{Natalie Portman

Natalie Portman

Tên khai sinh: Natalie Portman

Tên Khác: Natalie Portman

Ngày sinh: 9.6.1981

Nơi sinh: Jerusalem, Israel

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Natalie Portman sinh ngày 9 tháng 6 n?m 1981 là m?t di?n viên ng??i M? g?c Israel?ã t?ng ??t gi?i qu? c?u vàng và gi?i Oscar. N?m cô 3 tu?i gia ?ình cô ?ã chuy?n ??n M?, cô là con m?t và r?t g?n g?i v?i cha m? mình, ng??i th??ng xem v?i cô ?y lúc phim c?a cô chi?u ra m?t. N?m lên 4 tu?i cô theo h?c khiêu v? và ???c bi?u di?n ? ?oàn k?ch ??a ph??ng, n?m lên 10 cô ?ã t? ch?i làm ng??i m?u ?? t?p trung vào di?n xu?t, cô không gi?ng nh? nh?ng ??a tr? khác, tuy còn nh? nh?ng cô có r?t nhi?u tham v?ng, Natalie Portman bi?t ???c nh?ng gì mình thích và làm vi?c m?t cách r?t ch?m ch?. Lúc nh? ?ã là m?t di?n viên tham gia ?óng r?t nhi?u phim. Natalie Portman tham gia r?t nhi?u khóa h?c và mang v? r?t nhi?u v?n b?ng. Tuy luôn b?n r?n cho công vi?c và vi?c h?c th? nh?ng Natalie Portman v?n tham gia tích c?c các ho?t ??ng xã h?i. Natalie Portman ?ã t?ng nói cô không ph?i là m?t thiên th?n cuãng không ngh? mình có th? làm ???c vi?c gì l?n lao nh?ng cô có th? giúp ???c ai thì cô s? giúp h?t mình. M?t di?n viên nói ra ???c s? làm ???c Natalie Portman tuyên b? r?t th?ng th?ng s? t?n d?ng tri?t ?? danh ti?ng c?a m?t ngôi sao ?? khuy?n khích nh?ng ng??i xung quanh cùng làm vi?c ngh?a và ki?m th?t nhi?u ti?n cho công tác t? thi?n c?a mình. Natalie Portman không h? ch?y theo danh ti?ng ma b? ?i vi?c h?c hành, cô ?ã t? ch?i r?t nhi?u phim ?? t?p trung vào vi?c h?c ch? ?óng duy nh?t 1 phim  Star Wars vì l? ký h?p ??ng trong ho?ng th?i gian t? 1999 ??n n?m 2003, th? nh?ng b? phim này c?ng ?em ??n cho cô m?t thành công r?t m? mãn, m?t b??c ti?n r?t quan tr?ng, vai di?n ?ã ??a tên tu?i c?a cô lên hàng ngôi sao h?ng A.
Phim Natalie Portman


Bạn Đã Xem Chưa ?

Granblue Fantasy The Animation

115 view

13/13 Tập
Gakuen Babysitters

25 view

2018
Koihime Musou

183 view

12/12 Tập + OVA
Toward The Terra

168 view

24/24 Tập
Tsugumomo

109 view

12/12 Tập
Berserk

93 view

25/25 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

66 view

Trailer ( Lina )
Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

268 view

12/12 Tập
Relife

357 view

13/13 Tập
Demi-chan Wa Kataritai

91 view

12/12 Tập + Ova
Vatican Kiseki Chousakan

87 view

12/12 Tập
Working!! Ss3

119 view

13/13 Tập