{L?u ??c Hoa

L?u ??c Hoa

Tên khai sinh: L?u ??c Hoa

Tên Khác: Andy Lau

Ngày sinh: 27.9.1961

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vai diễn đáng chú ý: A ??i trong phim Running on Karma, c?nh sát Minh trong phim Vô Gian ??o, D??ng Quá trong phim Th?n ?iêu ??i Hi?p

L?u ??c Hoa sinh ngày 27 tháng 9 n?m 1961 t?i H?ng Kông, tên th?t c?a anh là L?u Phúc Vinh.L?u ??c Hoa là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng, ??ng th?i anh c?ng là m?t ng??i ca s? r?t tài n?ng và ???c công chúng r?t ái m?.L?u ??c Hoa có th? nói là m?t di?n viên n?i ti?ng nh?t và thành công nh?t v? m?t th??ng hi?u và qu?ng bá c?a n?n ?i?n ?nh H?ng Kông. L?u ??c Hoa b?t ??u nh?ng b??c ??u tiên vào con ???ng di?n viên b?ng nh?ng vai di?n trong nh?ng b? phim truy?n hình c?a TVB s?n xu?t,và anh nh?n vai di?n nam chính ??u tiên trong s? nghi?p c?a mình trong b? phim S?n Di?u Hâu c?a TVB, nh? ?ó mà công chúng d?n d?n bi?t ??n L?u ??c Hoa.Và L?u ??c Hoa ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?nh m? trong s? nghi?p c?a mình b?ng vai di?n D??ng Quá trong phim Th?n ?iêu ??i Hi?p cùng v?i nhân v?t n? la Tr?n Ng?c iên trong vai Ti?u Long N?,phim ???c phát hành vào n?m 1983.B? phim ?ã ??a L?u ??c Hoa lên t?m ngôi sao ?i?n ?nh và c?p ?ôi ?n ý này ?ã ?o?t danh hi?u là c?p ?ôi ?n ý và xu?t s?c nh?t trong vòng 20 n?m tr? l?i.Sau ?ó L?u ??c Hoa ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim khác và sau ?ó nh?ng n? l?c c?a anh c?ng ???c ??n ?áp b?ng danh hi?u Ng? H? T??ng,anh là m?t trong 5 nam di?n viên xu?t s?c nh?t c?a ?i?n ?nh H?ng Kông.Sau ?ó L?u ??c Hoa không còn ti?p t?c tham gia ?óng phim truy?n hình n?a mà anh chuy?n sang phim ?i?n ?nh,anh có th? hòa nh?p vào t?t c? các th? lo?i nhân v?t nh? nam chính,ph?n di?n,xã h?i ?en và hài h??c kh? kh?o...Sau ?ó b? phim Th?n Bài ra m?t khán gi?,L?u ??c Hoa ?ã có s? thành công trong b? phim này cùng v?i Châu Nhu?n Phát và V??ng T? Hi?n.Sau ?ó L?u ??c Hoa tham gia b? phim Vô Gian ??o ???c phát hành vào n?m 2004,v?i s? th? hi?n xu?t s?c trong vai m?t c?nh sát,anh giành cho mình gi?i th??ng Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t. L?u ??c Hoa còn ?? l?i m?t vai di?n trong phim Thiên Nh??c H?u Tinh n?m 1990,?ây là m?t b? phim thành công r?c r? và ???c xem là m?t b? phim kinh ?i?n c?a th? lo?i xã h?i ?en H?ng Kông.
Nh?ng n? l?c,nh?ng thành công c?a anh ?ã ?em v? cho anh danh hi?u di?n viên có s?c hút l?n nh?t v?i khán gi? xem phim,giúp cho các hãng phim thu v? 1.7 t? ?ô la H?ng Kông x?p trên ng??i ??ng th? 2 là Châu TInh Trì và ngôi sao võ thu?t Thành Long.
Ngoài cu?c ??i ?i?n ?nh,L?u ??c Hoa còn là m?t ca s? ???c r?t nhi?u ng??i hâm m? và c?ng g?t hái ???c r?t nhi?u thành công ,anh ?ã ?u?c x?p vào hàng ng? t? ??i thiên v??ng c?a nên âm nh?c H?ng Kông.Nh?ng n? l?c,nh?ng c? g?ng và tài n?ng c?a L?u ??c Hoa x?ng ?áng ???c xem là bi?u t??ng n?n ?i?n ?nh H?ng Kông.
Phim L?u ??c Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Monster Strike The Animation

432 view

27/?? Tập
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

267 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ova

145 view

1/1 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

162 view

13/13 Tập
One Piece Film: Gold

110 view

Movie
Kemono Friends

318 view

12/12 Tập
Yuru Yuri Ss2

263 view

12/12 Tập
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

900 view

26/?? Tập
Gintama 2017

422 view

12/12 Tập
7 Viên Ngọc Rồng

2272 view

153/153 Tập
To Love-ru Darkness 2nd - Season 4

281 view

14/14 Tập + OVA
Hibike! Euphonium 2 Specials

254 view

4/7 Tập