{Ngô M?nh ??t

Ngô M?nh ??t

Tên khai sinh: Ngô M?nh ??t

Tên Khác: Richard Ng

Ngày sinh: 2.1.1952

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Ngô M?nh ??t sinh ngày 2 tháng 1 n?m 1952, là m?t di?n viên k? c?u c?a H?ng Kông. N?m 1974 tham gia khóa ?ào t?o c?a TVB và b?t ??u tham gi a di?n xu?t ? nh?ng vai hài và r?t thành công. Ngô M?nh ??t n?i ti?ng vào nh?ng n?m 1980. Ông cùng v?i Châu Tinh Trì là m?t c?p ?ôi hài ?n ý, v?i s? h?p tác c?a h? t? n?m 1989 ?ã ?óng thành công r?t nhi?u phim hài và làm hài lòng khán gi? không ch? H?ng Kông mà còn kh?p Châu Á.Ngoài ra Ngô M?nh ??t còn h?p tác v?i nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? L?u ??c Hòa, Tr??ng V? Ki?n, Tr??ng Qu?c Vinh....N?m 1990 ông ???c trao gi?i nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t. Tuy Ngô M?nh ??t c?ng khá n?i ti?ng nh?ng ông ch? toàn ?óng vai ph?, mã ??n n?m 2006 Ngô M?nh ??t m?i nh?n vai chính ??u tiên trong phim Di?u th? Th?n B? Tiêu giai nhân. Ngô M?nh ??t là m?t ng??i không ??p trai nh?ng r?t có s? ?ào hoa, hi?n t?i ông s?ng v?i c? 3 ng??i v?, m?c dù nh? v?y Ngô M?nh ??t v?n luôn luôn c? g?ng hoàn thành trách nhi?m gia ?ình. Ngô M?nh ??t ?ã t?ng tuyên b? không di?n chung v?i Châu Tinh Trì và không làm b?n v?i Châu Nhu?t Phát n?a, nh?ng g?n ?ây nh?t ông ?ã c?ng tác v?i Châu Tinh Trì trong phim tuy?t d?nh công phu 2....

Phim Ngô M?nh ??t


Bạn Đã Xem Chưa ?

Masou Gakuen Hxh Bd

324 view

12/12 Tập
Fuuka

336 view

12/12 Tập
OVERLORD

296 view

13/13 Tập
Koro-sensei Quest!

224 view

12/12 Tập
Ballroom E Youkoso

441 view

24/24 Tập
Dragon Ball Super

1752 view

99/?? Tập
Urara Meirochou

271 view

12/12 Tập
Tsuki Ga Kirei

234 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium

280 view

13/13 Tập
Haikyuu!! 2nd Season

604 view

25/25 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

303 view

25/25 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi!

94 view

Full