{L?u ??c Hoa

L?u ??c Hoa

Tên khai sinh: L?u ??c Hoa

Tên Khác: Andy Lau

Ngày sinh: 27.9.1961

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vai diễn đáng chú ý: A ??i trong phim Running on Karma, c?nh sát Minh trong phim Vô Gian ??o, D??ng Quá trong phim Th?n ?iêu ??i Hi?p

L?u ??c Hoa sinh ngày 27 tháng 9 n?m 1961 t?i H?ng Kông, tên th?t c?a anh là L?u Phúc Vinh.L?u ??c Hoa là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng, ??ng th?i anh c?ng là m?t ng??i ca s? r?t tài n?ng và ???c công chúng r?t ái m?.L?u ??c Hoa có th? nói là m?t di?n viên n?i ti?ng nh?t và thành công nh?t v? m?t th??ng hi?u và qu?ng bá c?a n?n ?i?n ?nh H?ng Kông. L?u ??c Hoa b?t ??u nh?ng b??c ??u tiên vào con ???ng di?n viên b?ng nh?ng vai di?n trong nh?ng b? phim truy?n hình c?a TVB s?n xu?t,và anh nh?n vai di?n nam chính ??u tiên trong s? nghi?p c?a mình trong b? phim S?n Di?u Hâu c?a TVB, nh? ?ó mà công chúng d?n d?n bi?t ??n L?u ??c Hoa.Và L?u ??c Hoa ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?nh m? trong s? nghi?p c?a mình b?ng vai di?n D??ng Quá trong phim Th?n ?iêu ??i Hi?p cùng v?i nhân v?t n? la Tr?n Ng?c iên trong vai Ti?u Long N?,phim ???c phát hành vào n?m 1983.B? phim ?ã ??a L?u ??c Hoa lên t?m ngôi sao ?i?n ?nh và c?p ?ôi ?n ý này ?ã ?o?t danh hi?u là c?p ?ôi ?n ý và xu?t s?c nh?t trong vòng 20 n?m tr? l?i.Sau ?ó L?u ??c Hoa ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim khác và sau ?ó nh?ng n? l?c c?a anh c?ng ???c ??n ?áp b?ng danh hi?u Ng? H? T??ng,anh là m?t trong 5 nam di?n viên xu?t s?c nh?t c?a ?i?n ?nh H?ng Kông.Sau ?ó L?u ??c Hoa không còn ti?p t?c tham gia ?óng phim truy?n hình n?a mà anh chuy?n sang phim ?i?n ?nh,anh có th? hòa nh?p vào t?t c? các th? lo?i nhân v?t nh? nam chính,ph?n di?n,xã h?i ?en và hài h??c kh? kh?o...Sau ?ó b? phim Th?n Bài ra m?t khán gi?,L?u ??c Hoa ?ã có s? thành công trong b? phim này cùng v?i Châu Nhu?n Phát và V??ng T? Hi?n.Sau ?ó L?u ??c Hoa tham gia b? phim Vô Gian ??o ???c phát hành vào n?m 2004,v?i s? th? hi?n xu?t s?c trong vai m?t c?nh sát,anh giành cho mình gi?i th??ng Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t. L?u ??c Hoa còn ?? l?i m?t vai di?n trong phim Thiên Nh??c H?u Tinh n?m 1990,?ây là m?t b? phim thành công r?c r? và ???c xem là m?t b? phim kinh ?i?n c?a th? lo?i xã h?i ?en H?ng Kông.
Nh?ng n? l?c,nh?ng thành công c?a anh ?ã ?em v? cho anh danh hi?u di?n viên có s?c hút l?n nh?t v?i khán gi? xem phim,giúp cho các hãng phim thu v? 1.7 t? ?ô la H?ng Kông x?p trên ng??i ??ng th? 2 là Châu TInh Trì và ngôi sao võ thu?t Thành Long.
Ngoài cu?c ??i ?i?n ?nh,L?u ??c Hoa còn là m?t ca s? ???c r?t nhi?u ng??i hâm m? và c?ng g?t hái ???c r?t nhi?u thành công ,anh ?ã ?u?c x?p vào hàng ng? t? ??i thiên v??ng c?a nên âm nh?c H?ng Kông.Nh?ng n? l?c,nh?ng c? g?ng và tài n?ng c?a L?u ??c Hoa x?ng ?áng ???c xem là bi?u t??ng n?n ?i?n ?nh H?ng Kông.
Phim L?u ??c Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Vua Bếp Soma Phần 6

40 view

Full 13/13 Tập VietSub
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

36 view

Full 12/12 Tập VietSub
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

1734 view

25/25 Tập
Sword Art Online Movie: Ordinal Scale

180 view

Movie
Dragon Ball Gt

1894 view

64/64 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

398 view

13/13 Tập
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Seiran 3

36 view

Tập 1 VietSub
Little Witch Academia: Mahoujikake No Parade

141 view

1 Tập
Karakuri Circus

902 view

36/36 Tập
Vua Bếp Soma Phần 1

61 view

Full 24/24 Tập VietSub
Non Non Biyori Movie: Vacation

217 view

Full
High School Dxd New

38 view

Full 12/12 Tập VietSub