{Ngô M?nh ??t

Ngô M?nh ??t

Tên khai sinh: Ngô M?nh ??t

Tên Khác: Richard Ng

Ngày sinh: 2.1.1952

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Ngô M?nh ??t sinh ngày 2 tháng 1 n?m 1952, là m?t di?n viên k? c?u c?a H?ng Kông. N?m 1974 tham gia khóa ?ào t?o c?a TVB và b?t ??u tham gi a di?n xu?t ? nh?ng vai hài và r?t thành công. Ngô M?nh ??t n?i ti?ng vào nh?ng n?m 1980. Ông cùng v?i Châu Tinh Trì là m?t c?p ?ôi hài ?n ý, v?i s? h?p tác c?a h? t? n?m 1989 ?ã ?óng thành công r?t nhi?u phim hài và làm hài lòng khán gi? không ch? H?ng Kông mà còn kh?p Châu Á.Ngoài ra Ngô M?nh ??t còn h?p tác v?i nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? L?u ??c Hòa, Tr??ng V? Ki?n, Tr??ng Qu?c Vinh....N?m 1990 ông ???c trao gi?i nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t. Tuy Ngô M?nh ??t c?ng khá n?i ti?ng nh?ng ông ch? toàn ?óng vai ph?, mã ??n n?m 2006 Ngô M?nh ??t m?i nh?n vai chính ??u tiên trong phim Di?u th? Th?n B? Tiêu giai nhân. Ngô M?nh ??t là m?t ng??i không ??p trai nh?ng r?t có s? ?ào hoa, hi?n t?i ông s?ng v?i c? 3 ng??i v?, m?c dù nh? v?y Ngô M?nh ??t v?n luôn luôn c? g?ng hoàn thành trách nhi?m gia ?ình. Ngô M?nh ??t ?ã t?ng tuyên b? không di?n chung v?i Châu Tinh Trì và không làm b?n v?i Châu Nhu?t Phát n?a, nh?ng g?n ?ây nh?t ông ?ã c?ng tác v?i Châu Tinh Trì trong phim tuy?t d?nh công phu 2....

Phim Ngô M?nh ??t


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fairy Tail

321 view

277/277 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

28 view

1 Tập
Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru

174 view

23/23 Tập
OVERLORD II

50 view

13/13 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

69 view

12/12 Tập
Dance With Devils

128 view

12/12 Tập
Seiren

124 view

12/12 Tập
Tamako Market

146 view

12/12 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

173 view

26/26 Tập
Kamen Rider Zi-o

207 view

Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

31 view

Full
Boku No Hero Academia Ss2

114 view

25/25 Tập