{Matthew Steven Schulze

Matthew Steven Schulze

Tên khai sinh: Matthew Steven Schulze

Tên Khác:

Ngày sinh: 3.7.1972

Nơi sinh: St. Louis, Missouri, United States

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Vince trong phim Fast Five

Schulze ?ã t?ng ra m?t l?n c?a ông vào n?m 1998 c?a b? phim hành ??ng Blade, nh? nhân v?t nh?n. Ông c?ng là trong m?t t?p phim c?a Charmed, có tiêu ?? "Gi?c m? phù th?y", trong ?ó ông ?ã ?i vào gi?c m? c?a ph? n? và gi?t h?. Trong n?m 1999, Schulze ?ã ???c ?úc trong m?t vai trò hàng ??u trong b? phim m?t trí nh? Woody Keith. B? phim ti?p theo c?a ông là Boys hài dành cho tu?i và tr? em, n?i ông ?ã có m?t vai trò nh? nh? Paul. N?m 2001, ông ?óng vai chính trong Thiên th?n ?i xu?ng. Cùng n?m này ông c?ng xu?t hi?n trong The Fast and the Furious. Schulze tr? l?i trong Blade II ch?i Bloodpack ma cà r?ng sát th? Chupa, và trong Schulze n?m cùng ???c ch?n vào vai nhân v?t ph?n di?n khác trong The Transporter. N?m 2004, anh xu?t hi?n trong Mô-men xo?n. K? t? ?ó anh ?ã xu?t hi?n trong các b? phim nh? Trái tim là d?i trá h?n m?i v?t, B?y xác ??p, và cu?i cùng di chuy?n. Anh c?ng xu?t hi?n trong m?t t?p c?a CSI: Miami và Law & Order: Special Victims Unit. Anh xu?t hi?n trong hai b? phim n?m 2007: Flock và ông Brooks. Trong n?m 2008, Schulze ?ã vi?t, ??o di?n, và ?óng vai chính trong lo?t phim web Các thâu tóm (t?p 1). B? phim ???c quay vào v? trí ? Paris, Pháp, và ???c quay hoàn toàn trong ??nh ngh?a cao. Schulze sao ??i di?n Tom Sizemore nh? Lucien, m?t tên tr?m ?? trang s?c qu?c t?. Ông tr? l?i cho ph?n th? n?m c?a The Fast and the Furious nh??ng quy?n th??ng m?i, Fast Five, reprising vai trò c?a mình nh? là Vince.

Phim Matthew Steven Schulze


Bạn Đã Xem Chưa ?

Shinreigari: Ghost Hound

698 view

22/22 Tập
Date A Live Ii Bd

322 view

10/10 Tập
To Be Hero

598 view

12/12 Tập
Full Metal Panic! SS1

10 view

Full 24/24 Tập VietSub
Rewrite

404 view

13/13 Tập
Nhất Nhân Chi Hạ (Phần 4)

7 view

Trailer
Urara Meirochou

402 view

12/12 Tập
Grancrest Senki

8 view

Full 24/24 Tập VietSub
Darling in the FranXX

11 view

Full 24/24 Tập VietSub
Bạn Gái 3D (Phần 1)

8 view

Full 12/12 Tập VietSub
Em Gái Tôi Là Ma Vương OVA3

17 view

Full 2/2 Tập VietSub
Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Phần 1

9 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh