{L?u Tuy?t Hoa

L?u Tuy?t Hoa

Tên khai sinh: L?u Tuy?t Hoa

Tên Khác: L?u Tuy?t Hoa

Ngày sinh: 12.11.1959

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.60m

Vai diễn đáng chú ý: Lý M?ng Trúc trong phim M?t Tr?i ?? và các vai di?n trong các b? phim Nh? s??ng nh? khói, Xóm v?ng, H?i âu phi x?, Sáu gi?c m?ng, Ng??i v? câm, Ba ?óa hoa, Dòng sông li bi?t…

L?u Tuy?t Hoa là m?t n? di?n viên c?a ?i?n ?nh Trung Hoa, cô sinh ngày 12 tháng 11 n?m 1959 t?i th? ?ô B?c Kinh c?a Trung Qu?c.Sau ?ó cô cùng cha m? s?ng t?i thành ph? S?n ?ông cùng v?i 1 ng??i anh trai và ba ng??i ch? gái ru?t.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a cô b?t ??u r? lúc cô m?i 17 tu?i, khi ?ó cô tham gia vào hàng ng? di?n viên c?a công ty ?i?n ?nh Tr??ng Thành, làm vi?c ???c 4 n?m thì cô chuy?n sang ??u quân cho công ty ?i?n ?nh Thi?u Th? và cùng h?p tác trong các b? phim nh? K? ám sát, Tâm Hoa và sau ?ó là b? phim Ti?u Ng?o Giang H?.Vào n?m cô 26 tu?i thì cô may m?n quen bi?t v?i m?t v? ??o di?n tên là L?u L?p L?p và ???c nhà v?n Qu?nh Dao giao phó cho vai di?n trong b? phim M?t Tr?i ??. Sau s? thành công c?a b? phim M?t Tr?i ?? thì s? thành công l?i n?i ti?p trong các b? phim nh? Xóm V?ng, H?i Âu Phi X? và Dòng Sông Ly Bi?t.Nh?ng b? phim truy?n hình trên ?ã làm n?c lòng khán gi? xem truy?n hình b?ng hình ?nh m?t ng??i con gái gian truân c?c kh?, nh?ng chuy?n tình ??y éo le.Trong su?t cu?c ??i ngh? thu?t c?a mình, cô ch?a bao gi? xem mình là m?t ngôi sao , mà ch? là h?t mình cho vai di?n mà mình ??m nh?n.
Phim L?u Tuy?t Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ansatsu Kyoushitsu Ss2

303 view

25/25 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

111 view

1 Tập
Kamen Rider Zi-o

757 view

OVERLORD MOVIE 2: SHIKKOKU NO EIYUU

111 view

Full
One Room

316 view

12/12 Tập
One Room 2nd Season Special

107 view

1 Tập
Makeruna!! Aku No Gundan!

315 view

12/12 Tập
Dragon Ball Z - Movies

404 view

9/9 Tập
Yama No Susume Ss2

337 view

24/24 Tập + Ova
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

901 view

26/?? Tập
Rental Magica

545 view

24/24 Tập
Koi To Uso

264 view

12/12 Tập + ED