{Minh ??o

Minh ??o

Tên khai sinh: Minh ??o

Tên Khác: Lâm Tri?u Ch??ng

Ngày sinh: 26-02-1980

Nơi sinh: Taiwan

Chiều cao: 1.80 cm

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng t? ?ch

Minh ??o kh?i nghi?p v?i t? cách m?t ng??i m?u. Sau ?ó, anh tham gia ch? trì m?t ch??ng trình v?n hóa giáo d?c n?i ti?ng tên "Vua m?o hi?m" (The King of Adventure). Minh ??o tham gia di?n xu?t trong nhi?u MV ca nh?c và sau ?ó tham gia phim Áo c??i. Nh?ng b? phim thành công nh?t c?a Minh ??o là Hoàng t? ?ch. Minh ??o c?ng là thành viên c?a nhòm nh?c nam 183Club, nhóm ?ã phát hành album nh?c phim Hoàng t? ?ch và album M?t chi?c dù.
Anh ?ã t?ng b? li?t hai chân sau m?t c?n s?t … ?i và ??ng ch? nh? vào chân s?t và nh? anh cõng … Nhà nghèo ! Vì mu?n ch?a tr? cho ??a con út trong nhà nên ba m? anh ?ã m??n n? tính ???c 5 tri?u ??i t? .. Vì nhà g?n khu ch? , Gia ?ình buôn bán cá khô . Vì không mu?n ba m? c?c kh? nh? v?y !!Anh c? g?ng t?p ?i b?ng n?n và chân s?t !!! Cu?i cuòng quy?t tâm c?ng thành anh ?i l?i bình th??ng ( Cho ??n bây gi? … ít ai bi?t r?ng anh chàng cao 1m80 này ?ã t?ng li?t c? ) sau khi ?i l?i ???c ! <> Anh và anh trai xin m? cho ra ch? bán cùng m? … M? ??ng ý cho hai anh em ra bán nh?ng ph?i có gi? h?c hành ?àng hoàn !!! Ko cho con l? là quên lãng vi?c h?c . - ??n n?m anh 20 , anh quy?t ??nh m?t b??c lên mây . Anh xin vào công ty Jungiery Star , Công vi?c ??u tiên c?a anh là Mc … ch? trì ti?t m?c Vua M?o Hi?m , ” Anh ???c ?i kh?p châu l?c , M?i châu l?c anh ??n 12 ??t n??c , Và anh ?ã ??n VN … Sau khi hoàn thành c?ng vi?c này , anh kí h?p ??ng phim Áo C??i , nh?ng không ph?i vai DV chính , nh?ng anh ?ã c? g?ng h?t s?c cho khán gi? xem ?ài có lòng tin n?i anh … R?i anh ???c ch?n vào vai nam chính trong phim Hoàng T? Bi?n Thành ?ch . T? ?ó tên tu?i anh n?i lên và ???c m?i ng??i bi?t ??n ….. T? t? , nh?ng vai di?n nam chính anh ?êu hoàn thành và r?t ???c m?i ng??i yêu thix .
Phim Minh ??o


Bạn Đã Xem Chưa ?

Date A Live Ii Bd

470 view

10/10 Tập
Elsword: El Lady

570 view

12/12 Tập
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Detonation

156 view

Full
K: Seven Stories Movie 2: Side: Blue - Tenrou No Gotoku

58 view

Movie
Bách Luyện Bá Vương

262 view

Full 12/12 Tập VietSub
Aikatsu Stars

2225 view

66/?? Tập
Another

785 view

13/13 Tập
Citrus

35 view

Full 12/12 Tập VietSub
High School Star Musical Ss2

574 view

8/?? Tập
Cuộc Chiến Chén Thánh (Phần 3)

38 view

Full 10/10 Tập VietSub
Little Witch Academia 2017

817 view

25/25 Tập
Thợ Săn Quỷ

38 view

Full 12/12 Tập VietSub