{Ngô M?nh ??t

Ngô M?nh ??t

Tên khai sinh: Ngô M?nh ??t

Tên Khác: Richard Ng

Ngày sinh: 2.1.1952

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Ngô M?nh ??t sinh ngày 2 tháng 1 n?m 1952, là m?t di?n viên k? c?u c?a H?ng Kông. N?m 1974 tham gia khóa ?ào t?o c?a TVB và b?t ??u tham gi a di?n xu?t ? nh?ng vai hài và r?t thành công. Ngô M?nh ??t n?i ti?ng vào nh?ng n?m 1980. Ông cùng v?i Châu Tinh Trì là m?t c?p ?ôi hài ?n ý, v?i s? h?p tác c?a h? t? n?m 1989 ?ã ?óng thành công r?t nhi?u phim hài và làm hài lòng khán gi? không ch? H?ng Kông mà còn kh?p Châu Á.Ngoài ra Ngô M?nh ??t còn h?p tác v?i nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? L?u ??c Hòa, Tr??ng V? Ki?n, Tr??ng Qu?c Vinh....N?m 1990 ông ???c trao gi?i nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t. Tuy Ngô M?nh ??t c?ng khá n?i ti?ng nh?ng ông ch? toàn ?óng vai ph?, mã ??n n?m 2006 Ngô M?nh ??t m?i nh?n vai chính ??u tiên trong phim Di?u th? Th?n B? Tiêu giai nhân. Ngô M?nh ??t là m?t ng??i không ??p trai nh?ng r?t có s? ?ào hoa, hi?n t?i ông s?ng v?i c? 3 ng??i v?, m?c dù nh? v?y Ngô M?nh ??t v?n luôn luôn c? g?ng hoàn thành trách nhi?m gia ?ình. Ngô M?nh ??t ?ã t?ng tuyên b? không di?n chung v?i Châu Tinh Trì và không làm b?n v?i Châu Nhu?t Phát n?a, nh?ng g?n ?ây nh?t ông ?ã c?ng tác v?i Châu Tinh Trì trong phim tuy?t d?nh công phu 2....

Phim Ngô M?nh ??t


Bạn Đã Xem Chưa ?

Aikatsu Stars

176 view

66/?? Tập
Koi To Uso

93 view

12/12 Tập + ED
High School Star Musical Ss2

4 view

8/?? Tập
Makeruna!! Aku No Gundan!

20 view

12/12 Tập
Nisekoi Ova

51 view

4 OVA
Brothers Conflict

70 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

0 view

12/12 Tập
Dive!!

79 view

05/?? Tập
Hayate No Gotoku Ss4

17 view

12/12 Tập
7 Viên Ngọc Rồng

351 view

153/153 Tập
Non Non Biyori Ss1

87 view

12 Tập + OVA
18if

76 view

13/13 Tập