{Ngô Kinh

Ngô Kinh

Tên khai sinh: Ngô Kinh

Tên Khác: Jacky Wu

Ngày sinh: 3.4.1974

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Thái C?c Quy?n và Thi?u Lâm T? 2

Ngô Kinh sinh ngày 3 tháng 4 n?m 1974 t?i B?c Kinh Trung Qu?c, là con cháu c?a Hoàng T?c Mãng Châu.Ngô Kinh sinh ra t? m?t gia ?ình nhà võ nên t? nh? ?ã r?t hi?u ??ng, vì th? anh lúc nào c?ng ???c cha m? qu?n lý m?t cách nghiêm ng?t.
N?m lên 6 tu?i, ?? k? th?a truy?n th?ng võ thu?t c?a gia ?ình,anh ???c cha m? ??a vào h?c vi?n võ thu?t B?c Kinh ?? h?c võ Wushu. Ngô Kinh t?p luy?n th?t v?t v? và r?t tích c?c, s? ph? c?a anh lúc này là Ngô Bân,ông c?ng là th?y c?a Lý Liên Ki?t, Chung T? ??n và Tri?u V?n Trác. Nh?ng sau ?ó do rèn luy?n quá s?c ch?u ??ng c?a c? th? nên anh ?ã b? thoái hóa c?t s?ng  làm cho không th? ?i l?i và ph?i vào b?nh vi?n t?nh d??ng và ?i?u tr?, nh?ng b?y nhiu ?ó không làm anh n?n lòng, mà thay vào ?ó Ngô Kinh t?p luy?n h?ng say và không h? dùng b?t c? lo?i thu?c gi?m ?au nào. 

Sau ?ó Ngô Kinh tr? l?i l?p võ thu?t ?? t?p luy?n,d??i s? tr? giúp t?n tình c?a s? ph?, Ngô Kinh ?ã tham d? nh?ng cu?c thi võ thu?t và ?o?t hàng lo?t danh hi?u vô ??ch v? các bài quy?n l?n s? d?ng các lo?i binh khí khi anh ch? v?n v?n 16 tu?i. N?m anh lên 18, nh?ng t??ng cu?c ??i võ thu?t c?a anh ?ã tiêu tan khi m?t ch?n th??ng trong lúc thi ??u ?ã làm cho anh b? tàn ph?, chuy?n này làm cho anh suy s?p tinh th?n nghiêm tr?ng. Nh?ng m?t ngày n?, trong m?t l?n c?u thoát m?t cô gái kh?i ?ám yêu râu xanh thì Ngô Kinh m?i hay chân mình ?ang d?n h?i ph?c, sau ?ó anh ?ã tích c?c ch?a tr? b?ng v?t lý tr? li?u.

??n n?m 1994 thì v?t th??ng c?a anh ?ã lành h?n, và b??c vào con ???ng ?i?n ?nh d??i s? d?n d?t c?a ??o di?n Viên Hòa Bình. ??o di?n Viên Hòa Bình tình c? g?p ???c Ngô Kinh trong m?t l?n tuy?n ch?n di?n viên võ thu?t cho b? phim Thái C?c Quy?n, anh ?ã ???c ch?n vì tài n?ng võ thu?t c?a mình,nh?ng anh l?i di?n xu?t v? m?t tình c?m r?t không t?t, nh?ng d?n d?n anh ?ã kh?c ph?c nh?ng ?i?m y?u c?a mình. B? phim Thái C?c QUy?n ?ã thành công vang d?i, Ngô Kinh ?ánh d?u con ???ng s? nghi?p c?a mình b?ng b? phim Thái C?c Quy?n. Sau ?ó Ngô Kinh ti?p t?c thành công và v??n t?i danh hi?u ngôi sao võ thu?t qua các b? phim nh? Nam B?c Thi?u Lâm,Sát Phá Lang.....
Ngô Kinh bây gi? c?ng ?ã b?t ??u th? s?c v?i vai trò ??o di?n cho các b? phim.
Phim Ngô Kinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clannad Movie: The Motion Picture

53 view

Movie
Toward The Terra

111 view

24/24 Tập
Wonder Egg Priority

43 view

02/?? Tập
Mecha-ude

20 view

Full
Princess Principal

171 view

12/12
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

214 view

10/10 Tập
Berserk

78 view

25/25 Tập
Toaru Majutsu no Index III

45 view

26/26 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

46 view

13/13 Tập
Busou Shoujo Machiavellism

139 view

12/12 Tập
Zutto Mae Kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkou Iinkai

52 view

Movie
Little Witch Academia 2017

61 view

25/25 Tập