim M?t Tr?i ??. Sau s? thành công c?a b? phim M?t Tr?i ?? thì s? thành công l?i n?i ti?p trong các b? phim nh? Xóm V?ng, H?i Âu Phi X? và Dòng Sông Ly Bi?t.Nh?ng b? phim truy?n hình trên ?ã làm n?c lòng khán gi? xem truy?n hình b?ng hình ?nh m?t ng??i con gái gian truân c?c kh?, nh?ng chuy?n tình ??y éo le.Trong su?t cu?c ??i ngh? thu?t c?a mình, cô ch?a bao gi? xem mình là m?t ngôi sao , mà ch? là h?t mình cho vai di?n mà mình ??m nh?n.
Phim L?u Tuy?t Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Naruto Shippuuden

1554 view

500/500 Tập
Working!! Ss4

72 view

13/13 Tập
Dance With Devils

54 view

12/12 Tập
Ao Haru Ride - Live Action

5 view

Full
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

290 view

12/12 Tập
Dragon Ball Super

280 view

99/?? Tập
Tokimeki Memorial: Only Love

141 view

25/25 Tập
Akagami No Shirayukihime

81 view

12/12 Tập
Action Heroine Cheer Fruits

54 view

12/12 Tập
Elsword: El Lady

43 view

12/12 Tập
Chain Chronicle: Short Animation

10 view

8/8 OVA
Hand Shakers

78 view

12/12 Tập