{Morgan Freeman

Morgan Freeman

Tên khai sinh: Morgan Freeman

Tên Khác: Morgan Freeman

Ngày sinh: 1.6.1937

Nơi sinh: M?

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Morgan Freeman sinh ngày 1 tháng 6 n?m 1937 là m?t nam di?n viên, ??o di?n và ng??i vi?t l?i tho?i. Morgan Freeman là m?t di?n viên ???c ?a chu?ng nh?t Hollywood. Tr??c khi Morgan Freeman theo h?c khóa di?n xu?t ông ?ã có 5 n?m ph?c v? trong không quân. Kh?i ??u s? nghi?p ? ??u th?p niên 70, trong 40 n?m s? nghi?p c?a mình ông ?ã tham gia ?óng nhi?u phim và hóa thân thành nhi?u nhân v?t. ???c nhi?u khán gi? yêu thích và c?ng ??t ???c r?t nhi?u thành công và gi?i th??ng. Morgan Freeman ???c nh?n gi? Oscar ??u tiên n?m 1987 trong vai gã ma cô và ti?p t?c nh?n r?t nhi?u gi?i th??ng sau ?ó. ???c thành l?p n?m 1967, gi?i th??ng Thành t?u tr?n ??i c?a Vi?n ?i?n ?nh M? ???c xét t?ng h?ng n?m cho m?t nhân v?t trong làng ?i?n ?nh có nh?ng ?óng góp n?i b?t trong b? môn ngh? thu?t th? b?y, v?i nh?ng thành qu? ???c công nh?n b?i ??ng nghi?p và khán gi?, có giá tr? tr??ng t?n. Tuy ít ??m nh?n vai chính nh?ng Morgan Freeman luôn ???c vinh danh trong danh sách nh?ng di?n viên xu?t s?c nh?t. Ông còn ???c cho là có gi?ng nói uy quy?n d? nh?n ra nh?t! Morgan Freeman ?ã góp m?t trong h?n 60 phim S?p t?i ông s? tham gia các phim Invictus, The Last Full Measure và The Maiden Heist.
Phim Morgan Freeman


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kakegurui

343 view

12/12 Tập
Haikyuu!!

893 view

25/25 Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

412 view

12/12 Tập + OVA
Relife: Kanketsu-hen

128 view

4/4 Tập
Sora No Method Bd

339 view

13/13 Tập
Koi To Uso

264 view

12/12 Tập + ED
Another

466 view

13/13 Tập
Netsuzou Trap

467 view

12/12 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo Bd

527 view

10/10 Tập
Koe No Katachi

465 view

Movie
FAIRY TAIL OVA 1

145 view

1 Tập
Hiyokoi

233 view

Full