{Natalie Portman

Natalie Portman

Tên khai sinh: Natalie Portman

Tên Khác: Natalie Portman

Ngày sinh: 9.6.1981

Nơi sinh: Jerusalem, Israel

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Natalie Portman sinh ngày 9 tháng 6 n?m 1981 là m?t di?n viên ng??i M? g?c Israel?ã t?ng ??t gi?i qu? c?u vàng và gi?i Oscar. N?m cô 3 tu?i gia ?ình cô ?ã chuy?n ??n M?, cô là con m?t và r?t g?n g?i v?i cha m? mình, ng??i th??ng xem v?i cô ?y lúc phim c?a cô chi?u ra m?t. N?m lên 4 tu?i cô theo h?c khiêu v? và ???c bi?u di?n ? ?oàn k?ch ??a ph??ng, n?m lên 10 cô ?ã t? ch?i làm ng??i m?u ?? t?p trung vào di?n xu?t, cô không gi?ng nh? nh?ng ??a tr? khác, tuy còn nh? nh?ng cô có r?t nhi?u tham v?ng, Natalie Portman bi?t ???c nh?ng gì mình thích và làm vi?c m?t cách r?t ch?m ch?. Lúc nh? ?ã là m?t di?n viên tham gia ?óng r?t nhi?u phim. Natalie Portman tham gia r?t nhi?u khóa h?c và mang v? r?t nhi?u v?n b?ng. Tuy luôn b?n r?n cho công vi?c và vi?c h?c th? nh?ng Natalie Portman v?n tham gia tích c?c các ho?t ??ng xã h?i. Natalie Portman ?ã t?ng nói cô không ph?i là m?t thiên th?n cuãng không ngh? mình có th? làm ???c vi?c gì l?n lao nh?ng cô có th? giúp ???c ai thì cô s? giúp h?t mình. M?t di?n viên nói ra ???c s? làm ???c Natalie Portman tuyên b? r?t th?ng th?ng s? t?n d?ng tri?t ?? danh ti?ng c?a m?t ngôi sao ?? khuy?n khích nh?ng ng??i xung quanh cùng làm vi?c ngh?a và ki?m th?t nhi?u ti?n cho công tác t? thi?n c?a mình. Natalie Portman không h? ch?y theo danh ti?ng ma b? ?i vi?c h?c hành, cô ?ã t? ch?i r?t nhi?u phim ?? t?p trung vào vi?c h?c ch? ?óng duy nh?t 1 phim  Star Wars vì l? ký h?p ??ng trong ho?ng th?i gian t? 1999 ??n n?m 2003, th? nh?ng b? phim này c?ng ?em ??n cho cô m?t thành công r?t m? mãn, m?t b??c ti?n r?t quan tr?ng, vai di?n ?ã ??a tên tu?i c?a cô lên hàng ngôi sao h?ng A.
Phim Natalie Portman


Bạn Đã Xem Chưa ?

Schoolgirl Strikers: Animation Channel

329 view

4/13 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

1088 view

26/26 Tập
Huyết Chiến (Phần 2) - Strike The Blood II

18 view

Full 8/8 Tập VietSub
Coco: Hội Ngộ Diệu Kỳ

46 view

Full Movie
New Game Ss2

538 view

12/12 Tập
Yuragi-sou no Yuuna-san OVA

75 view

Full 4/4 Tập VietSub
Vua Bếp Soma Phần 3

47 view

Full 12/12 Tập VietSub
Senran Kagura

602 view

12/12 tập
Karakuri Circus

902 view

36/36 Tập
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi No Utage

881 view

12/12 Tập
Youkai Watch: Shadow Side

245 view

Tập 15 VietSub
Nhất Nhân Chi Hạ (Phần 4)

44 view

Trailer