{Miêu Ki?u V?

Miêu Ki?u V?

Tên khai sinh: Miêu Ki?u V?

Tên Khác: Michael Miu

Ngày sinh: 18.6.1958

Nơi sinh: Tri?t Giang

Chiều cao: 1.81m

Vai diễn đáng chú ý: D??ng T? Lang trong phim D??ng Gia T??ng, Mad trong phim Hình C?nh, vai ??ch Thanh trong phim ??ch Thanh

Miêu Ki?u V? là m?t di?n viên ?i?n ?nh H?ng Kông, anh sinh ngày 18 tháng 6 n?m 1958 t?i Tri?t Giang thu?c Trung Qu?c.Miêu Ki?u V? xu?t thân t? m?t gia ?ình nghèo khó, sau khi anh h?c xong h?t c?p ba thì anh ngh? h?c và ?i h?c ngh? th? m?c ?? ki?m s?ng,nh?ng không h?c ???c bao lâu thì anh không th? nào ch?u n?i tính tình c?a ng??i th?y d?y mình, và c?ng ?úng lúc ?ó thì hãng phim truy?n hình TVB ?ang t? ch?c m?t s? ki?n thi tuy?n làm di?n viên cho hãng phim này, và thí sinh ???c ch?n s? ???c ?ào t?o bài b?n ?? làm di?n viên cho hãng,và Miêu Ki?u V? ?ã n?m trong 13 thí sinh ???c ch?n sau khi v??t qua r?t nhi?u thí sinh khác, và cùng v?i Hu?nh Nh?t Hoa chính th?c làm di?n viên cho hãng phim truy?n hình này.Th?i gian 5 n?m t? n?m 1981 ??n n?m 1986, Miêu Ki?u V? ?ã cho m?i ng??i th?y ???c tài n?ng di?n xu?t c?a mình qua các vai di?n trong các b? phim truy?n hình c?a TVB,và t? ?ó anh cùng v?i Hu?nh Nh?t Hoa, Thang Ch?n Nghi?p, L?u ??c Hoa và L??ng Tri?u V? r?t ???c m?i ng??i yêu thích và ??t cho danh hi?u Ng? H? T??ng.Sau này khi ?ang còn r?t n?i ti?ng thì Miêu Ki?u V? l?i chuy?n sang công vi?c kinh doanh và làm qu?ng cáo ch? không còn tham gia các b? phim nh? tr??c ?ây,và th?i gian sau này, anh l?i quy?t ??nh tr? l?i ?óng phim l?n n?a vì nh?ng ?am mê c?a mình.Miêu Ki?u V? gi? ?ây không còn tr? trung nh? tr??c , c?ng gi?ng nh? Hu?nh Nh?t Hoa, anh v?n còn r?t phong ?? m?i khi xu?t hi?n trong nh?ng b? phim, v?n làm cho khán gi? thích thú b?ng cách di?n xu?t r?t ??t c?a mình.
Phim Miêu Ki?u V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Nyanko Days

37 view

12/12 Tập
Busou Shoujo Machiavellism

88 view

12/12 Tập
Sword Art Online Bd

80 view

25/25 Tập
Nobunaga No Shinobi

52 view

26/26 Tập
Fate/apocrypha

130 view

25/25 Tập
Netsuzou Trap

98 view

12/12 Tập
Koe No Katachi

309 view

Movie
Aikatsu Stars

176 view

66/?? Tập
Ani Ni Tsukeru Kusuri Wa Nai!

23 view

12/12 Tập
Haikyuu!!

70 view

25/25 Tập
Working!! Ss4

72 view

13/13 Tập
To Love-ru Darkness 2nd Bd - Season 4

43 view

14/14 tập + OVA