{L?u ??c Hoa

L?u ??c Hoa

Tên khai sinh: L?u ??c Hoa

Tên Khác: Andy Lau

Ngày sinh: 27.9.1961

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vai diễn đáng chú ý: A ??i trong phim Running on Karma, c?nh sát Minh trong phim Vô Gian ??o, D??ng Quá trong phim Th?n ?iêu ??i Hi?p

L?u ??c Hoa sinh ngày 27 tháng 9 n?m 1961 t?i H?ng Kông, tên th?t c?a anh là L?u Phúc Vinh.L?u ??c Hoa là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng, ??ng th?i anh c?ng là m?t ng??i ca s? r?t tài n?ng và ???c công chúng r?t ái m?.L?u ??c Hoa có th? nói là m?t di?n viên n?i ti?ng nh?t và thành công nh?t v? m?t th??ng hi?u và qu?ng bá c?a n?n ?i?n ?nh H?ng Kông. L?u ??c Hoa b?t ??u nh?ng b??c ??u tiên vào con ???ng di?n viên b?ng nh?ng vai di?n trong nh?ng b? phim truy?n hình c?a TVB s?n xu?t,và anh nh?n vai di?n nam chính ??u tiên trong s? nghi?p c?a mình trong b? phim S?n Di?u Hâu c?a TVB, nh? ?ó mà công chúng d?n d?n bi?t ??n L?u ??c Hoa.Và L?u ??c Hoa ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?nh m? trong s? nghi?p c?a mình b?ng vai di?n D??ng Quá trong phim Th?n ?iêu ??i Hi?p cùng v?i nhân v?t n? la Tr?n Ng?c iên trong vai Ti?u Long N?,phim ???c phát hành vào n?m 1983.B? phim ?ã ??a L?u ??c Hoa lên t?m ngôi sao ?i?n ?nh và c?p ?ôi ?n ý này ?ã ?o?t danh hi?u là c?p ?ôi ?n ý và xu?t s?c nh?t trong vòng 20 n?m tr? l?i.Sau ?ó L?u ??c Hoa ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim khác và sau ?ó nh?ng n? l?c c?a anh c?ng ???c ??n ?áp b?ng danh hi?u Ng? H? T??ng,anh là m?t trong 5 nam di?n viên xu?t s?c nh?t c?a ?i?n ?nh H?ng Kông.Sau ?ó L?u ??c Hoa không còn ti?p t?c tham gia ?óng phim truy?n hình n?a mà anh chuy?n sang phim ?i?n ?nh,anh có th? hòa nh?p vào t?t c? các th? lo?i nhân v?t nh? nam chính,ph?n di?n,xã h?i ?en và hài h??c kh? kh?o...Sau ?ó b? phim Th?n Bài ra m?t khán gi?,L?u ??c Hoa ?ã có s? thành công trong b? phim này cùng v?i Châu Nhu?n Phát và V??ng T? Hi?n.Sau ?ó L?u ??c Hoa tham gia b? phim Vô Gian ??o ???c phát hành vào n?m 2004,v?i s? th? hi?n xu?t s?c trong vai m?t c?nh sát,anh giành cho mình gi?i th??ng Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t. L?u ??c Hoa còn ?? l?i m?t vai di?n trong phim Thiên Nh??c H?u Tinh n?m 1990,?ây là m?t b? phim thành công r?c r? và ???c xem là m?t b? phim kinh ?i?n c?a th? lo?i xã h?i ?en H?ng Kông.
Nh?ng n? l?c,nh?ng thành công c?a anh ?ã ?em v? cho anh danh hi?u di?n viên có s?c hút l?n nh?t v?i khán gi? xem phim,giúp cho các hãng phim thu v? 1.7 t? ?ô la H?ng Kông x?p trên ng??i ??ng th? 2 là Châu TInh Trì và ngôi sao võ thu?t Thành Long.
Ngoài cu?c ??i ?i?n ?nh,L?u ??c Hoa còn là m?t ca s? ???c r?t nhi?u ng??i hâm m? và c?ng g?t hái ???c r?t nhi?u thành công ,anh ?ã ?u?c x?p vào hàng ng? t? ??i thiên v??ng c?a nên âm nh?c H?ng Kông.Nh?ng n? l?c,nh?ng c? g?ng và tài n?ng c?a L?u ??c Hoa x?ng ?áng ???c xem là bi?u t??ng n?n ?i?n ?nh H?ng Kông.
Phim L?u ??c Hoa


Bạn Đã Xem Chưa ?

Yuru Yuri Ss3

70 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ova

57 view

1/1 Tập
Toaru Majutsu No Index Movie: Endymion No Kiseki

34 view

Full
Uta No Prince Sama Ss2

90 view

13/13 Tập
Nyanko Days

92 view

12/12 Tập
Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

132 view

12/12 Tập
Ushio To Tora 2nd Season

57 view

13/13 Tập
Tenshi No 3p!

187 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X

242 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! 2

151 view

10/10 Tập + OVA
Yuru Yuri Nachuyachumi!

21 view

Full
Fukumenkei Noise

102 view

12/12 Tập