{Ngô Kinh

Ngô Kinh

Tên khai sinh: Ngô Kinh

Tên Khác: Jacky Wu

Ngày sinh: 3.4.1974

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Thái C?c Quy?n và Thi?u Lâm T? 2

Ngô Kinh sinh ngày 3 tháng 4 n?m 1974 t?i B?c Kinh Trung Qu?c, là con cháu c?a Hoàng T?c Mãng Châu.Ngô Kinh sinh ra t? m?t gia ?ình nhà võ nên t? nh? ?ã r?t hi?u ??ng, vì th? anh lúc nào c?ng ???c cha m? qu?n lý m?t cách nghiêm ng?t.
N?m lên 6 tu?i, ?? k? th?a truy?n th?ng võ thu?t c?a gia ?ình,anh ???c cha m? ??a vào h?c vi?n võ thu?t B?c Kinh ?? h?c võ Wushu. Ngô Kinh t?p luy?n th?t v?t v? và r?t tích c?c, s? ph? c?a anh lúc này là Ngô Bân,ông c?ng là th?y c?a Lý Liên Ki?t, Chung T? ??n và Tri?u V?n Trác. Nh?ng sau ?ó do rèn luy?n quá s?c ch?u ??ng c?a c? th? nên anh ?ã b? thoái hóa c?t s?ng  làm cho không th? ?i l?i và ph?i vào b?nh vi?n t?nh d??ng và ?i?u tr?, nh?ng b?y nhiu ?ó không làm anh n?n lòng, mà thay vào ?ó Ngô Kinh t?p luy?n h?ng say và không h? dùng b?t c? lo?i thu?c gi?m ?au nào. 

Sau ?ó Ngô Kinh tr? l?i l?p võ thu?t ?? t?p luy?n,d??i s? tr? giúp t?n tình c?a s? ph?, Ngô Kinh ?ã tham d? nh?ng cu?c thi võ thu?t và ?o?t hàng lo?t danh hi?u vô ??ch v? các bài quy?n l?n s? d?ng các lo?i binh khí khi anh ch? v?n v?n 16 tu?i. N?m anh lên 18, nh?ng t??ng cu?c ??i võ thu?t c?a anh ?ã tiêu tan khi m?t ch?n th??ng trong lúc thi ??u ?ã làm cho anh b? tàn ph?, chuy?n này làm cho anh suy s?p tinh th?n nghiêm tr?ng. Nh?ng m?t ngày n?, trong m?t l?n c?u thoát m?t cô gái kh?i ?ám yêu râu xanh thì Ngô Kinh m?i hay chân mình ?ang d?n h?i ph?c, sau ?ó anh ?ã tích c?c ch?a tr? b?ng v?t lý tr? li?u.

??n n?m 1994 thì v?t th??ng c?a anh ?ã lành h?n, và b??c vào con ???ng ?i?n ?nh d??i s? d?n d?t c?a ??o di?n Viên Hòa Bình. ??o di?n Viên Hòa Bình tình c? g?p ???c Ngô Kinh trong m?t l?n tuy?n ch?n di?n viên võ thu?t cho b? phim Thái C?c Quy?n, anh ?ã ???c ch?n vì tài n?ng võ thu?t c?a mình,nh?ng anh l?i di?n xu?t v? m?t tình c?m r?t không t?t, nh?ng d?n d?n anh ?ã kh?c ph?c nh?ng ?i?m y?u c?a mình. B? phim Thái C?c QUy?n ?ã thành công vang d?i, Ngô Kinh ?ánh d?u con ???ng s? nghi?p c?a mình b?ng b? phim Thái C?c Quy?n. Sau ?ó Ngô Kinh ti?p t?c thành công và v??n t?i danh hi?u ngôi sao võ thu?t qua các b? phim nh? Nam B?c Thi?u Lâm,Sát Phá Lang.....
Ngô Kinh bây gi? c?ng ?ã b?t ??u th? s?c v?i vai trò ??o di?n cho các b? phim.
Phim Ngô Kinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Denpa Onna To Seishun Otoko

869 view

13/13 Tập
Fate/apocrypha

732 view

25/25 Tập
Đại Chiến Người Khổng Lồ (Phần 3)

9 view

Full 22/22 Tập VietSub
Shikioriori

8 view

HD VietSub
HISONE TO MASO-TAN

30 view

Full 12/12 Tập VietSub
Vua Hải Tặc

12702 view

957/??? Tập
One Punch Man

375 view

12/12 Tập
Kakegurui

450 view

12/12 Tập
Takunomi.

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Bạn Gái 3D (Phần 2)

9 view

Full 12/12 Tập VietSub
Shingeki no Kyojin: Kuinaki Sentaku

8 view

Full 2/2 Tập VietSub
Fairy Tail Ova 2

395 view

1 Tập