{Matthew Steven Schulze

Matthew Steven Schulze

Tên khai sinh: Matthew Steven Schulze

Tên Khác:

Ngày sinh: 3.7.1972

Nơi sinh: St. Louis, Missouri, United States

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Vince trong phim Fast Five

Schulze ?ã t?ng ra m?t l?n c?a ông vào n?m 1998 c?a b? phim hành ??ng Blade, nh? nhân v?t nh?n. Ông c?ng là trong m?t t?p phim c?a Charmed, có tiêu ?? "Gi?c m? phù th?y", trong ?ó ông ?ã ?i vào gi?c m? c?a ph? n? và gi?t h?. Trong n?m 1999, Schulze ?ã ???c ?úc trong m?t vai trò hàng ??u trong b? phim m?t trí nh? Woody Keith. B? phim ti?p theo c?a ông là Boys hài dành cho tu?i và tr? em, n?i ông ?ã có m?t vai trò nh? nh? Paul. N?m 2001, ông ?óng vai chính trong Thiên th?n ?i xu?ng. Cùng n?m này ông c?ng xu?t hi?n trong The Fast and the Furious. Schulze tr? l?i trong Blade II ch?i Bloodpack ma cà r?ng sát th? Chupa, và trong Schulze n?m cùng ???c ch?n vào vai nhân v?t ph?n di?n khác trong The Transporter. N?m 2004, anh xu?t hi?n trong Mô-men xo?n. K? t? ?ó anh ?ã xu?t hi?n trong các b? phim nh? Trái tim là d?i trá h?n m?i v?t, B?y xác ??p, và cu?i cùng di chuy?n. Anh c?ng xu?t hi?n trong m?t t?p c?a CSI: Miami và Law & Order: Special Victims Unit. Anh xu?t hi?n trong hai b? phim n?m 2007: Flock và ông Brooks. Trong n?m 2008, Schulze ?ã vi?t, ??o di?n, và ?óng vai chính trong lo?t phim web Các thâu tóm (t?p 1). B? phim ???c quay vào v? trí ? Paris, Pháp, và ???c quay hoàn toàn trong ??nh ngh?a cao. Schulze sao ??i di?n Tom Sizemore nh? Lucien, m?t tên tr?m ?? trang s?c qu?c t?. Ông tr? l?i cho ph?n th? n?m c?a The Fast and the Furious nh??ng quy?n th??ng m?i, Fast Five, reprising vai trò c?a mình nh? là Vince.

Phim Matthew Steven Schulze


Bạn Đã Xem Chưa ?

Schoolgirl Strikers: Animation Channel

95 view

4/13 Tập
Knight's & Magic

217 view

13/13 Tập
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

169 view

12/12 Tập
Super Lovers

133 view

10/10 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

126 view

12/12 Tập
Date A Live Ii Bd

194 view

10/10 Tập
Relife: Kanketsu-hen

91 view

4/4 Tập
Netsuzou Trap

339 view

12/12 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

191 view

12/12 Tập
Working!! Ss2

246 view

13/13 Tập
Toward The Terra

473 view

24/24 Tập
Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

51 view

03/?? Tập