{Michael Caine

Michael Caine

Tên khai sinh: Michael Caine

Tên Khác: Maurice Joseph Micklewhite

Ngày sinh: 14.3.1933

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Michael Caine là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i Anh. Ông sinh ngày 14 tháng 3 n?m 1933. N?m 16 tu?i ông ?ã b? h?c và tham gia vào quân ??i Anh và ???c chuy?n sang chi?n tr??ng Tri?u Tiên. Khi chi?n tranh k?t thúc ông b?t ??u cu?c s?ng trên sân kh?u k?ch m?t cách âm th?m l?ng l? không ti?ng tâm, tr?i qua nh?ng ngày tháng lao ??ng mi?t mài v?i s? chuy?n h??ng sang ?i?n ?nh. Michael Caine ?ã xu?t hi?n trong h?n 100 b? phim và là m?t trong hai di?n viên ???c ?? c? cho gi?i Oscar cho nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t và nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t  trong t?t c? các th?p niên k? t? th?p niên 60. Michael Caine là m?t di?n viên r?t can ??m, ông dám th? thách ? t?t c? các vai di?n. Ông luôn tìm ???c ni?m vui và t? hào trong công vi?c c?a mình. ?ó là m?t ng??i r?t tinh t? trong di?n xu?t. Su?t 34 n?m di?n xu?t ông tham gia r?t nhi?u phim và là ni?m t? hào c?a ?i?n ?nh Anh. khán gi? lúc nào c?ng ?ng h? và tin t??ng vào kh? n?ng di?n xu?t c?a ông. Và gi? ?ây ông l?ng l? t? gi? ?i?n ?nh nh?ng c?ng không th?t s? g?i là t? gi? b?i ông nói n?u có ai ??a cho ông m?t k?ch b?n hay ông v?n ti?p t?c tham gia còn bây gi? thì không ai có k?ch b?n hay cho ông nên ông mu?n ???c ngh? ng?i và làm ?i?u mà ông mong mu?n

Phim Michael Caine


Bạn Đã Xem Chưa ?

Saenai Heroine No Sodatekata

55 view

12/12 Tập
Koe No Katachi

346 view

Movie
Sakamoto Desu Ga?

113 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

134 view

25/25 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

443 view

1 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

17 view

Full
Sword Art Online Movie: Ordinal Scale

56 view

Movie
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

29 view

04/?? Tập
Fights Break Sphere

53 view

7/?? Tập
Action Heroine Cheer Fruits

73 view

12/12 Tập
Non Non Biyori Repeat

134 view

12 Tập + OVA
One Room 2nd Season Special

41 view

1 Tập