{Michael Caine

Michael Caine

Tên khai sinh: Michael Caine

Tên Khác: Maurice Joseph Micklewhite

Ngày sinh: 14.3.1933

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Michael Caine là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i Anh. Ông sinh ngày 14 tháng 3 n?m 1933. N?m 16 tu?i ông ?ã b? h?c và tham gia vào quân ??i Anh và ???c chuy?n sang chi?n tr??ng Tri?u Tiên. Khi chi?n tranh k?t thúc ông b?t ??u cu?c s?ng trên sân kh?u k?ch m?t cách âm th?m l?ng l? không ti?ng tâm, tr?i qua nh?ng ngày tháng lao ??ng mi?t mài v?i s? chuy?n h??ng sang ?i?n ?nh. Michael Caine ?ã xu?t hi?n trong h?n 100 b? phim và là m?t trong hai di?n viên ???c ?? c? cho gi?i Oscar cho nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t và nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t  trong t?t c? các th?p niên k? t? th?p niên 60. Michael Caine là m?t di?n viên r?t can ??m, ông dám th? thách ? t?t c? các vai di?n. Ông luôn tìm ???c ni?m vui và t? hào trong công vi?c c?a mình. ?ó là m?t ng??i r?t tinh t? trong di?n xu?t. Su?t 34 n?m di?n xu?t ông tham gia r?t nhi?u phim và là ni?m t? hào c?a ?i?n ?nh Anh. khán gi? lúc nào c?ng ?ng h? và tin t??ng vào kh? n?ng di?n xu?t c?a ông. Và gi? ?ây ông l?ng l? t? gi? ?i?n ?nh nh?ng c?ng không th?t s? g?i là t? gi? b?i ông nói n?u có ai ??a cho ông m?t k?ch b?n hay ông v?n ti?p t?c tham gia còn bây gi? thì không ai có k?ch b?n hay cho ông nên ông mu?n ???c ngh? ng?i và làm ?i?u mà ông mong mu?n

Phim Michael Caine


Bạn Đã Xem Chưa ?

Thiếu Niên Ca Hành

500 view

26/26 Tập
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

191 view

04/?? Tập
Jojos Bizarre Adventure: Stardust Crusaders

1099 view

48 Tập SS3
Makeruna!! Aku No Gundan!

447 view

12/12 Tập
Spiritpact

908 view

22/?? Tập
Tay Đua Siêu Đẳng Phần 1

10 view

Full 38/38 Tập VietSub
Non Non Biyori Repeat

671 view

12 Tập + OVA
Hinomaruzumou

1206 view

24/24 Tập
OVERLORD SPECIALS

327 view

09/?? Tập
Granblue Fantasy The Animation

327 view

13/13 Tập
Seiren

555 view

12/12 Tập
Fate/stay night: Unlimited Blade Works

7 view

Full 12/12 Tập VietSub